معرفی دانشگاه ها

رتبه بندی دانشگاه های ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاه های ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.

رتبه بندی علمی سازمان های تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات نویسنده اول هم پژوهی ژورنال کنفرانس
۱ دانشگاه تهران دانشگاه دولتی ۷۹,۷۳۴ ۵۲,۳۳۹ ۴۷,۹۴۵ ۱۱۵ ۱۶۶
۲ دانشگاه پیام نور (همه مراکز) پیام نور ۶۳,۹۷۷ ۴۵,۹۱۰ ۳۴,۴۵۸ ۱۲ ۴۱
۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد ۳۸,۵۴۰ ۲۵,۷۹۴ ۳۴,۱۵۸ ۳۸ ۱۸
۴ دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه دولتی ۳۵,۳۷۹ ۲۳,۲۰۲ ۲۲,۶۰۸ ۳۰ ۵۱
۵ دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه دولتی ۳۴,۰۶۵ ۲۴,۲۵۱ ۱۶,۶۳۲ ۵۰ ۱۰۵
۶ دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه دولتی ۲۶,۴۷۹ ۱۷,۶۶۰ ۱۶,۰۱۶ ۴۰ ۴۷
۷ دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه دولتی ۲۳,۹۶۴ ۱۷,۰۲۷ ۱۱,۹۳۶ ۱۳ ۷۹
۸ دانشگاه تبریز دانشگاه دولتی ۲۳,۹۱۸ ۱۶,۴۵۹ ۱۲,۷۴۳ ۲۷ ۳۸
۹ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه دولتی ۲۲,۶۵۴ ۱۵,۳۱۴ ۱۱,۵۳۳ ۳ ۶۰
۱۰ دانشگاه شیراز دانشگاه دولتی ۲۱,۸۵۵ ۱۵,۴۵۹ ۹,۹۴۱ ۲۱ ۴۳
۱۱ دانشگاه اصفهان دانشگاه دولتی ۲۱,۰۵۲ ۱۴,۶۳۰ ۱۰,۶۴۰ ۴۳ ۳۵
۱۲ دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه دولتی ۲۰,۹۱۸ ۱۴,۲۷۴ ۱۲,۵۰۱ ۵۴ ۱۶
۱۳ دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه دولتی ۱۸,۵۸۶ ۱۲,۹۲۲ ۸,۵۴۵ ۱۸ ۵۱
۱۴ دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه دولتی ۱۷,۸۰۹ ۱۱,۷۲۰ ۹,۲۰۰ ۲۱ ۵۸
۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد ۱۷,۱۸۰ ۱۱,۴۷۷ ۱۱,۵۶۷ ۲۲ ۵
۱۶ دانشگاه فرهنگیان دانشگاه دولتی ۱۶,۴۲۳ ۱۲,۹۷۳ ۵,۷۲۵ ۳ ۵۶
۱۷ دانشگاه گیلان دانشگاه دولتی ۱۵,۴۰۳ ۱۰,۹۱۰ ۸,۳۹۶ ۱۶ ۲۶
۱۸ دانشگاه ارومیه دانشگاه دولتی ۱۵,۲۸۹ ۱۰,۹۹۶ ۷,۶۲۴ ۵ ۱۰
۱۹ دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه دولتی ۱۵,۱۱۲ ۱۱,۷۶۵ ۶,۸۰۳ ۱۲ ۵۲
۲۰ دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دولتی ۱۵,۱۰۰ ۱۰,۱۶۲ ۷,۵۹۰ ۶ ۱۱۱
۲۱ دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه دولتی ۱۵,۰۵۵ ۱۰,۰۰۹ ۶,۹۷۴ ۱۰ ۴۰
۲۲ دانشگاه یزد دانشگاه دولتی ۱۴,۷۱۳ ۱۰,۸۹۵ ۶,۹۰۶ ۱۰ ۳۷
۲۳ دانشگاه خوارزمی دانشگاه دولتی ۱۴,۶۹۴ ۹,۶۷۲ ۱۰,۳۱۹ ۲۰ ۲۳
۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد ۱۳,۱۰۷ ۹,۶۰۸ ۷,۳۹۳ ۷ ۸
۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد ۱۲,۳۹۴ ۹,۵۱۸ ۷,۴۷۷ ۷ ۱۸
۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد ۱۲,۱۸۶ ۸,۰۸۰ ۸,۷۴۲ ۱۰ ۴
۲۷ دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه دولتی ۱۱,۸۷۲ ۸,۶۸۷ ۵,۸۳۲ ۲۶ ۴۷
۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد ۱۱,۸۲۶ ۸,۸۹۲ ۶,۶۳۵ ۱۲ ۴۱
۲۹ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه دولتی ۱۱,۴۵۸ ۷,۷۷۸ ۵,۸۷۵ ۶ ۲۲
۳۰ دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه دولتی ۱۱,۲۳۷ ۸,۱۹۹ ۵,۷۱۰ ۲ ۲۰
۳۱ دانشگاه مازندران دانشگاه دولتی ۱۱,۲۲۳ ۸,۱۵۲ ۶,۲۴۹ ۱۳ ۱۹
۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشگاه آزاد ۱۱,۰۱۱ ۸,۲۰۴ ۶,۸۰۵ ۵ ۱۷
۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد ۱۰,۹۹۲ ۸,۴۴۹ ۶,۰۵۷ ۶ ۳۱
۳۴ دانشگاه رازی دانشگاه دولتی ۱۰,۹۰۸ ۷,۷۴۷ ۵,۲۵۵ ۸ ۱۴
۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشگاه آزاد ۱۰,۵۴۱ ۷,۳۹۱ ۵,۷۲۰ ۸ ۱۹
۳۶ دانشگاه زنجان دانشگاه دولتی ۱۰,۰۰۵ ۷,۳۸۹ ۵,۰۸۲ ۴ ۲۲
۳۷ دانشگاه سمنان دانشگاه دولتی ۹,۹۴۵ ۷,۵۳۳ ۴,۸۷۱ ۱۱ ۱۹
۳۸ دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه دولتی ۹,۸۰۵ ۶,۶۳۹ ۵,۵۵۵ ۵ ۲۹
۳۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران علوم پزشکی ۹,۷۲۶ ۵,۲۰۵ ۸,۶۵۲ ۳۱ ۵۶
۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد ۹,۶۱۰ ۶,۶۴۷ ۷,۰۰۸ ۱۳ ۵
۴۱ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه دولتی ۹,۲۵۷ ۵,۸۳۸ ۵,۲۲۲ ۱۳ ۱۲
۴۲ دانشگاه بیرجند دانشگاه دولتی ۹,۱۲۸ ۶,۸۴۴ ۴,۲۰۲ ۸ ۳۹
۴۳ دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه دولتی ۸,۷۷۸ ۶,۴۶۷ ۴,۴۸۲ ۹ ۲۳
۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد ۸,۶۹۵ ۵,۷۵۵ ۶,۸۲۰ ۹ ۲
۴۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی ۸,۳۶۳ ۶,۰۲۰ ۴,۴۴۶ ۳۰ ۳۹
۴۶ دانشگاه شهرکرد دانشگاه دولتی ۸,۱۹۹ ۶,۱۱۷ ۳,۸۲۴ ۶ ۲۲
۴۷ دانشگاه الزهرا دانشگاه دولتی ۸,۰۱۱ ۵,۸۷۳ ۴,۴۲۵ ۲۴ ۱۸
۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد ۷,۹۱۲ ۶,۰۵۱ ۴,۰۶۴ ۱ ۱۳
۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان) دانشگاه آزاد ۷,۸۹۵ ۶,۰۱۶ ۴,۳۸۶ ۰ ۵
۵۰ دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه دولتی ۷,۸۹۳ ۵,۶۵۳ ۴,۲۲۰ ۱۱ ۲۱
۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشگاه آزاد ۷,۸۴۹ ۶,۱۷۷ ۴,۴۴۱ ۲ ۲۷
۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد ۷,۶۷۹ ۵,۴۲۷ ۴,۲۹۷ ۷ ۸
۵۳ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه دولتی ۷,۶۳۸ ۵,۱۸۱ ۳,۹۷۹ ۷ ۱۵
۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد ۷,۵۱۸ ۵,۱۶۷ ۴,۸۸۹ ۸ ۴
۵۵ دانشگاه زابل دانشگاه دولتی ۷,۳۸۸ ۵,۵۷۲ ۳,۷۶۲ ۲ ۱۲
۵۶ دانشگاه لرستان دانشگاه دولتی ۷,۲۶۲ ۵,۲۵۸ ۴,۳۴۷ ۶ ۶
۵۷ دانشگاه کاشان دانشگاه دولتی ۷,۱۲۸ ۵,۳۵۲ ۳,۲۵۶ ۱۲ ۱۰
۵۸ جهاد دانشگاهی پژوهشگاه دولتی ۷,۱۱۳ ۴,۳۷۳ ۵,۲۲۲ ۱۵ ۵۹
۵۹ دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه غیرانتفاعی ۶,۶۷۸ ۴,۱۴۵ ۴,۵۴۰ ۵ ۴۶
۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد ۶,۶۲۶ ۴,۵۸۷ ۴,۱۹۰ ۳ ۵
۶۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه دولتی ۶,۳۶۶ ۴,۵۹۵ ۳,۱۶۵ ۲ ۹
۶۲ دانشگاه کردستان دانشگاه دولتی ۶,۳۱۱ ۴,۳۷۹ ۳,۴۹۵ ۱۲ ۲۷
۶۳ دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه دولتی ۶,۲۳۶ ۴,۳۹۷ ۳,۴۹۱ ۳۲ ۲۰
۶۴ دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه دولتی ۵,۹۴۲ ۴,۴۱۵ ۲,۹۷۶ ۱ ۳۱
۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد ۵,۸۹۳ ۴,۱۰۸ ۳,۶۲۱ ۱۱ ۲
۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد ۵,۸۷۷ ۴,۱۵۸ ۳,۵۶۳ ۱ ۹
۶۷ دانشگاه قم دانشگاه دولتی ۵,۸۰۸ ۴,۲۰۴ ۲,۹۳۴ ۷ ۵
۶۸ دانشگاه شاهد دانشگاه دولتی ۵,۷۶۲ ۳,۸۷۸ ۳,۶۹۸ ۱۳ ۴
۶۹ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه دولتی ۵,۷۱۴ ۴,۰۷۷ ۲,۹۲۹ ۸ ۲۵
۷۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی علوم پزشکی ۵,۵۵۱ ۳,۱۲۸ ۴,۸۹۵ ۲۴ ۴۹
۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه آزاد ۵,۳۴۱ ۳,۹۳۲ ۲,۸۹۳ ۲ ۷
۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشگاه آزاد ۵,۲۲۸ ۳,۹۴۸ ۳,۱۵۲ ۴ ۱۰
۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد ۵,۱۴۰ ۳,۷۱۵ ۳,۵۲۰ ۳ ۲
۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشگاه آزاد ۴,۹۳۱ ۳,۶۳۳ ۲,۸۷۰ ۳ ۱۰
۷۵ دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه دولتی ۴,۹۰۷ ۳,۵۶۳ ۲,۳۳۶ ۵ ۱۲
۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد ۴,۸۰۴ ۳,۴۱۲ ۳,۲۲۹ ۳ ۰
۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری دانشگاه آزاد ۴,۷۲۷ ۳,۳۹۸ ۲,۸۷۷ ۵ ۱۱
۷۸ دانشگاه ایلام دانشگاه دولتی ۴,۷۱۵ ۳,۱۶۵ ۲,۹۸۸ ۳ ۴
۷۹ دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی ۴,۶۸۸ ۲,۴۸۸ ۴,۶۰۴ ۹ ۳۱
۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه آزاد ۴,۶۸۰ ۳,۶۶۵ ۲,۷۱۱ ۳ ۵
۸۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان علوم پزشکی ۴,۶۶۰ ۲,۸۱۱ ۳,۳۹۳ ۵ ۲۲
۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشگاه آزاد ۴,۶۱۲ ۳,۳۷۸ ۲,۸۸۰ ۲ ۱۲
۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد ۴,۵۵۵ ۳,۴۹۰ ۲,۹۲۸ ۵ ۴
۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشگاه آزاد ۴,۵۴۷ ۳,۳۴۰ ۲,۵۵۵ ۱ ۲۶
۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دانشگاه آزاد ۴,۳۶۰ ۳,۲۱۶ ۲,۰۱۰ ۳ ۳
۸۶ دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه دولتی ۴,۳۱۹ ۳,۲۵۲ ۱,۶۸۲ ۱ ۹
۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد ۴,۲۹۹ ۲,۸۰۷ ۳,۰۰۰ ۴ ۳
۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشگاه آزاد ۴,۲۷۰ ۳,۲۹۰ ۲,۱۳۵ ۲ ۹
۸۹ دانشگاه اراک دانشگاه دولتی ۴,۲۴۶ ۳,۰۴۲ ۲,۲۳۴ ۱۰ ۷
۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد ۴,۰۸۹ ۲,۸۵۷ ۲,۴۵۸ ۶ ۶
۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشگاه آزاد ۴,۰۸۰ ۳,۱۴۷ ۲,۶۶۱ ۱ ۱۲
۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر دانشگاه آزاد ۳,۹۹۷ ۲,۴۲۰ ۲,۹۳۱ ۱ ۵
۹۳ دانشگاه خلیج فارس دانشگاه دولتی ۳,۹۱۵ ۲,۷۲۹ ۲,۰۳۱ ۰ ۸
۹۴ دانشگاه هرمزگان دانشگاه دولتی ۳,۸۹۰ ۲,۶۰۸ ۲,۷۰۴ ۲ ۸
۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشگاه آزاد ۳,۷۷۹ ۲,۹۱۶ ۲,۲۹۳ ۱ ۱
۹۶ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان دانشگاه دولتی ۳,۷۶۱ ۲,۶۲۳ ۱,۵۷۱ ۱ ۹
۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشگاه آزاد ۳,۷۴۳ ۲,۸۲۴ ۲,۰۴۰ ۱ ۲
۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد ۳,۷۲۶ ۲,۶۹۲ ۲,۲۲۷ ۲ ۲
۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی دانشگاه آزاد ۳,۶۹۳ ۲,۷۵۰ ۲,۴۵۷ ۱ ۲
۱۰۰ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه دولتی ۳,۶۷۰ ۲,۶۵۴ ۱,۸۹۷ ۴ ۲۲
۱۰۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور دانشگاه آزاد ۳,۶۰۵ ۲,۶۹۷ ۲,۱۴۴ ۰ ۰
۱۰۲ دانشگاه یاسوج دانشگاه دولتی ۳,۵۴۹ ۲,۳۰۶ ۱,۹۲۸ ۳ ۱۲
۱۰۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز علوم پزشکی ۳,۵۴۱ ۲,۳۲۰ ۲,۳۶۹ ۶ ۱۲
۱۰۴ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دانشگاه دولتی ۳,۵۰۷ ۲,۵۵۶ ۱,۸۹۶ ۰ ۲
۱۰۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد علوم پزشکی ۳,۴۹۷ ۲,۴۰۶ ۲,۴۳۱ ۱۹ ۵
۱۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشگاه آزاد ۳,۴۹۱ ۲,۷۰۶ ۱,۵۸۵ ۱ ۲۳
۱۰۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز علوم پزشکی ۳,۴۵۳ ۲,۰۵۴ ۲,۷۳۲ ۶ ۸
۱۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان دانشگاه آزاد ۳,۴۳۷ ۲,۶۴۷ ۱,۹۷۱ ۱ ۱۱
۱۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشگاه آزاد ۳,۳۱۴ ۲,۴۹۱ ۲,۰۷۰ ۲ ۳
۱۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد ۳,۳۰۵ ۲,۳۰۱ ۲,۱۵۵ ۳ ۱۵
۱۱۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علوم پزشکی ۳,۲۷۲ ۲,۴۱۱ ۲,۰۴۳ ۱۵ ۷
۱۱۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد ۳,۲۱۸ ۲,۰۸۱ ۲,۱۸۰ ۲ ۵
۱۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد ۳,۱۹۰ ۲,۱۲۷ ۲,۱۵۳ ۳ ۲۲
۱۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دانشگاه آزاد ۳,۱۸۲ ۲,۴۶۸ ۱,۸۷۲ ۲ ۲
۱۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول دانشگاه آزاد ۳,۱۸۰ ۲,۴۴۶ ۱,۵۲۵ ۰ ۲۸
۱۱۶ سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه دولتی ۳,۱۸۰ ۱,۷۰۳ ۲,۳۳۲ ۱ ۱
۱۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر دانشگاه آزاد ۳,۱۷۸ ۲,۴۷۲ ۱,۴۸۳ ۲ ۶
۱۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشگاه آزاد ۳,۱۶۳ ۲,۵۴۷ ۱,۸۹۴ ۲ ۹
۱۱۹ دانشگاه امام صادق دانشگاه دولتی ۳,۰۶۳ ۲,۲۸۲ ۱,۴۴۷ ۱۸ ۹
۱۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشگاه آزاد ۳,۰۵۶ ۲,۱۵۸ ۱,۹۷۱ ۱ ۳
۱۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام دانشگاه آزاد ۲,۹۹۸ ۲,۰۹۹ ۱,۸۸۶ ۰ ۲
۱۲۲ دانشگاه گلستان دانشگاه دولتی ۲,۹۶۷ ۱,۷۲۷ ۲,۰۴۷ ۳ ۷
۱۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشگاه آزاد ۲,۸۶۲ ۱,۸۸۴ ۲,۰۱۴ ۳ ۲
۱۲۴ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دانشگاه دولتی ۲,۸۵۶ ۱,۹۶۳ ۱,۹۰۶ ۱ ۶
۱۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دانشگاه آزاد ۲,۸۵۴ ۱,۹۹۴ ۱,۶۸۸ ۲ ۴
۱۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشگاه آزاد ۲,۸۰۷ ۲,۰۸۴ ۱,۶۶۲ ۰ ۴
۱۲۷ دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه دولتی ۲,۷۷۰ ۱,۹۳۵ ۱,۵۷۱ ۳ ۲
۱۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشگاه آزاد ۲,۷۰۳ ۲,۰۸۷ ۱,۲۷۸ ۱ ۱۳
۱۲۹ دانشگاه ملایر دانشگاه دولتی ۲,۶۲۷ ۱,۸۸۹ ۱,۶۵۹ ۰ ۷
۱۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد ۲,۶۱۳ ۱,۸۲۱ ۱,۵۳۷ ۴ ۲
۱۳۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس علوم پزشکی ۲,۵۹۴ ۱,۶۲۶ ۱,۸۵۳ ۱۳ ۲۹
۱۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشگاه آزاد ۲,۵۷۴ ۱,۸۶۷ ۱,۸۱۴ ۱ ۳
۱۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا دانشگاه آزاد ۲,۵۰۹ ۱,۸۱۵ ۱,۶۱۵ ۳ ۳
۱۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان دانشگاه آزاد ۲,۴۲۹ ۱,۹۷۵ ۱,۴۷۷ ۰ ۰
۱۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد ۲,۴۲۶ ۱,۸۰۴ ۱,۹۰۴ ۰ ۰
۱۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشگاه آزاد ۲,۴۱۸ ۱,۶۴۳ ۱,۶۹۸ ۷ ۰
۱۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر دانشگاه آزاد ۲,۳۷۷ ۱,۷۱۷ ۱,۳۳۲ ۰ ۳
۱۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد ۲,۳۷۳ ۱,۸۷۶ ۱,۳۱۰ ۳ ۱۴
۱۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد ۲,۳۶۱ ۱,۷۲۲ ۱,۴۲۰ ۱ ۳
۱۴۰ دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه دولتی ۲,۳۵۱ ۱,۷۲۹ ۹۸۷ ۰ ۳
۱۴۱ پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۲,۳۲۸ ۱,۵۳۹ ۱,۱۷۴ ۴ ۷
۱۴۲ پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه دولتی ۲,۳۱۶ ۱,۳۰۱ ۱,۳۸۲ ۲ ۱۱
۱۴۳ پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه دولتی ۲,۲۶۲ ۱,۱۱۶ ۱,۵۲۷ ۲ ۱
۱۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دانشگاه آزاد ۲,۲۵۲ ۱,۴۳۳ ۱,۷۴۲ ۲ ۵
۱۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانشگاه آزاد ۲,۱۸۲ ۱,۶۴۸ ۱,۰۸۵ ۰ ۰
۱۴۶ دانشگاه علوم پزشکی کرمان علوم پزشکی ۲,۱۷۳ ۱,۲۵۸ ۱,۸۵۴ ۱۰ ۷
۱۴۷ دانشگاه امام رضا موسسه غیرانتفاعی ۲,۱۷۰ ۱,۴۳۵ ۱,۶۵۸ ۰ ۶
۱۴۸ دانشگاه صنعت نفت دانشگاه دولتی ۲,۱۳۸ ۱,۳۱۱ ۱,۱۰۲ ۲ ۶
۱۴۹ دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه دولتی ۲,۱۲۵ ۱,۶۵۷ ۱,۰۹۶ ۳ ۵
۱۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد ۲,۰۸۶ ۱,۵۵۲ ۱,۱۴۴ ۰ ۹
۱۵۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران علوم پزشکی ۲,۰۷۴ ۱,۴۳۸ ۱,۲۸۱ ۶ ۹
۱۵۲ موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سازمان تحقیقات کشاورزی ۲,۰۶۵ ۵۳۰ ۲,۲۹۷ ۲ ۰
۱۵۳ دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه دولتی ۲,۰۲۹ ۱,۶۰۴ ۹۰۰ ۳ ۱۱
۱۵۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دانشگاه آزاد ۲,۰۰۶ ۱,۴۷۲ ۱,۰۹۴ ۰ ۵
۱۵۵ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علوم پزشکی ۱,۹۹۲ ۱,۲۷۶ ۱,۵۲۷ ۵ ۲
۱۵۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۹۸۶ ۱,۰۱۸ ۱,۵۹۹ ۱ ۳
۱۵۷ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۹۸۲ ۷۶۲ ۱,۸۰۳ ۸ ۱
۱۵۸ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۹۳۷ ۷۶۷ ۱,۵۹۰ ۱ ۳
۱۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد ۱,۹۳۲ ۱,۴۱۳ ۹۹۸ ۲ ۰
۱۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دانشگاه آزاد ۱,۹۳۱ ۱,۴۲۹ ۱,۲۰۰ ۰ ۱
۱۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد ۱,۹۲۰ ۱,۳۸۱ ۱,۲۲۴ ۱ ۶
۱۶۲ دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه دانشگاه دولتی ۱,۸۹۰ ۱,۵۰۹ ۵۵۹ ۵۱ ۲
۱۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانشگاه آزاد ۱,۸۵۷ ۱,۲۰۳ ۱,۲۹۲ ۳ ۱
۱۶۴ دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه دولتی ۱,۷۹۸ ۱,۴۱۴ ۵۵۳ ۸ ۱۰
۱۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم دانشگاه آزاد ۱,۷۷۷ ۱,۲۶۰ ۱,۴۳۱ ۱ ۰
۱۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دانشگاه آزاد ۱,۷۷۷ ۱,۳۳۱ ۱,۰۵۰ ۰ ۳
۱۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشگاه آزاد ۱,۷۴۴ ۱,۴۱۴ ۸۴۱ ۰ ۰
۱۶۸ دانشگاه مراغه دانشگاه دولتی ۱,۷۴۱ ۱,۲۱۶ ۱,۰۳۱ ۲ ۴
۱۶۹ دانشگاه علم و فرهنگ موسسه غیرانتفاعی ۱,۷۳۸ ۱,۲۱۴ ۱,۲۳۹ ۶ ۲۱
۱۷۰ دانشگاه دامغان دانشگاه دولتی ۱,۷۲۷ ۱,۲۹۰ ۸۳۶ ۳ ۵
۱۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد ۱,۷۲۷ ۱,۱۶۸ ۱,۱۴۰ ۱ ۷
۱۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشگاه آزاد ۱,۷۲۳ ۱,۱۵۹ ۱,۳۹۰ ۴ ۳
۱۷۳ دانشکده محیط زیست دانشگاه دولتی ۱,۷۱۷ ۱,۰۱۶ ۱,۲۱۸ ۰ ۲
۱۷۴ دانشگاه علم و هنر یزد موسسه غیرانتفاعی ۱,۶۸۶ ۱,۱۱۰ ۱,۲۳۱ ۱ ۰
۱۷۵ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشگاه دولتی ۱,۶۵۶ ۸۳۵ ۱,۲۴۰ ۶ ۶
۱۷۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۶۴۰ ۹۷۶ ۱,۱۲۸ ۰ ۱
۱۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند دانشگاه آزاد ۱,۶۳۳ ۱,۱۳۲ ۱,۱۸۳ ۰ ۱
۱۷۸ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله علوم پزشکی ۱,۶۳۳ ۸۱۶ ۱,۵۹۶ ۷ ۴
۱۷۹ دانشگاه جیرفت دانشگاه دولتی ۱,۶۲۶ ۱,۲۱۲ ۹۶۰ ۰ ۱۱
۱۸۰ دانشگاه هنر تهران دانشگاه دولتی ۱,۶۲۴ ۱,۰۱۶ ۱,۰۴۰ ۱ ۲
۱۸۱ دانشگاه بجنورد دانشگاه دولتی ۱,۶۱۸ ۱,۱۸۵ ۹۲۵ ۱ ۵
۱۸۲ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه دولتی ۱,۶۰۳ ۸۸۱ ۱,۵۰۶ ۳ ۱۱
۱۸۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشگاه آزاد ۱,۶۰۰ ۱,۱۱۶ ۸۴۵ ۰ ۱۳
۱۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد ۱,۵۷۵ ۱,۴۰۹ ۷۳۵ ۱ ۷
۱۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین دانشگاه آزاد ۱,۵۷۰ ۱,۲۲۴ ۹۲۱ ۰ ۶
۱۸۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشگاه آزاد ۱,۵۵۹ ۱,۱۷۷ ۹۰۱ ۳ ۵
۱۸۷ دانشگاه اردکان دانشگاه دولتی ۱,۵۴۲ ۱,۱۶۴ ۸۸۳ ۰ ۲
۱۸۸ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه دولتی ۱,۵۳۶ ۱,۲۳۲ ۶۶۴ ۳۹ ۳
۱۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دانشگاه آزاد ۱,۵۱۲ ۱,۱۵۷ ۸۱۱ ۳ ۲
۱۹۰ پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه دولتی ۱,۴۹۷ ۱,۱۶۱ ۵۶۹ ۲ ۱۳
۱۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون دانشگاه آزاد ۱,۴۹۶ ۱,۱۰۱ ۸۰۳ ۰ ۱۰
۱۹۲ دانشگاه شمال موسسه غیرانتفاعی ۱,۴۹۵ ۹۴۶ ۱,۰۳۷ ۰ ۲
۱۹۳ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان علوم پزشکی ۱,۴۷۰ ۹۵۵ ۱,۰۸۰ ۴ ۶
۱۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دانشگاه آزاد ۱,۴۶۷ ۱,۰۲۱ ۹۰۷ ۰ ۰
۱۹۵ دانشگاه علوم پزشکی کاشان علوم پزشکی ۱,۴۴۲ ۱,۰۸۷ ۸۳۰ ۳ ۲
۱۹۶ موسسه تحقیقات خاک و آب سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۴۳۳ ۴۹۱ ۱,۵۱۷ ۴ ۳
۱۹۷ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا پژوهشگاه دولتی ۱,۴۲۷ ۸۹۸ ۹۶۲ ۲ ۰
۱۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان دانشگاه آزاد ۱,۴۲۱ ۱,۱۲۴ ۷۰۱ ۲ ۱
۱۹۹ پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه دولتی ۱,۳۹۵ ۹۹۸ ۷۹۳ ۴ ۹
۲۰۰ دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه دولتی ۱,۳۸۲ ۱,۰۱۴ ۷۸۳ ۰ ۰
۲۰۱ دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی دانشگاه دولتی ۱,۳۷۴ ۹۶۶ ۷۰۸ ۰ ۹
۲۰۲ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه دولتی ۱,۳۵۹ ۹۶۶ ۷۹۶ ۱ ۵
۲۰۳ موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز موسسه غیرانتفاعی ۱,۳۵۳ ۱,۲۰۲ ۴۷۴ ۱۵ ۱۷
۲۰۴ دانشگاه علوم و فنون مازندران موسسه غیرانتفاعی ۱,۳۵۲ ۱,۰۰۰ ۹۴۶ ۰ ۴
۲۰۵ دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه دولتی ۱,۳۴۸ ۸۶۸ ۱,۰۱۸ ۹ ۱
۲۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش دانشگاه آزاد ۱,۳۳۸ ۱,۰۱۳ ۱,۲۹۰ ۰ ۰
۲۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند دانشگاه آزاد ۱,۳۲۹ ۸۹۶ ۸۳۲ ۱ ۲
۲۰۸ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد علوم پزشکی ۱,۳۲۷ ۸۴۹ ۱,۰۵۶ ۴ ۱
۲۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان دانشگاه آزاد ۱,۳۲۶ ۹۴۸ ۷۹۷ ۰ ۲
۲۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان دانشگاه آزاد ۱,۳۱۳ ۹۸۷ ۷۶۵ ۰ ۲
۲۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشگاه آزاد ۱,۲۸۷ ۸۴۵ ۷۰۶ ۰ ۶
۲۱۲ موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۲۸۱ ۷۶۶ ۹۳۳ ۲ ۲
۲۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد ۱,۲۸۰ ۹۴۸ ۶۶۸ ۲ ۲
۲۱۴ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه دولتی ۱,۲۶۹ ۸۵۲ ۶۸۵ ۰ ۳
۲۱۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۲۵۱ ۶۴۰ ۱,۱۴۰ ۰ ۰
۲۱۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان علوم پزشکی ۱,۲۴۸ ۸۱۷ ۸۱۶ ۵ ۷
۲۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشگاه آزاد ۱,۲۴۲ ۸۷۰ ۸۵۷ ۰ ۲
۲۱۸ دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوان کی موسسه غیرانتفاعی ۱,۲۳۳ ۹۳۲ ۴۸۹ ۰ ۶
۲۱۹ دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران دانشگاه آزاد ۱,۲۲۴ ۷۷۹ ۱,۱۱۹ ۱ ۲
۲۲۰ دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دانشگاه دولتی ۱,۲۲۱ ۷۵۵ ۸۷۱ ۲ ۴
۲۲۱ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه دولتی ۱,۲۰۵ ۹۶۲ ۵۰۷ ۲ ۳
۲۲۲ پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پژوهشگاه دولتی ۱,۱۹۶ ۵۷۲ ۱,۰۸۷ ۲ ۳
۲۲۳ دانشگاه علوم پزشکی ارتش علوم پزشکی ۱,۱۹۵ ۸۵۹ ۷۹۰ ۸ ۸
۲۲۴ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان دانشگاه دولتی ۱,۱۸۹ ۸۷۷ ۶۸۱ ۰ ۱
۲۲۵ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پژوهشگاه دولتی ۱,۱۶۷ ۴۴۰ ۱,۱۳۹ ۱ ۴
۲۲۶ موسسه آموزش عالی خاوران موسسه غیرانتفاعی ۱,۱۶۵ ۷۱۵ ۶۹۲ ۰ ۳۵
۲۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم دانشگاه آزاد ۱,۱۵۰ ۷۰۳ ۷۷۹ ۱ ۳
۲۲۸ دانشگاه علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی ۱,۱۳۰ ۷۴۶ ۸۶۵ ۳ ۴
۲۲۹ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند علوم پزشکی ۱,۱۰۷ ۷۰۹ ۸۲۸ ۳ ۲
۲۳۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل علوم پزشکی ۱,۱۰۵ ۶۶۷ ۷۹۵ ۵ ۸
۲۳۱ موسسه آموزش عالی روزبهان موسسه غیرانتفاعی ۱,۰۹۹ ۸۴۵ ۶۵۳ ۰ ۲
۲۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد دانشگاه آزاد ۱,۰۷۹ ۸۶۹ ۴۴۹ ۱ ۱
۲۳۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۰۶۵ ۵۵۹ ۸۳۰ ۰ ۱
۲۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشگاه آزاد ۱,۰۶۱ ۷۵۷ ۷۵۷ ۱ ۱
۲۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا دانشگاه آزاد ۱,۰۵۷ ۸۰۲ ۷۰۹ ۰ ۰
۲۳۶ پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران سازمان تحقیقات کشاورزی ۱,۰۳۸ ۲۷۱ ۱,۱۵۸ ۰ ۰
۲۳۷ دانشگاه علوم پزشکی قزوین علوم پزشکی ۱,۰۳۳ ۷۲۴ ۷۱۶ ۱ ۳
۲۳۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان علوم پزشکی ۱,۰۱۴ ۷۰۰ ۷۱۲ ۱ ۶
۲۳۹ انستیتو پاستور ایران پژوهشگاه دولتی ۱,۰۱۱ ۳۶۳ ۱,۰۴۸ ۳ ۱
۲۴۰ دانشگاه علوم پزشکی البرز علوم پزشکی ۱,۰۰۶ ۶۷۰ ۷۵۱ ۲ ۶
۲۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانشگاه آزاد ۱,۰۰۵ ۷۰۶ ۵۵۶ ۱ ۰
۲۴۲ دانشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه دولتی ۱,۰۰۳ ۷۵۰ ۴۶۸ ۱۴ ۰
۲۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا دانشگاه آزاد ۹۹۶ ۷۳۸ ۴۹۱ ۱ ۱
۲۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات دانشگاه آزاد ۹۸۶ ۷۷۱ ۶۶۶ ۱ ۳
۲۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان دانشگاه آزاد ۹۶۶ ۶۵۷ ۵۹۶ ۰ ۰
۲۴۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان علوم پزشکی ۹۴۷ ۶۱۸ ۷۷۷ ۵ ۱
۲۴۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان علوم پزشکی ۹۴۵ ۶۲۱ ۶۹۹ ۶ ۵
۲۴۸ موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی سازمان تحقیقات کشاورزی ۹۱۳ ۴۴۴ ۷۵۳ ۱ ۰
۲۴۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان علوم پزشکی ۸۹۹ ۵۴۹ ۷۹۵ ۰ ۲
۲۵۰ دانشگاه ولایت دانشگاه دولتی ۸۸۹ ۶۵۶ ۴۵۲ ۰ ۱
۲۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد دانشگاه آزاد ۸۸۶ ۵۸۳ ۵۶۳ ۱ ۳
۲۵۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پژوهشگاه دولتی ۸۷۸ ۴۶۴ ۶۳۳ ۳ ۱۹
۲۵۳ مؤسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۷۱ ۲۶۷ ۸۷۹ ۰ ۰
۲۵۴ دانشگاه صنعتی قم دانشگاه دولتی ۸۷۰ ۵۹۷ ۴۷۰ ۱ ۲
۲۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد ۸۷۰ ۶۱۳ ۵۳۴ ۰ ۱
۲۵۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۶۹ ۴۳۵ ۷۲۸ ۰ ۰
۲۵۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان علوم پزشکی ۸۶۸ ۴۸۹ ۷۹۴ ۴ ۵
۲۵۸ دانشگاه صنعتی سجاد موسسه غیرانتفاعی ۸۶۳ ۶۳۴ ۴۵۱ ۰ ۶
۲۵۹ موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۶۰ ۲۳۶ ۹۱۷ ۳ ۰
۲۶۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه دانشگاه آزاد ۸۵۴ ۵۷۱ ۵۲۸ ۱ ۶
۲۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه دانشگاه آزاد ۸۵۳ ۶۳۳ ۴۸۱ ۰ ۶
۲۶۲ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۴۶ ۵۲۳ ۵۹۶ ۰ ۱
۲۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان دانشگاه آزاد ۸۴۵ ۵۹۲ ۵۰۳ ۰ ۵
۲۶۴ دانشگاه میبد دانشگاه دولتی ۸۴۰ ۵۲۸ ۶۵۶ ۱ ۰
۲۶۵ دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه دولتی ۸۳۱ ۶۴۷ ۳۷۴ ۰ ۰
۲۶۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت دانشگاه آزاد ۸۱۹ ۵۵۲ ۷۷۷ ۰ ۰
۲۶۷ دانشگاه مفید موسسه غیرانتفاعی ۸۱۶ ۵۴۱ ۴۵۳ ۷ ۱
۲۶۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۱۶ ۳۷۴ ۷۶۴ ۰ ۲
۲۶۹ دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه دولتی ۸۱۲ ۶۰۰ ۴۰۰ ۰ ۶
۲۷۰ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۱۲ ۳۱۴ ۷۰۸ ۲ ۲
۲۷۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دانشگاه آزاد ۷۹۱ ۵۷۰ ۵۶۴ ۰ ۰
۲۷۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دانشگاه آزاد ۷۸۸ ۵۹۸ ۳۴۵ ۰ ۰
۲۷۳ دانشگاه علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی ۷۸۶ ۵۵۸ ۶۰۷ ۲ ۵
۲۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام دانشگاه آزاد ۷۸۴ ۵۳۳ ۴۸۰ ۰ ۳
۲۷۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان دانشگاه آزاد ۷۸۳ ۵۷۶ ۵۴۶ ۲ ۱
۲۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر دانشگاه آزاد ۷۷۸ ۵۷۲ ۵۱۳ ۰ ۰
۲۷۷ دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه دولتی ۷۵۵ ۵۴۳ ۴۲۰ ۰ ۰
۲۷۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام علوم پزشکی ۷۵۵ ۴۰۱ ۷۷۳ ۲ ۵
۲۷۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشگاه آزاد ۷۵۳ ۵۵۹ ۳۹۶ ۰ ۶
۲۸۰ دانشگاه صدا و سیما دانشگاه دولتی ۷۵۱ ۵۴۹ ۳۵۲ ۲ ۳
۲۸۱ دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام دانشگاه دولتی ۷۵۰ ۵۷۲ ۲۹۰ ۸ ۱۶
۲۸۲ دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه دولتی ۷۳۹ ۵۵۲ ۴۲۱ ۲ ۲۵
۲۸۳ سازمان ملی استاندارد – پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه دولتی ۷۳۹ ۴۶۷ ۴۵۲ ۰ ۰
۲۸۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دانشگاه آزاد ۷۳۳ ۴۷۷ ۴۵۶ ۱ ۱
۲۸۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۲۷ ۳۴۳ ۶۳۵ ۰ ۰
۲۸۶ دانشگاه افسری امام علی دانشگاه دولتی ۷۲۳ ۴۴۲ ۶۰۴ ۱ ۳
۲۸۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۷۱۸ ۳۰۴ ۶۰۵ ۰ ۰
۲۸۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر دانشگاه آزاد ۷۱۵ ۴۷۱ ۴۴۳ ۰ ۰
۲۸۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دانشگاه آزاد ۷۱۰ ۵۱۲ ۴۱۵ ۱ ۰
۲۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان دانشگاه آزاد ۷۰۷ ۵۱۳ ۴۶۲ ۰ ۳
۲۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس دانشگاه آزاد ۷۰۵ ۵۰۴ ۴۹۴ ۰ ۹
۲۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده دانشگاه آزاد ۶۹۹ ۵۷۲ ۲۳۳ ۰ ۲
۲۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی دانشگاه آزاد ۶۹۷ ۴۹۸ ۴۸۱ ۴ ۱۴
۲۹۴ موسسه تحقیقات آب پژوهشگاه دولتی ۶۹۳ ۲۹۷ ۵۷۹ ۰ ۲
۲۹۵ موسسه آموزش عالی اشراق موسسه غیرانتفاعی ۶۹۱ ۴۹۵ ۳۳۷ ۰ ۰
۲۹۶ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار علوم پزشکی ۶۸۹ ۴۴۶ ۵۷۳ ۱ ۲
۲۹۷ دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی موسسه غیرانتفاعی ۶۸۸ ۴۴۱ ۴۴۱ ۰ ۱
۲۹۸ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه دولتی ۶۸۰ ۳۷۳ ۴۵۴ ۱ ۲
۲۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشگاه آزاد ۶۷۵ ۴۱۴ ۴۸۸ ۰ ۱۵
۳۰۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی ۶۷۴ ۴۳۰ ۵۲۴ ۰ ۰
۳۰۱ دانشگاه تفرش دانشگاه دولتی ۶۷۳ ۳۸۶ ۴۴۲ ۰ ۰
۳۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال دانشگاه آزاد ۶۶۹ ۴۷۴ ۴۴۶ ۱ ۱
۳۰۳ موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۶۳ ۳۱۸ ۵۴۶ ۱ ۰
۳۰۴ دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم پزشکی ۶۶۱ ۳۹۴ ۶۳۰ ۳ ۱
۳۰۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۵۹ ۳۴۹ ۵۳۲ ۰ ۰
۳۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات دانشگاه آزاد ۶۵۱ ۴۴۶ ۴۵۹ ۰ ۱
۳۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود دانشگاه آزاد ۶۴۵ ۴۸۲ ۳۵۷ ۰ ۵
۳۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا دانشگاه آزاد ۶۴۱ ۴۸۸ ۳۴۱ ۰ ۰
۳۰۹ دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه دولتی ۶۳۹ ۴۲۱ ۳۸۸ ۰ ۰
۳۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانشگاه آزاد ۶۳۶ ۴۱۸ ۴۴۲ ۰ ۰
۳۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان دانشگاه آزاد ۶۱۳ ۳۴۲ ۴۹۶ ۰ ۰
۳۱۲ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه دولتی ۶۱۰ ۵۳۲ ۱۱۶ ۱۴ ۲
۳۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر دانشگاه آزاد ۶۰۹ ۴۵۳ ۳۵۱ ۰ ۰
۳۱۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه علوم پزشکی ۶۰۹ ۴۲۶ ۴۳۶ ۲ ۳
۳۱۵ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل علوم پزشکی ۶۰۹ ۳۵۷ ۵۲۶ ۲ ۳
۳۱۶ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه دولتی ۶۰۹ ۴۲۶ ۳۵۹ ۶ ۱
۳۱۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی علوم پزشکی ۶۰۳ ۳۳۸ ۵۶۰ ۱ ۱
۳۱۸ دانشگاه فسا دانشگاه دولتی ۶۰۱ ۳۹۸ ۴۱۲ ۰ ۲
۳۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه دانشگاه آزاد ۶۰۱ ۳۲۵ ۴۲۰ ۰ ۱
۳۲۰ دانشگاه علوم پزشکی قم علوم پزشکی ۶۰۱ ۴۰۴ ۴۳۵ ۱ ۱
۳۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز دانشگاه آزاد ۵۹۹ ۴۰۵ ۳۹۱ ۰ ۲
۳۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین دانشگاه آزاد ۵۹۹ ۴۴۱ ۲۵۲ ۰ ۴
۳۲۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۹۲ ۳۱۳ ۵۴۶ ۰ ۱
۳۲۴ دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دانشگاه دولتی ۵۷۹ ۴۳۹ ۲۶۶ ۰ ۰
۳۲۵ دانشگاه شیخ بهائی موسسه غیرانتفاعی ۵۷۳ ۴۷۲ ۲۱۵ ۱ ۴
۳۲۶ دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشگاه دولتی ۵۷۲ ۳۸۶ ۳۳۳ ۰ ۱
۳۲۷ موسسه تحقیقات علوم دامی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۷۲ ۱۹۲ ۶۰۷ ۰ ۰
۳۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد ۵۶۷ ۴۱۷ ۵۴۲ ۰ ۰
۳۲۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۶۶ ۳۴۴ ۳۸۲ ۰ ۰
۳۳۰ موسسه آموزش عالی مهرالبرز موسسه غیرانتفاعی ۵۵۸ ۴۲۹ ۳۵۵ ۱ ۱
۳۳۱ پژوهشگاه رنگ پژوهشگاه دولتی ۵۵۳ ۳۰۴ ۳۸۴ ۲ ۵
۳۳۲ دانشگاه صنعتی قوچان دانشگاه دولتی ۵۵۲ ۳۹۵ ۲۷۰ ۰ ۲
۳۳۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان دانشگاه آزاد ۵۵۰ ۴۱۲ ۳۰۰ ۰ ۳
۳۳۴ موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه دولتی ۵۴۷ ۲۶۶ ۴۹۱ ۱ ۲
۳۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دانشگاه آزاد ۵۴۴ ۳۳۰ ۳۲۸ ۰ ۱
۳۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز دانشگاه آزاد ۵۴۰ ۴۷۲ ۳۱۴ ۰ ۱۹
۳۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشگاه آزاد ۵۳۹ ۳۵۸ ۳۹۹ ۰ ۲
۳۳۸ موسسه آموزش عالی فارابی موسسه غیرانتفاعی ۵۳۸ ۳۵۲ ۲۸۳ ۰ ۰
۳۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر دانشگاه آزاد ۵۳۶ ۳۸۷ ۴۱۲ ۰ ۰
۳۴۰ دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه دولتی ۵۳۳ ۴۲۸ ۱۷۰ ۱۰ ۰
۳۴۱ دانشگاه رجا دانشگاه دولتی ۵۳۱ ۲۹۱ ۴۳۷ ۲ ۰
۳۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر دانشگاه آزاد ۵۲۶ ۳۳۱ ۳۷۴ ۰ ۲
۳۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان دانشگاه آزاد ۵۲۵ ۳۷۳ ۳۲۱ ۰ ۰
۳۴۴ دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه دولتی ۵۱۹ ۳۲۲ ۳۱۸ ۰ ۰
۳۴۵ دانشگاه بناب دانشگاه دولتی ۵۱۹ ۳۸۵ ۳۲۶ ۰ ۱
۳۴۶ دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان علوم پزشکی ۵۱۴ ۳۱۶ ۴۳۳ ۲ ۲
۳۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان دانشگاه آزاد ۵۱۳ ۳۵۵ ۳۱۴ ۰ ۷
۳۴۸ موسسه آموزش عالی طبری بابل موسسه غیرانتفاعی ۵۰۸ ۳۳۵ ۴۷۵ ۰ ۰
۳۴۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق دانشگاه آزاد ۵۰۸ ۳۹۳ ۳۴۵ ۰ ۱
۳۵۰ موسسه آموزش عالی باختر موسسه غیرانتفاعی ۵۰۸ ۳۲۴ ۳۰۳ ۰ ۱
۳۵۱ دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه دولتی ۵۰۷ ۳۵۷ ۳۴۴ ۰ ۵
۳۵۲ مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۰۴ ۲۳۸ ۴۳۰ ۱ ۰
۳۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب دانشگاه آزاد ۴۹۹ ۳۳۷ ۳۲۰ ۰ ۰
۳۵۴ دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویان موسسه غیرانتفاعی ۴۹۷ ۳۶۸ ۳۰۹ ۰ ۱
۳۵۵ دانشگاه قرآن و حدیث موسسه غیرانتفاعی ۴۹۶ ۳۳۱ ۲۷۱ ۳ ۰
۳۵۶ دانشگاه باقرالعلوم دانشگاه دولتی ۴۹۵ ۳۴۰ ۲۴۲ ۱ ۰
۳۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دانشگاه آزاد ۴۹۴ ۳۴۸ ۳۳۱ ۰ ۰
۳۵۸ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی پژوهشگاه دولتی ۴۹۳ ۳۲۴ ۳۰۲ ۱ ۰
۳۵۹ مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین دانشگاه دولتی ۴۸۶ ۳۶۳ ۳۲۱ ۰ ۷
۳۶۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۸۲ ۲۶۴ ۳۵۳ ۰ ۰
۳۶۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر دانشگاه آزاد ۴۷۹ ۳۴۶ ۲۷۳ ۰ ۰
۳۶۲ موسسه آموزش عالی زند شیراز موسسه غیرانتفاعی ۴۷۷ ۳۰۴ ۳۳۱ ۰ ۳
۳۶۳ دانشگاه خاتم موسسه غیرانتفاعی ۴۷۷ ۳۰۷ ۳۹۴ ۰ ۰
۳۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دانشگاه آزاد ۴۷۵ ۳۳۷ ۲۸۲ ۰ ۳
۳۶۵ سازمان مدیریت صنعتی پژوهشگاه دولتی ۴۶۵ ۲۵۷ ۳۷۹ ۰ ۲
۳۶۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۶۲ ۲۶۳ ۳۸۳ ۰ ۱
۳۶۷ دانشگاه خیام موسسه غیرانتفاعی ۴۶۰ ۳۳۷ ۲۹۰ ۰ ۰
۳۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز دانشگاه آزاد ۴۵۵ ۳۳۱ ۳۳۲ ۰ ۲
۳۶۹ دانشگاه کوثر دانشگاه دولتی ۴۵۲ ۳۳۷ ۲۳۹ ۰ ۲
۳۷۰ دانشگاه صنایع و معادن ایران دانشگاه دولتی ۴۵۱ ۳۱۵ ۳۶۶ ۰ ۰
۳۷۱ دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم پزشکی ۴۴۸ ۲۴۳ ۳۹۵ ۰ ۰
۳۷۲ موسسه آموزش عالی دیلمان موسسه غیرانتفاعی ۴۴۷ ۳۱۸ ۳۹۳ ۰ ۰
۳۷۳ موسسه آموزش عالی مهرآستان موسسه غیرانتفاعی ۴۴۴ ۳۶۵ ۳۰۱ ۰ ۳
۳۷۴ موسسه آموزش عالی دانش پژوهان موسسه غیرانتفاعی ۴۴۳ ۳۳۷ ۲۴۵ ۰ ۱۶
۳۷۵ موسسه آموزش عالی بینالود موسسه غیرانتفاعی ۴۴۰ ۳۱۷ ۲۴۸ ۰ ۶
۳۷۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد دانشگاه آزاد ۴۳۹ ۳۲۸ ۲۴۰ ۰ ۰
۳۷۷ موسسه آموزش عالی سراج موسسه غیرانتفاعی ۴۳۸ ۳۳۹ ۱۹۰ ۰ ۱
۳۷۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۳۵ ۱۷۱ ۴۳۲ ۰ ۰
۳۷۹ دانشگاه جهرم دانشگاه دولتی ۴۳۵ ۲۷۹ ۳۱۸ ۰ ۰
۳۸۰ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۳۳ ۲۲۷ ۴۱۹ ۰ ۰
۳۸۱ دانشگاه شهاب دانش موسسه غیرانتفاعی ۴۳۲ ۳۲۲ ۲۲۹ ۰ ۱
۳۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت دانشگاه آزاد ۴۳۰ ۲۸۵ ۳۴۸ ۰ ۱
۳۸۳ مجتمع آموزش عالی گناباد دانشگاه دولتی ۴۲۶ ۲۹۹ ۲۸۹ ۰ ۲
۳۸۴ موسسه آموزش عالی فردوس مشهد موسسه غیرانتفاعی ۴۲۵ ۳۴۵ ۲۲۱ ۲ ۷
۳۸۵ دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) دانشگاه دولتی ۴۲۳ ۲۴۵ ۳۲۷ ۶ ۰
۳۸۶ مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۲۲ ۲۲۹ ۳۵۲ ۰ ۰
۳۸۷ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه دولتی ۴۲۱ ۲۳۷ ۲۳۶ ۱ ۱
۳۸۸ دانشگاه سوره موسسه غیرانتفاعی ۴۲۱ ۲۷۷ ۲۲۲ ۱ ۲
۳۸۹ موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی موسسه غیرانتفاعی ۴۱۹ ۳۰۴ ۲۸۱ ۰ ۰
۳۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس دانشگاه آزاد ۴۱۶ ۲۹۴ ۲۷۷ ۰ ۰
۳۹۱ پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پژوهشگاه دولتی ۴۱۵ ۱۹۸ ۳۴۸ ۱ ۲
۳۹۲ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۱۵ ۲۳۴ ۳۴۰ ۰ ۰
۳۹۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰۵ ۱۹۱ ۳۸۹ ۰ ۰
۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی دانشگاه آزاد ۴۰۴ ۲۹۲ ۲۷۰ ۰ ۴
۳۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه دانشگاه آزاد ۴۰۴ ۳۲۲ ۳۰۳ ۰ ۱۱
۳۹۶ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پژوهشگاه دولتی ۴۰۴ ۲۶۲ ۲۴۱ ۱ ۰
۳۹۷ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری پژوهشگاه دولتی ۴۰۳ ۲۴۱ ۲۵۱ ۰ ۲
۳۹۸ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان دانشگاه دولتی ۴۰۱ ۳۱۱ ۲۰۴ ۰ ۰
۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء دانشگاه آزاد ۴۰۰ ۲۴۲ ۳۱۷ ۰ ۱
۴۰۰ موسسه آموزش عالی آیندگان موسسه غیرانتفاعی ۳۹۸ ۳۱۴ ۲۴۲ ۵ ۰
۴۰۱ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود علوم پزشکی ۳۹۸ ۲۳۴ ۳۴۲ ۲ ۲
۴۰۲ موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد موسسه غیرانتفاعی ۳۹۷ ۳۰۰ ۲۶۲ ۰ ۲
۴۰۳ پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشگاه دولتی ۳۹۵ ۲۴۱ ۲۶۷ ۰ ۰
۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر دانشگاه آزاد ۳۹۳ ۳۳۱ ۱۳۹ ۰ ۱
۴۰۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل علوم پزشکی ۳۹۳ ۲۶۷ ۳۱۶ ۳ ۱
۴۰۶ مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا دانشگاه دولتی ۳۹۰ ۲۹۴ ۲۱۰ ۰ ۲
۴۰۷ دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشگاه دولتی ۳۸۸ ۲۸۵ ۲۱۱ ۱ ۲
۴۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان دانشگاه آزاد ۳۸۶ ۲۶۱ ۳۰۵ ۰ ۰
۴۰۹ موسسه آموزش عالی فروردین موسسه غیرانتفاعی ۳۸۴ ۲۹۱ ۱۶۰ ۰ ۳
۴۱۰ موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان موسسه غیرانتفاعی ۳۸۰ ۲۷۷ ۲۲۵ ۰ ۲
۴۱۱ موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه غیرانتفاعی ۳۷۸ ۲۱۳ ۳۹۱ ۱ ۰
۴۱۲ مجتمع آموزش عالی سراوان دانشگاه دولتی ۳۷۵ ۲۸۹ ۱۹۶ ۰ ۵
۴۱۳ پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی پژوهشگاه دولتی ۳۷۳ ۱۸۷ ۳۱۶ ۰ ۵
۴۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب دانشگاه آزاد ۳۷۳ ۲۰۱ ۲۹۵ ۰ ۱
۴۱۵ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه دولتی ۳۶۶ ۲۸۳ ۱۵۴ ۳ ۰
۴۱۶ مرکز ملی تحقیقات شوری سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۶۵ ۱۷۴ ۳۳۷ ۰ ۱
۴۱۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۶۲ ۲۲۷ ۳۰۹ ۰ ۱
۴۱۸ موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر موسسه غیرانتفاعی ۳۶۲ ۲۵۱ ۱۸۰ ۰ ۰
۴۱۹ موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار موسسه غیرانتفاعی ۳۶۱ ۲۸۱ ۱۸۰ ۱ ۶
۴۲۰ موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی) موسسه غیرانتفاعی ۳۵۷ ۲۸۸ ۲۷۲ ۰ ۲
۴۲۱ موسسه آموزش عالی آبا موسسه غیرانتفاعی ۳۵۶ ۲۴۶ ۲۸۵ ۰ ۰
۴۲۲ موسسه آموزش عالی امام جواد موسسه غیرانتفاعی ۳۵۴ ۲۲۶ ۲۸۲ ۰ ۰
۴۲۳ دانشگاه بزرگمهر قائنات دانشگاه دولتی ۳۵۳ ۲۶۸ ۲۴۷ ۰ ۰
۴۲۴ دانشگاه سلمان فارسی کازرون دانشگاه دولتی ۳۵۳ ۲۹۰ ۱۶۲ ۰ ۰
۴۲۵ موسسه آموزش عالی شمس گنبد موسسه غیرانتفاعی ۳۴۸ ۲۲۰ ۲۳۲ ۰ ۰
۴۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج دانشگاه آزاد ۳۴۷ ۲۷۱ ۱۷۲ ۰ ۱
۴۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانشگاه آزاد ۳۴۷ ۲۲۰ ۲۲۱ ۰ ۰
۴۲۸ دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا دانشگاه دولتی ۳۴۷ ۲۱۱ ۲۶۵ ۲ ۰
۴۲۹ دانشگاه علوم پزشکی جهرم علوم پزشکی ۳۴۶ ۲۱۳ ۲۹۰ ۰ ۲
۴۳۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار دانشگاه آزاد ۳۴۵ ۱۶۵ ۳۱۴ ۰ ۸
۴۳۱ موسسه آموزش عالی کمال الملک موسسه غیرانتفاعی ۳۴۴ ۲۵۱ ۲۱۰ ۰ ۰
۴۳۲ موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی موسسه غیرانتفاعی ۳۴۱ ۲۸۷ ۱۶۴ ۰ ۰
۴۳۳ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان علوم پزشکی ۳۳۷ ۲۰۴ ۳۳۸ ۰ ۲
۴۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا دانشگاه آزاد ۳۳۷ ۲۰۵ ۲۵۰ ۰ ۰
۴۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان دانشگاه آزاد ۳۳۴ ۲۵۷ ۲۴۳ ۰ ۰
۴۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید دانشگاه آزاد ۳۳۲ ۱۵۲ ۲۵۳ ۰ ۰
۴۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات دانشگاه آزاد ۳۳۲ ۲۵۹ ۳۸۷ ۰ ۴
۴۳۸ موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس موسسه غیرانتفاعی ۳۳۲ ۲۵۱ ۲۳۹ ۰ ۰
۴۳۹ دانشگاه نیشابور دانشگاه دولتی ۳۳۱ ۲۴۶ ۱۶۸ ۰ ۲
۴۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش دانشگاه آزاد ۳۲۸ ۲۳۴ ۱۹۱ ۰ ۰
۴۴۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دانشگاه آزاد ۳۲۶ ۲۱۲ ۲۷۱ ۰ ۰
۴۴۲ موسسه آموزش عالی هاتف موسسه غیرانتفاعی ۳۲۶ ۲۲۴ ۲۰۰ ۰ ۰
۴۴۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۲۳ ۱۶۶ ۲۹۴ ۰ ۰
۴۴۴ موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر) موسسه غیرانتفاعی ۳۲۱ ۲۵۱ ۱۲۰ ۰ ۳
۴۴۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک دانشگاه آزاد ۳۲۰ ۱۹۳ ۲۳۱ ۰ ۰
۴۴۶ موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه موسسه غیرانتفاعی ۳۱۹ ۲۸۵ ۹۱ ۰ ۴
۴۴۷ مجتمع آموزش عالی بم دانشگاه دولتی ۳۱۶ ۲۲۵ ۱۶۷ ۰ ۳
۴۴۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۱۲ ۲۰۰ ۲۷۱ ۰ ۰
۴۴۹ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) موسسه غیرانتفاعی ۳۱۰ ۲۳۲ ۱۲۷ ۱۹ ۱
۴۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون دانشگاه آزاد ۳۱۰ ۲۰۶ ۲۰۳ ۰ ۰
۴۵۱ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه دولتی ۳۱۰ ۱۲۴ ۴۲۴ ۷ ۲
۴۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد دانشگاه آزاد ۳۰۹ ۲۵۳ ۱۸۰ ۰ ۰
۴۵۳ پژوهشکده پولی و بانکی پژوهشگاه دولتی ۳۰۸ ۲۴۱ ۱۳۶ ۱ ۳۵
۴۵۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول علوم پزشکی ۳۰۵ ۱۸۰ ۳۱۳ ۰ ۰
۴۵۵ موسسه آموزش عالی کار موسسه غیرانتفاعی ۳۰۲ ۱۴۳ ۲۹۸ ۰ ۰
۴۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد دانشگاه آزاد ۲۹۶ ۲۰۹ ۲۴۶ ۰ ۰
۴۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت دانشگاه آزاد ۲۹۶ ۱۵۲ ۲۸۰ ۰ ۰
۴۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دانشگاه آزاد ۲۹۶ ۱۸۸ ۲۱۳ ۰ ۴
۴۵۹ سازمان نقشه برداری کشور پژوهشگاه دولتی ۲۹۲ ۱۵۷ ۱۹۱ ۰ ۱۳
۴۶۰ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر دانشگاه دولتی ۲۹۱ ۲۶۳ ۷۹ ۰ ۱
۴۶۱ موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۲۹۰ ۲۲۸ ۲۰۳ ۰ ۶
۴۶۲ دانشگاه علامه محدث نوری موسسه غیرانتفاعی ۲۹۰ ۲۰۱ ۲۱۳ ۰ ۳
۴۶۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۸۷ ۱۷۳ ۱۹۹ ۰ ۰
۴۶۴ موسسه آموزش عالی پردیسان موسسه غیرانتفاعی ۲۸۴ ۱۵۷ ۳۰۸ ۰ ۱
۴۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه دانشگاه آزاد ۲۸۲ ۲۲۶ ۱۳۷ ۰ ۱
۴۶۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه علوم پزشکی ۲۸۲ ۱۵۶ ۲۹۲ ۱ ۰
۴۶۷ موسسه غیرانتفاعی خزر موسسه غیرانتفاعی ۲۸۱ ۱۶۳ ۲۲۶ ۰ ۰
۴۶۸ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور علوم پزشکی ۲۸۰ ۱۴۹ ۲۸۲ ۱ ۱
۴۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر دانشگاه آزاد ۲۷۹ ۲۰۲ ۱۵۰ ۰ ۰
۴۷۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش دانشگاه آزاد ۲۷۹ ۱۸۴ ۱۹۰ ۰ ۱
۴۷۱ موسسه آموزش عالی عمران و توسعه موسسه غیرانتفاعی ۲۷۷ ۲۱۲ ۱۹۷ ۰ ۱
۴۷۲ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی پژوهشگاه دولتی ۲۷۷ ۱۳۶ ۲۱۳ ۲ ۰
۴۷۳ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۷۵ ۱۷۰ ۱۹۰ ۰ ۰
۴۷۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان دانشگاه آزاد ۲۷۵ ۱۹۴ ۱۸۲ ۰ ۰
۴۷۵ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی پژوهشگاه دولتی ۲۷۵ ۱۸۴ ۱۶۱ ۲ ۰
۴۷۶ دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) دانشگاه دولتی ۲۷۳ ۲۰۳ ۱۵۵ ۰ ۰
۴۷۷ پژوهشکده پسته سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۷۱ ۷۰ ۲۵۲ ۰ ۰
۴۷۸ موسسه آموزش عالی گلستان موسسه غیرانتفاعی ۲۶۸ ۱۷۱ ۲۱۵ ۴ ۱
۴۷۹ پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه دولتی ۲۶۷ ۱۸۳ ۱۸۴ ۳ ۶
۴۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشگاه آزاد ۲۶۷ ۱۵۲ ۱۹۷ ۰ ۰
۴۸۱ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۶۷ ۱۵۶ ۲۰۹ ۰ ۰
۴۸۲ موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد موسسه غیرانتفاعی ۲۶۶ ۱۸۹ ۱۶۱ ۰ ۴
۴۸۳ موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان موسسه غیرانتفاعی ۲۶۶ ۲۲۷ ۱۳۸ ۵ ۳
۴۸۴ دانشگاه دانش البرز موسسه غیرانتفاعی ۲۶۵ ۱۹۷ ۱۵۹ ۰ ۰
۴۸۵ دانشگاه علم و فناوری مازندران دانشگاه دولتی ۲۶۲ ۱۶۶ ۲۰۶ ۰ ۲
۴۸۶ سازمان پزشکی قانونی علوم پزشکی ۲۶۱ ۱۳۵ ۲۰۸ ۰ ۰
۴۸۷ دانشگاه مذاهب اسلامی دانشگاه دولتی ۲۵۵ ۱۶۰ ۱۷۰ ۲ ۲
۴۸۸ موسسه آموزش عالی سناباد موسسه غیرانتفاعی ۲۵۴ ۱۸۶ ۱۶۲ ۰ ۲
۴۸۹ پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی دانشگاه دولتی ۲۵۳ ۱۷۷ ۱۲۷ ۱ ۰
۴۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد ۲۵۲ ۱۶۷ ۱۹۵ ۱ ۰
۴۹۱ موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل موسسه غیرانتفاعی ۲۵۲ ۱۵۹ ۲۵۱ ۰ ۰
۴۹۲ دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه دانشگاه دولتی ۲۵۲ ۱۶۳ ۱۵۲ ۰ ۰
۴۹۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب دانشگاه آزاد ۲۵۰ ۱۳۶ ۱۷۷ ۰ ۰
۴۹۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۸ ۱۷۵ ۱۸۹ ۰ ۰
۴۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار دانشگاه آزاد ۲۴۸ ۱۸۸ ۱۶۷ ۰ ۱
۴۹۶ پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۸ ۷۰ ۲۴۵ ۰ ۰
۴۹۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۴۷ ۱۳۵ ۲۳۸ ۰ ۰
۴۹۸ سازمان نظام مهندسی ساختمان موسسه غیرانتفاعی ۲۴۷ ۱۵۷ ۱۵۰ ۰ ۲
۴۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت دانشگاه آزاد ۲۴۴ ۱۵۳ ۱۷۲ ۰ ۰
۵۰۰ موسسه آموزش عالی شفق موسسه غیرانتفاعی ۲۴۳ ۱۷۹ ۱۴۱ ۰ ۴
۵۰۱ موسسه آموزش عالی کوشیار موسسه غیرانتفاعی ۲۴۲ ۸۱ ۲۹۲ ۰ ۰
۵۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان دانشگاه آزاد ۲۴۰ ۱۶۷ ۱۴۱ ۰ ۱
۵۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد دانشگاه آزاد ۲۳۹ ۱۷۷ ۱۳۲ ۰ ۱
۵۰۴ موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان موسسه غیرانتفاعی ۲۳۹ ۱۵۷ ۳۰۰ ۰ ۳
۵۰۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دانشگاه آزاد ۲۳۸ ۱۶۴ ۱۵۷ ۰ ۰
۵۰۶ موسسه آموزش عالی ادیبان موسسه غیرانتفاعی ۲۳۵ ۱۹۶ ۱۰۷ ۰ ۱۱
۵۰۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود دانشگاه آزاد ۲۳۵ ۱۶۱ ۱۶۲ ۰ ۱
۵۰۸ پژوهشکده اکولوژی دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۳۴ ۱۵۴ ۱۴۷ ۰ ۱
۵۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو دانشگاه آزاد ۲۳۳ ۱۶۹ ۱۴۳ ۰ ۰
۵۱۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر دانشگاه آزاد ۲۳۳ ۱۳۷ ۱۵۹ ۰ ۱
۵۱۱ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۲۳۲ ۱۶۴ ۱۳۵ ۲ ۰
۵۱۲ موسسه آموزش عالی طبرستان موسسه غیرانتفاعی ۲۳۱ ۱۷۱ ۱۰۰ ۰ ۰
۵۱۳ موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند موسسه غیرانتفاعی ۲۳۰ ۱۴۷ ۱۸۱ ۰ ۰
۵۱۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز دانشگاه آزاد ۲۲۸ ۱۴۶ ۱۳۶ ۰ ۰
۵۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج دانشگاه آزاد ۲۲۵ ۱۶۴ ۱۶۱ ۰ ۳
۵۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر دانشگاه آزاد ۲۲۴ ۱۴۹ ۱۲۰ ۰ ۰
۵۱۷ موسسه آموزش عالی آل طه موسسه غیرانتفاعی ۲۲۳ ۱۴۶ ۱۶۹ ۰ ۱۲
۵۱۸ موسسه آموزش عالی رشدیه موسسه غیرانتفاعی ۲۲۳ ۱۹۲ ۶۷ ۰ ۰
۵۱۹ سازمان انتقال خون – موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون علوم پزشکی ۲۲۲ ۱۰۳ ۱۹۳ ۰ ۰
۵۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان دانشگاه آزاد ۲۱۹ ۱۵۳ ۱۸۲ ۰ ۰
۵۲۱ موسسه آموزش عالی نوین اردبیل موسسه غیرانتفاعی ۲۱۹ ۱۶۸ ۱۳۵ ۰ ۰
۵۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد دانشگاه آزاد ۲۱۸ ۱۴۵ ۱۴۰ ۰ ۰
۵۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم دانشگاه آزاد ۲۱۷ ۱۳۳ ۱۷۶ ۰ ۱
۵۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان دانشگاه آزاد ۲۱۷ ۱۶۳ ۱۳۵ ۰ ۰
۵۲۵ موسسه آموزش عالی عطار موسسه غیرانتفاعی ۲۱۷ ۱۲۸ ۱۴۱ ۰ ۱
۵۲۶ موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان موسسه غیرانتفاعی ۲۱۵ ۱۶۳ ۱۶۳ ۰ ۵
۵۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان دانشگاه آزاد ۲۱۴ ۱۳۹ ۱۳۹ ۰ ۲
۵۲۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد ۲۱۱ ۱۴۶ ۱۱۴ ۰ ۳
۵۲۹ پژوهشکده سوانح طبیعی پژوهشگاه دولتی ۲۰۹ ۱۳۸ ۱۱۵ ۱ ۰
۵۳۰ دانشگاه علوم انتظامی امین دانشگاه دولتی ۲۰۹ ۱۴۱ ۱۱۱ ۳ ۲
۵۳۱ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پژوهشگاه دولتی ۲۰۸ ۱۱۴ ۱۸۱ ۱ ۳
۵۳۲ مؤسسه تحقیقات پنبه کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۰۷ ۸۷ ۱۷۵ ۰ ۰
۵۳۳ موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) موسسه غیرانتفاعی ۲۰۷ ۱۵۰ ۱۳۴ ۰ ۰
۵۳۴ موسسه آموزش عالی بعثت کرمان موسسه غیرانتفاعی ۲۰۷ ۱۵۴ ۱۸۹ ۰ ۰
۵۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشگاه آزاد ۲۰۶ ۱۶۰ ۱۶۰ ۰ ۰
۵۳۶ موسسه آموزش عالی پویش موسسه غیرانتفاعی ۲۰۵ ۱۴۷ ۱۲۹ ۰ ۰
۵۳۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس دانشگاه آزاد ۲۰۵ ۱۴۳ ۱۳۷ ۰ ۱
۵۳۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان دانشگاه آزاد ۲۰۵ ۱۳۰ ۱۵۲ ۰ ۴
۵۳۹ مرکز آموزش عالی امام خمینی سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۰۴ ۱۳۱ ۱۴۵ ۰ ۱
۵۴۰ دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی دانشگاه دولتی ۲۰۴ ۱۵۰ ۱۳۴ ۰ ۲
۵۴۱ موسسه آموزش عالی بصیر آبیک موسسه غیرانتفاعی ۲۰۳ ۱۶۵ ۷۹ ۰ ۱
۵۴۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان دانشگاه آزاد ۲۰۰ ۱۲۰ ۱۴۵ ۰ ۰
۵۴۳ موسسه آموزش عالی مهر اروند موسسه غیرانتفاعی ۱۹۹ ۱۵۹ ۹۳ ۰ ۳۴
۵۴۴ دانشکده اصول دین موسسه غیرانتفاعی ۱۹۷ ۱۵۲ ۹۱ ۱ ۰
۵۴۵ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) پژوهشگاه دولتی ۱۹۷ ۱۱۲ ۱۶۲ ۲ ۰
۵۴۶ دانشگاه گرمسار دانشگاه دولتی ۱۹۶ ۱۱۲ ۱۲۸ ۰ ۰
۵۴۷ موسسه آموزش عالی مجازی فاران مهر دانش موسسه غیرانتفاعی ۱۹۶ ۱۷۴ ۳۹ ۰ ۰
۵۴۸ مجتمع آموزش عالی زرند دانشگاه دولتی ۱۹۵ ۱۲۰ ۱۲۷ ۰ ۰
۵۴۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۹۴ ۱۴۲ ۱۱۰ ۰ ۰
۵۵۰ موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس موسسه غیرانتفاعی ۱۹۳ ۱۵۰ ۸۷ ۰ ۲
۵۵۱ موسسه آموزش عالی خراسان موسسه غیرانتفاعی ۱۹۳ ۱۶۱ ۸۳ ۰ ۰
۵۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار دانشگاه آزاد ۱۹۰ ۱۳۲ ۱۲۹ ۰ ۱
۵۵۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان دانشگاه آزاد ۱۸۸ ۱۲۲ ۱۱۹ ۰ ۲
۵۵۴ موسسه آموزش عالی روزبه موسسه غیرانتفاعی ۱۸۸ ۱۳۳ ۱۳۶ ۰ ۰
۵۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز دانشگاه آزاد ۱۸۶ ۱۲۴ ۱۱۷ ۰ ۰
۵۵۶ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۸۶ ۱۰۷ ۱۴۱ ۰ ۰
۵۵۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز دانشگاه آزاد ۱۸۶ ۱۳۱ ۱۱۸ ۱ ۱۴
۵۵۸ سازمان بهره وری انرژی ایران پژوهشگاه دولتی ۱۸۴ ۱۴۴ ۴۷ ۰ ۲
۵۵۹ موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد موسسه غیرانتفاعی ۱۸۲ ۱۱۶ ۱۵۷ ۰ ۲
۵۶۰ موسسه آموزش عالی ادیب مازندران موسسه غیرانتفاعی ۱۸۲ ۸۷ ۱۳۵ ۰ ۱۰
۵۶۱ موسسه آموزش عالی تابران موسسه غیرانتفاعی ۱۸۲ ۱۳۰ ۱۰۳ ۲ ۱
۵۶۲ موسسه آموزش عالی حکمت رضوی موسسه غیرانتفاعی ۱۸۱ ۱۳۱ ۱۷۱ ۰ ۲
۵۶۳ موسسه آموزش عالی خرد بوشهر موسسه غیرانتفاعی ۱۸۰ ۱۴۳ ۱۵۳ ۰ ۰
۵۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو دانشگاه آزاد ۱۷۷ ۱۵۴ ۹۶ ۰ ۱
۵۶۵ موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی موسسه غیرانتفاعی ۱۷۷ ۱۲۶ ۹۰ ۰ ۰
۵۶۶ موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران پژوهشگاه دولتی ۱۷۷ ۱۲۷ ۷۰ ۰ ۰
۵۶۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار دانشگاه آزاد ۱۷۶ ۱۰۲ ۱۰۱ ۰ ۰
۵۶۸ موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز موسسه غیرانتفاعی ۱۷۵ ۱۴۵ ۶۲ ۰ ۱
۵۶۹ موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد موسسه غیرانتفاعی ۱۷۵ ۷۷ ۱۱۹ ۰ ۰
۵۷۰ سازمان انرژیهای نو ایران پژوهشگاه دولتی ۱۷۳ ۱۱۳ ۶۵ ۰ ۰
۵۷۱ موسسه آموزش عالی حافظ شیراز موسسه غیرانتفاعی ۱۷۲ ۱۴۹ ۶۳ ۰ ۱
۵۷۲ موسسه آموزش عالی صوفی رازی موسسه غیرانتفاعی ۱۷۲ ۵۶ ۱۵۵ ۰ ۰
۵۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس دانشگاه آزاد ۱۷۱ ۱۱۶ ۹۸ ۰ ۰
۵۷۴ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۶۸ ۸۸ ۱۲۸ ۰ ۰
۵۷۵ مجتمع آموزش عالی شیروان دانشگاه دولتی ۱۶۷ ۱۱۶ ۹۱ ۰ ۰
۵۷۶ موسسه آموزش عالی انرژی ساوه موسسه غیرانتفاعی ۱۶۶ ۱۲۰ ۸۷ ۰ ۱
۵۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان دانشگاه آزاد ۱۶۵ ۱۱۳ ۱۱۸ ۰ ۰
۵۷۸ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پژوهشگاه دولتی ۱۶۴ ۹۸ ۱۳۰ ۱ ۱
۵۷۹ موسسه آموزش عالی کارون موسسه غیرانتفاعی ۱۶۳ ۱۳۹ ۹۵ ۰ ۱
۵۸۰ موسسه آموزش عالی ارم شیراز موسسه غیرانتفاعی ۱۶۲ ۱۲۶ ۷۲ ۰ ۰
۵۸۱ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور پژوهشگاه دولتی ۱۶۲ ۹۸ ۱۰۴ ۰ ۰
۵۸۲ مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر موسسه غیرانتفاعی ۱۶۲ ۱۱۹ ۸۹ ۱ ۰
۵۸۳ موسسه آموزش عالی پرندک موسسه غیرانتفاعی ۱۶۲ ۱۲۶ ۷۴ ۰ ۰
۵۸۴ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۱۶۱ ۱۰۱ ۱۴۵ ۰ ۰
۵۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه دانشگاه آزاد ۱۵۹ ۱۱۰ ۱۰۲ ۰ ۰
۵۸۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا علوم پزشکی ۱۵۹ ۱۱۱ ۱۱۴ ۱ ۱
۵۸۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور دانشگاه آزاد ۱۵۸ ۱۰۴ ۱۰۸ ۰ ۰
۵۸۸ موسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۵۸ ۷۰ ۱۵۱ ۰ ۰
۵۸۹ موسسه آموزش عالی تابناک موسسه غیرانتفاعی ۱۵۸ ۱۲۲ ۵۶ ۰ ۰
۵۹۰ موسسه آموزش عالی نقش جهان موسسه غیرانتفاعی ۱۵۸ ۱۱۰ ۱۰۴ ۰ ۱
۵۹۱ موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی موسسه غیرانتفاعی ۱۵۸ ۱۱۷ ۱۱۸ ۰ ۰
۵۹۲ موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی شهریار موسسه غیرانتفاعی ۱۵۶ ۱۲۷ ۶۶ ۰ ۰
۵۹۳ سازمان اسناد و کتابخانه ملی پژوهشگاه دولتی ۱۵۲ ۱۳۰ ۳۹ ۱ ۰
۵۹۴ موسسه آموزش عالی صفاهان موسسه غیرانتفاعی ۱۵۱ ۱۳۱ ۱۲۴ ۰ ۰
۵۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن دانشگاه آزاد ۱۵۰ ۶۳ ۱۴۴ ۰ ۰
۵۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه دانشگاه آزاد ۱۴۹ ۹۹ ۱۲۴ ۰ ۰
۵۹۷ موسسه آموزش عالی رسام موسسه غیرانتفاعی ۱۴۸ ۹۸ ۹۶ ۰ ۰
۵۹۸ پژوهشکده بیمه پژوهشگاه دولتی ۱۴۷ ۱۰۶ ۸۱ ۳ ۲۹
۵۹۹ موسسه آموزش عالی کاویان موسسه غیرانتفاعی ۱۴۷ ۱۰۰ ۷۶ ۰ ۳
۶۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران دانشگاه آزاد ۱۴۷ ۱۰۵ ۱۱۸ ۰ ۰
۶۰۱ موسسه آموزش عالی الغدیر موسسه غیرانتفاعی ۱۴۷ ۷۴ ۱۵۰ ۰ ۰
۶۰۲ موسسه آموزش عالی صبا موسسه غیرانتفاعی ۱۴۵ ۱۳۵ ۱۰۴ ۰ ۰
۶۰۳ موسسه آموزش عالی پارسیان موسسه غیرانتفاعی ۱۴۴ ۱۱۷ ۶۶ ۰ ۰
۶۰۴ پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۴۳ ۷۷ ۱۰۵ ۰ ۰
۶۰۵ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه علوم پزشکی ۱۴۱ ۸۶ ۱۲۶ ۰ ۰
۶۰۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم علوم پزشکی ۱۴۱ ۷۰ ۱۷۶ ۰ ۰
۶۰۷ موسسه آموزش عالی اسوه موسسه غیرانتفاعی ۱۴۰ ۹۰ ۸۲ ۰ ۲
۶۰۸ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۹ ۸۵ ۱۴۱ ۰ ۰
۶۰۹ موسسه آموزش عالی مولانا موسسه غیرانتفاعی ۱۳۹ ۱۰۲ ۹۶ ۱ ۰
۶۱۰ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان موسسه غیرانتفاعی ۱۳۷ ۹۸ ۶۳ ۰ ۰
۶۱۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر دانشگاه آزاد ۱۳۷ ۹۷ ۸۰ ۰ ۰
۶۱۲ پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳۷ ۷۰ ۱۱۱ ۰ ۱
۶۱۳ دانشگاه بین المللی چابهار دانشگاه دولتی ۱۳۶ ۸۱ ۱۱۵ ۱ ۵
۶۱۴ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه دولتی ۱۳۶ ۸۶ ۱۱۶ ۷ ۰
۶۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب دانشگاه آزاد ۱۳۶ ۶۹ ۱۱۹ ۰ ۰
۶۱۶ موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان موسسه غیرانتفاعی ۱۳۵ ۱۰۵ ۸۷ ۰ ۰
۶۱۷ موسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزوین موسسه غیرانتفاعی ۱۳۵ ۱۰۱ ۵۸ ۰ ۰
۶۱۸ موسسه آموزش عالی نیما موسسه غیرانتفاعی ۱۳۴ ۷۳ ۹۶ ۰ ۰
۶۱۹ موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی ۱۳۲ ۸۶ ۸۲ ۰ ۰
۶۲۰ دانشگاه معارف اسلامی دانشگاه دولتی ۱۳۲ ۸۷ ۶۷ ۰ ۰
۶۲۱ پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشگاه دولتی ۱۳۱ ۶۳ ۱۰۲ ۰ ۱
۶۲۲ موسسه آموزش هالی بهمنیار کرمان موسسه غیرانتفاعی ۱۳۰ ۱۱۸ ۸۹ ۰ ۰
۶۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک دانشگاه آزاد ۱۲۹ ۴۹ ۱۰۹ ۰ ۰
۶۲۴ موسسه آموزش عالی علامه قزوینی موسسه غیرانتفاعی ۱۲۹ ۸۱ ۱۰۹ ۰ ۰
۶۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان دانشگاه آزاد ۱۲۸ ۷۹ ۹۷ ۰ ۰
۶۲۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت علوم پزشکی ۱۲۷ ۸۰ ۱۱۳ ۰ ۳
۶۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء – زیباکنار دانشگاه آزاد ۱۲۵ ۱۰۴ ۵۹ ۰ ۰
۶۲۸ موسسه آموزش عالی لیان بوشهر موسسه غیرانتفاعی ۱۲۵ ۹۷ ۷۲ ۰ ۰
۶۲۹ موسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد موسسه غیرانتفاعی ۱۲۴ ۹۰ ۹۹ ۰ ۰
۶۳۰ موسسه آموزش عالی پردیسان موسسه غیرانتفاعی ۱۲۴ ۵۸ ۱۵۴ ۰ ۰
۶۳۱ موسسه آموزش عالی نوردانش موسسه غیرانتفاعی ۱۲۴ ۸۷ ۱۱۳ ۰ ۰
۶۳۲ موسسه آموزش عالی راه دانش بابل موسسه غیرانتفاعی ۱۲۴ ۷۶ ۱۱۷ ۰ ۳
۶۳۳ موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) موسسه غیرانتفاعی ۱۲۴ ۷۶ ۹۶ ۰ ۰
۶۳۴ موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام موسسه غیرانتفاعی ۱۲۲ ۸۸ ۸۲ ۰ ۴
۶۳۵ موسسه آموزش عالی هشت بهشت موسسه غیرانتفاعی ۱۲۱ ۸۹ ۵۹ ۰ ۰
۶۳۶ پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران پژوهشگاه دولتی ۱۲۰ ۸۱ ۶۷ ۱ ۰
۶۳۷ مرکز تحقیقات توتون پژوهشگاه دولتی ۱۱۹ ۷۳ ۸۸ ۰ ۰
۶۳۸ مرکز پژوهشهای مجلس پژوهشگاه دولتی ۱۱۹ ۵۸ ۹۴ ۱ ۰
۶۳۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت دانشگاه آزاد ۱۱۸ ۸۴ ۸۲ ۰ ۱۴
۶۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده دانشگاه آزاد ۱۱۸ ۶۶ ۱۰۲ ۰ ۰
۶۴۱ موسسه آموزش عالی سنا موسسه غیرانتفاعی ۱۱۷ ۸۸ ۱۱۰ ۰ ۰
۶۴۲ موسسه آموزش عالی پویندگان دانش موسسه غیرانتفاعی ۱۱۷ ۷۴ ۹۷ ۰ ۰
۶۴۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند دانشگاه آزاد ۱۱۵ ۶۲ ۷۶ ۰ ۰
۶۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین دانشگاه آزاد ۱۱۵ ۷۶ ۷۷ ۰ ۰
۶۴۵ موسسه آموزش عالی صائب موسسه غیرانتفاعی ۱۱۴ ۹۹ ۳۰ ۰ ۰
۶۴۶ موسسه آموزش عالی شرق گلستان موسسه غیرانتفاعی ۱۱۳ ۸۲ ۷۳ ۰ ۰
۶۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغان دانشگاه آزاد ۱۱۳ ۷۴ ۶۱ ۰ ۱
۶۴۸ موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان موسسه غیرانتفاعی ۱۱۱ ۸۶ ۵۳ ۰ ۲
۶۴۹ موسسه آموزش عالی سلمان مشهد موسسه غیرانتفاعی ۱۱۱ ۶۵ ۹۰ ۰ ۰
۶۵۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان دانشگاه آزاد ۱۱۰ ۸۱ ۷۶ ۰ ۲
۶۵۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان دانشگاه آزاد ۱۱۰ ۷۶ ۷۳ ۰ ۰
۶۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر دانشگاه آزاد ۱۱۰ ۶۴ ۸۱ ۰ ۰
۶۵۳ دانشگاه هنر شیراز دانشگاه دولتی ۱۰۹ ۷۶ ۶۸ ۰ ۰
۶۵۴ موسسه آموزش عالی سبحان موسسه غیرانتفاعی ۱۰۹ ۹۵ ۹۲ ۰ ۰
۶۵۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۰۶ ۶۰ ۱۰۱ ۰ ۰
۶۵۶ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان علوم پزشکی ۱۰۶ ۸۱ ۸۰ ۰ ۰
۶۵۷ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش علوم پزشکی ۱۰۶ ۷۶ ۷۶ ۰ ۲
۶۵۸ موسسه عالی آموزش بانکداری ایران پژوهشگاه دولتی ۱۰۶ ۴۹ ۹۳ ۱ ۵
۶۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران دانشگاه آزاد ۱۰۵ ۶۵ ۷۱ ۰ ۰
۶۶۰ موسسه آموزش عالی میزان موسسه غیرانتفاعی ۱۰۵ ۶۱ ۸۰ ۰ ۲
۶۶۱ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه علوم پزشکی ۱۰۵ ۶۶ ۱۱۹ ۰ ۰
۶۶۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر دانشگاه آزاد ۱۰۴ ۵۸ ۹۹ ۰ ۰
۶۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه دانشگاه آزاد ۱۰۴ ۷۰ ۶۸ ۰ ۰
۶۶۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر دانشگاه آزاد ۱۰۳ ۵۵ ۹۱ ۰ ۰
۶۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا دانشگاه آزاد ۱۰۲ ۷۴ ۹۲ ۰ ۰
۶۶۶ موسسه آموزش عالی رحمان رامسر موسسه غیرانتفاعی ۱۰۲ ۷۰ ۷۱ ۱ ۱
۶۶۷ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه دولتی ۱۰۰ ۸۶ ۴۳ ۱ ۰
۶۶۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد دانشگاه آزاد ۹۹ ۵۷ ۸۰ ۰ ۰
۶۶۹ موسسه آموزش عالی جامی موسسه غیرانتفاعی ۹۹ ۷۲ ۸۰ ۱ ۷
۶۷۰ موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت موسسه غیرانتفاعی ۹۸ ۶۷ ۶۹ ۰ ۰
۶۷۱ موسسه آموزش عالی سپهر موسسه غیرانتفاعی ۹۸ ۷۲ ۷۶ ۰ ۱
۶۷۲ مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران پژوهشگاه دولتی ۹۷ ۰ ۴۴ ۰ ۰
۶۷۳ مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان علوم پزشکی ۹۷ ۶۵ ۶۳ ۱ ۱
۶۷۴ موسسه آموزش عالی سمنگان موسسه غیرانتفاعی ۹۶ ۴۷ ۷۶ ۰ ۰
۶۷۵ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی سازمان تحقیقات کشاورزی ۹۵ ۶۹ ۵۶ ۰ ۰
۶۷۶ موسسه آموزش عالی زاگرس دانشگاه دولتی ۹۵ ۷۸ ۷۶ ۰ ۰
۶۷۷ موسسه آموزش عالی قشم موسسه غیرانتفاعی ۹۴ ۴۹ ۹۴ ۱ ۰
۶۷۸ موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی موسسه غیرانتفاعی ۹۴ ۵۷ ۷۲ ۰ ۱
۶۷۹ موسسه آموزش عالی هدف موسسه غیرانتفاعی ۹۴ ۶۷ ۸۱ ۰ ۰
۶۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان دانشگاه آزاد ۹۴ ۵۲ ۶۹ ۰ ۰
۶۸۱ مجتمع آموزش عالی لارستان دانشگاه دولتی ۹۳ ۷۴ ۳۷ ۰ ۱
۶۸۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان دانشگاه آزاد ۹۲ ۵۴ ۸۸ ۰ ۰
۶۸۳ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر علوم پزشکی ۹۲ ۴۷ ۱۰۵ ۰ ۲
۶۸۴ موسسه آموزش عالی هنر شیراز موسسه غیرانتفاعی ۹۲ ۷۸ ۱۶ ۰ ۲
۶۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش دانشگاه آزاد ۹۱ ۶۴ ۶۴ ۰ ۰
۶۸۶ موسسه آموزش عالی کرمان موسسه غیرانتفاعی ۸۹ ۷۰ ۶۶ ۰ ۴
۶۸۷ پژوهشکده چای سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۹ ۵۵ ۶۷ ۰ ۰
۶۸۸ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین دانشگاه دولتی ۸۹ ۶۸ ۷۲ ۰ ۰
۶۸۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۸ ۵۷ ۵۹ ۰ ۰
۶۹۰ موسسه آموزش عالی سهروردی موسسه غیرانتفاعی ۸۸ ۴۱ ۱۱۹ ۰ ۰
۶۹۱ دانشگاه صنعتی شهدای هویزه دانشگاه دولتی ۸۷ ۷۶ ۲۸ ۰ ۱
۶۹۲ موسسه آموزش عالی آمل موسسه غیرانتفاعی ۸۷ ۶۲ ۸۴ ۰ ۰
۶۹۳ موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود موسسه غیرانتفاعی ۸۵ ۳۱ ۷۹ ۰ ۰
۶۹۴ موسسه آموزش عالی آیین کمال ارومیه موسسه غیرانتفاعی ۸۵ ۶۳ ۵۵ ۰ ۰
۶۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج دانشگاه آزاد ۸۴ ۵۷ ۶۱ ۰ ۰
۶۹۶ پژوهشکده میگوی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۸۳ ۴۶ ۵۸ ۰ ۱
۶۹۷ موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه موسسه غیرانتفاعی ۸۳ ۶۵ ۵۴ ۰ ۰
۶۹۸ موسسه آموزش عالی سارویه موسسه غیرانتفاعی ۸۳ ۴۱ ۹۵ ۰ ۰
۶۹۹ موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری موسسه غیرانتفاعی ۸۳ ۶۱ ۴۵ ۰ ۰
۷۰۰ موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز موسسه غیرانتفاعی ۸۲ ۴۷ ۷۹ ۰ ۰
۷۰۱ موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم موسسه غیرانتفاعی ۸۲ ۶۲ ۳۱ ۰ ۰
۷۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده دانشگاه آزاد ۸۱ ۴۵ ۶۴ ۰ ۰
۷۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه دانشگاه آزاد ۸۱ ۴۷ ۶۷ ۰ ۰
۷۰۴ موسسه آموزش عالی ایرانمهر موسسه غیرانتفاعی ۸۱ ۳۵ ۶۷ ۰ ۰
۷۰۵ موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم موسسه غیرانتفاعی ۸۱ ۵۸ ۷۵ ۰ ۰
۷۰۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم دانشگاه آزاد ۸۰ ۷۰ ۴۶ ۰ ۰
۷۰۷ موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند موسسه غیرانتفاعی ۸۰ ۵۰ ۷۹ ۰ ۰
۷۰۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علوم پزشکی ۷۹ ۴۵ ۶۶ ۰ ۲
۷۰۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ دانشگاه آزاد ۷۹ ۶۲ ۴۰ ۰ ۰
۷۱۰ موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کسری رامسر موسسه غیرانتفاعی ۷۸ ۳۱ ۶۹ ۰ ۰
۷۱۱ موسسه آموزش عالی غزالی موسسه غیرانتفاعی ۷۸ ۴۰ ۶۶ ۰ ۰
۷۱۲ موسسه آموزش عالی آبان هراز موسسه غیرانتفاعی ۷۶ ۵۱ ۸۸ ۰ ۰
۷۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرم دانشگاه آزاد ۷۵ ۵۳ ۳۶ ۰ ۰
۷۱۴ موسسه آموزش عالی توس موسسه غیرانتفاعی ۷۵ ۶۰ ۳۷ ۰ ۱
۷۱۵ موسسه آموزش عالی نور هدایت موسسه غیرانتفاعی ۷۵ ۵۲ ۶۲ ۰ ۰
۷۱۶ موسسه آموزش عالی تجن موسسه غیرانتفاعی ۷۵ ۶۲ ۵۹ ۰ ۱
۷۱۷ پژوهشکده مطالعات فناوری پژوهشگاه دولتی ۷۴ ۵۲ ۶۴ ۰ ۰
۷۱۸ موسسه آموزش عالی ارس موسسه غیرانتفاعی ۷۳ ۲۱ ۹۵ ۰ ۰
۷۱۹ موسسه آموزش عالی اسرار موسسه غیرانتفاعی ۷۳ ۴۸ ۵۵ ۰ ۰
۷۲۰ دانشگاه نهاوند دانشگاه دولتی ۷۳ ۳۶ ۵۶ ۰ ۶
۷۲۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ دانشگاه آزاد ۷۲ ۵۵ ۳۶ ۰ ۰
۷۲۲ مرکز آموزش عالی لامرد دانشگاه دولتی ۷۲ ۵۲ ۴۴ ۰ ۰
۷۲۳ موسسه آموزش عالی پاسارگاد موسسه غیرانتفاعی ۷۱ ۴۶ ۵۹ ۰ ۰
۷۲۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر دانشگاه آزاد ۶۹ ۳۴ ۵۹ ۰ ۰
۷۲۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان دانشگاه آزاد ۶۹ ۳۹ ۴۸ ۰ ۰
۷۲۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود دانشگاه آزاد ۶۹ ۴۶ ۵۴ ۰ ۰
۷۲۷ موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان موسسه غیرانتفاعی ۶۸ ۴۵ ۴۷ ۰ ۰
۷۲۸ موسسه آموزش عالی علامه امینی موسسه غیرانتفاعی ۶۸ ۵۲ ۴۰ ۰ ۱
۷۲۹ موسسه آموزش عالی پارسا موسسه غیرانتفاعی ۶۸ ۳۶ ۵۳ ۰ ۰
۷۳۰ موسسه آموزش عالی کادوس موسسه غیرانتفاعی ۶۷ ۴۶ ۴۲ ۰ ۰
۷۳۱ موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط موسسه غیرانتفاعی ۶۶ ۳۷ ۵۹ ۰ ۰
۷۳۲ پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۶۵ ۴۱ ۳۸ ۰ ۰
۷۳۳ موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان موسسه غیرانتفاعی ۶۵ ۴۸ ۴۲ ۰ ۱
۷۳۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیان دانشگاه آزاد ۶۴ ۳۳ ۵۱ ۰ ۰
۷۳۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه دانشگاه آزاد ۶۳ ۵۵ ۲۲ ۰ ۱
۷۳۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان دانشگاه آزاد ۶۳ ۴۲ ۴۶ ۰ ۰
۷۳۷ مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین پژوهشگاه دولتی ۶۳ ۵۲ ۳۱ ۰ ۰
۷۳۸ موسسه آموزش عالی صالحان موسسه غیرانتفاعی ۶۳ ۴۸ ۵۹ ۰ ۱۱
۷۳۹ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان علوم پزشکی ۶۳ ۳۳ ۸۷ ۰ ۱
۷۴۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت دانشگاه آزاد ۶۲ ۴۳ ۶۴ ۰ ۰
۷۴۱ موسسه آموزش عالی کاوش موسسه غیرانتفاعی ۶۱ ۳۶ ۵۱ ۰ ۰
۷۴۲ موسسه آموزش عالی مهرگان محلات موسسه غیرانتفاعی ۵۹ ۴۵ ۴۸ ۰ ۰
۷۴۳ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۷ ۳۰ ۳۳ ۰ ۰
۷۴۴ موسسه آموزش عالی دانشوران موسسه غیرانتفاعی ۵۷ ۴۵ ۳۸ ۰ ۰
۷۴۵ موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز موسسه غیرانتفاعی ۵۷ ۵۰ ۳۳ ۰ ۱
۷۴۶ موسسه آموزش عالی عقیق موسسه غیرانتفاعی ۵۶ ۴۹ ۳۵ ۰ ۰
۷۴۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش دانشگاه آزاد ۵۵ ۳۸ ۳۰ ۰ ۰
۷۴۸ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام علوم پزشکی ۵۴ ۴۰ ۴۳ ۰ ۰
۷۴۹ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان سازمان تحقیقات کشاورزی ۵۳ ۳۴ ۵۶ ۰ ۰
۷۵۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان علوم پزشکی ۵۳ ۲۹ ۵۲ ۰ ۰
۷۵۱ دانشگاه فناوری های نوین سبزوار دانشگاه دولتی ۵۲ ۲۳ ۴۸ ۰ ۰
۷۵۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب دانشگاه آزاد ۵۱ ۳۵ ۵۲ ۰ ۰
۷۵۳ مرکز آموزش عالی محلات دانشگاه دولتی ۵۱ ۳۹ ۳۱ ۰ ۰
۷۵۴ موسسه آموزش عالی دانا یاسوج موسسه غیرانتفاعی ۴۹ ۴۰ ۴۰ ۰ ۰
۷۵۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک دانشگاه آزاد ۴۸ ۱۷ ۴۶ ۰ ۰
۷۵۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریز دانشگاه آزاد ۴۸ ۳۲ ۳۷ ۰ ۰
۷۵۷ موسسه آموزش عالی کاسپین موسسه غیرانتفاعی ۴۷ ۳۵ ۴۰ ۰ ۰
۷۵۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی دانشگاه آزاد ۴۷ ۲۱ ۳۴ ۰ ۰
۷۵۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد دانشگاه آزاد ۴۶ ۲۸ ۳۰ ۰ ۰
۷۶۰ موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) موسسه غیرانتفاعی ۴۵ ۲۱ ۴۰ ۰ ۰
۷۶۱ موسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلی موسسه غیرانتفاعی ۴۵ ۳۳ ۲۵ ۰ ۰
۷۶۲ دانشگاه شهرضا دانشگاه دولتی ۴۵ ۲۹ ۲۷ ۰ ۰
۷۶۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار دانشگاه آزاد ۴۴ ۳۱ ۳۰ ۰ ۰
۷۶۴ موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن موسسه غیرانتفاعی ۴۳ ۲۹ ۳۳ ۰ ۱
۷۶۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود دانشگاه آزاد ۴۳ ۳۲ ۲۱ ۰ ۰
۷۶۶ موسسه آموزش عالی سبز آمل موسسه غیرانتفاعی ۴۳ ۳۳ ۲۰ ۰ ۰
۷۶۷ دانشگاه حضرت نرجس (س) دانشگاه دولتی ۴۲ ۳۵ ۱۷ ۰ ۰
۷۶۸ مجتمع آموزش عالی تربت جام دانشگاه دولتی ۴۱ ۲۹ ۲۸ ۰ ۰
۷۶۹ مرکز تحقیقات ماهیان سردابی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۱ ۲۰ ۴۱ ۰ ۰
۷۷۰ موسسه آموزش عالی فخر رازی ساوه موسسه غیرانتفاعی ۴۱ ۲۰ ۳۴ ۰ ۱
۷۷۱ مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی ۴۰ ۳۰ ۲۷ ۰ ۰
۷۷۲ موسسه آموزش عالی شمس تبریزی موسسه غیرانتفاعی ۴۰ ۲۵ ۲۳ ۰ ۰
۷۷۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق دانشگاه آزاد ۳۹ ۲۰ ۳۴ ۰ ۰
۷۷۴ دانشگاه ابرار موسسه غیرانتفاعی ۳۹ ۳۳ ۱۲ ۰ ۲
۷۷۵ موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان پژوهشگاه دولتی ۳۸ ۲۷ ۳۲ ۰ ۰
۷۷۶ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد علوم پزشکی ۳۸ ۱۶ ۵۱ ۰ ۰
۷۷۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشت دانشگاه آزاد ۳۷ ۳۰ ۱۷ ۰ ۰
۷۷۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین دانشگاه آزاد ۳۶ ۱۹ ۳۷ ۰ ۰
۷۷۹ موسسه آموزش عالی چهل ستون موسسه غیرانتفاعی ۳۵ ۳۲ ۹ ۰ ۰
۷۸۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه دانشگاه آزاد ۳۴ ۲۶ ۳۲ ۰ ۰
۷۸۱ مرکز آموزش عالی اقلید دانشگاه دولتی ۳۴ ۲۵ ۲۲ ۰ ۰
۷۸۲ موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد موسسه غیرانتفاعی ۳۴ ۲۰ ۳۱ ۰ ۰
۷۸۳ موسسه آموزش عالی میعاد موسسه غیرانتفاعی ۳۴ ۲۳ ۲۰ ۰ ۰
۷۸۴ مرکز تحقیقات آرتمیای کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۳ ۲۴ ۱۶ ۰ ۰
۷۸۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعین دانشگاه آزاد ۳۳ ۲۲ ۲۲ ۰ ۰
۷۸۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی علوم پزشکی ۳۳ ۲۳ ۳۲ ۰ ۰
۷۸۷ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۲ ۱۷ ۲۴ ۰ ۰
۷۸۸ پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۳۲ ۷ ۳۸ ۰ ۰
۷۸۹ دانشگاه آزاداسلامی واحد فارسان دانشگاه آزاد ۳۲ ۲۰ ۳۲ ۰ ۰
۷۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفان دانشگاه آزاد ۳۰ ۰ ۸ ۰ ۰
۷۹۱ موسسه آموزش عالی علامه رفیعی موسسه غیرانتفاعی ۳۰ ۲۵ ۲۷ ۰ ۰
۷۹۲ موسسه آموزش عالی پرتو موسسه غیرانتفاعی ۲۹ ۲۳ ۳۱ ۰ ۰
۷۹۳ پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت پژوهشگاه دولتی ۲۹ ۱۶ ۲۴ ۶ ۰
۷۹۴ موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت موسسه غیرانتفاعی ۲۷ ۱۶ ۲۳ ۰ ۰
۷۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد دانشگاه آزاد ۲۷ ۱۳ ۲۲ ۰ ۰
۷۹۶ موسسه آموزش عالی پارس رضوی موسسه غیرانتفاعی ۲۵ ۲۰ ۲۲ ۰ ۰
۷۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان دانشگاه آزاد ۲۲ ۱۱ ۱۹ ۰ ۰
۷۹۸ پژوهشکده گل و گیاهان زینتی سازمان تحقیقات کشاورزی ۲۲ ۹ ۲۴ ۱ ۰
۷۹۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال علوم پزشکی ۲۲ ۱۲ ۲۲ ۰ ۰
۸۰۰ موسسه آموزش عالی شاهرود موسسه غیرانتفاعی ۲۱ ۱۹ ۱۰ ۰ ۰
۸۰۱ موسسه آموزش عالی عرفان موسسه غیرانتفاعی ۲۱ ۱۸ ۱۴ ۰ ۰
۸۰۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنج دانشگاه آزاد ۲۱ ۱۱ ۱۷ ۰ ۰
۸۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی دانشگاه آزاد ۲۰ ۱۰ ۲۲ ۰ ۰
۸۰۴ مرکزآموزش عالی استهبان دانشگاه دولتی ۲۰ ۱۳ ۱۲ ۰ ۰
۸۰۵ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب علوم پزشکی ۲۰ ۱۱ ۱۵ ۰ ۰
۸۰۶ پژوهشگاه علوم وحیانی معارج پژوهشگاه دولتی ۲۰ ۱۳ ۵ ۳ ۰
۸۰۷ موسسه آموزش عالی اوج آبیک موسسه غیرانتفاعی ۱۹ ۱۵ ۷ ۰ ۲
۸۰۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد دانشگاه آزاد ۱۹ ۱۳ ۱۳ ۰ ۰
۸۰۹ مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۸ ۸ ۱۹ ۰ ۰
۸۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین علوم پزشکی ۱۸ ۱۰ ۱۸ ۰ ۰
۸۱۱ موسسه آموزش عالی مولوی موسسه غیرانتفاعی ۱۸ ۱۶ ۴ ۰ ۰
۸۱۲ مرکز ملی فضای مجازی پژوهشگاه دولتی ۱۸ ۴ ۲۰ ۰ ۰
۸۱۳ موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا موسسه غیرانتفاعی ۱۷ ۷ ۲۲ ۰ ۰
۸۱۴ موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه موسسه غیرانتفاعی ۱۵ ۹ ۱۱ ۰ ۳
۸۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار دانشگاه آزاد ۱۵ ۹ ۱۱ ۰ ۰
۸۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسال دانشگاه آزاد ۱۵ ۱۰ ۱۲ ۰ ۰
۸۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف دانشگاه آزاد ۱۳ ۷ ۱۵ ۰ ۰
۸۱۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباد دانشگاه آزاد ۱۳ ۷ ۱۱ ۰ ۰
۸۱۹ مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری سازمان تحقیقات کشاورزی ۱۳ ۷ ۲۰ ۰ ۰
۸۲۰ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند دانشگاه آزاد ۱۲ ۸ ۹ ۰ ۰
۸۲۱ دانشگاه علوم پزشکی مجازی علوم پزشکی ۱۲ ۴ ۱۸ ۰ ۰
۸۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاد دانشگاه آزاد ۱۱ ۴ ۹ ۰ ۰
۸۲۳ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان دانشگاه آزاد ۱۰ ۲ ۹ ۰ ۰
۸۲۴ موسسه آموزش عالی ابن یمین موسسه غیرانتفاعی ۹ ۶ ۶ ۰ ۰
۸۲۵ مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل دانشگاه دولتی ۸ ۶ ۳ ۰ ۰
۸۲۶ پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی ۸ ۵ ۶ ۰ ۰
۸۲۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند دانشگاه آزاد ۸ ۴ ۹ ۰ ۰
۸۲۸ مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان پژوهشگاه دولتی ۸ ۱ ۱۱ ۰ ۰
۸۲۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گراش دانشگاه آزاد ۶ ۳ ۴ ۰ ۰
۸۳۰ مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری پژوهشگاه دولتی ۶ ۵ ۶ ۱ ۰
۸۳۱ دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند دانشگاه آزاد ۵ ۱ ۷ ۰ ۰
۸۳۲ دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند دانشگاه آزاد ۵ ۴ ۶ ۰ ۰
۸۳۳ مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور سازمان تحقیقات کشاورزی ۵ ۲ ۴ ۰ ۰
۸۳۴ مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم) سازمان تحقیقات کشاورزی ۴ ۲ ۳ ۰ ۰
۸۳۵ مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازرون دانشگاه دولتی ۳ ۲ ۱ ۰ ۰
۸۳۶ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی پژوهشگاه دولتی ۳ ۱ ۲ ۳ ۱
۸۳۷ مرکز تحقیقات ابریشم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی ۲ ۰ ۲ ۰ ۰
۸۳۸ دانشگاه فرزانگان سمنان دانشگاه دولتی ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
۸۳۹ دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار دانشگاه دولتی ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
۸۴۰ مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۸۴۱ پژوهشکده سبزی صیفی سازمان تحقیقات کشاورزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 

منبع: civilica