معرفی دانشگاه ها

رتبه بندی دانشگاه های ایران

بخش زیر اطلاعات اولیه تحلیل شده از آمار تولید علم توسط مراکز مختلف علمی کشور را نمایش می دهد. این آمار به صورت آنلاین از مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج می شوند و رتبه بندی دانشگاه های ایران بر اساس تعداد مقالات تولیدی نمایش داده می شود. در حال حاضر این داده ها نهایی نیست و در حال پردازش تکمیلی و اصلاح و ویرایش داده های ورودی می باشد.

رتبه بندی علمی سازمان های تولید کننده علم در کشور ایران

رتبه نام مرکز نوع مرکز تعداد مقالات نویسنده اول هم پژوهی ژورنال کنفرانس
1 دانشگاه تهران دانشگاه دولتی 79,734 52,339 47,945 115 166
2 دانشگاه پیام نور (همه مراکز) پیام نور 63,977 45,910 34,458 12 41
3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد 38,540 25,794 34,158 38 18
4 دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه دولتی 35,379 23,202 22,608 30 51
5 دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه دولتی 34,065 24,251 16,632 50 105
6 دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه دولتی 26,479 17,660 16,016 40 47
7 دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه دولتی 23,964 17,027 11,936 13 79
8 دانشگاه تبریز دانشگاه دولتی 23,918 16,459 12,743 27 38
9 دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه دولتی 22,654 15,314 11,533 3 60
10 دانشگاه شیراز دانشگاه دولتی 21,855 15,459 9,941 21 43
11 دانشگاه اصفهان دانشگاه دولتی 21,052 14,630 10,640 43 35
12 دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه دولتی 20,918 14,274 12,501 54 16
13 دانشگاه شهید باهنر کرمان دانشگاه دولتی 18,586 12,922 8,545 18 51
14 دانشگاه شهید چمران اهواز دانشگاه دولتی 17,809 11,720 9,200 21 58
15 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد 17,180 11,477 11,567 22 5
16 دانشگاه فرهنگیان دانشگاه دولتی 16,423 12,973 5,725 3 56
17 دانشگاه گیلان دانشگاه دولتی 15,403 10,910 8,396 16 26
18 دانشگاه ارومیه دانشگاه دولتی 15,289 10,996 7,624 5 10
19 دانشگاه محقق اردبیلی دانشگاه دولتی 15,112 11,765 6,803 12 52
20 دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه دولتی 15,100 10,162 7,590 6 111
21 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه دولتی 15,055 10,009 6,974 10 40
22 دانشگاه یزد دانشگاه دولتی 14,713 10,895 6,906 10 37
23 دانشگاه خوارزمی دانشگاه دولتی 14,694 9,672 10,319 20 23
24 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشگاه آزاد 13,107 9,608 7,393 7 8
25 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز دانشگاه آزاد 12,394 9,518 7,477 7 18
26 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد 12,186 8,080 8,742 10 4
27 دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه دولتی 11,872 8,687 5,832 26 47
28 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد 11,826 8,892 6,635 12 41
29 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه دولتی 11,458 7,778 5,875 6 22
30 دانشگاه بوعلی سینا دانشگاه دولتی 11,237 8,199 5,710 2 20
31 دانشگاه مازندران دانشگاه دولتی 11,223 8,152 6,249 13 19
32 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین دانشگاه آزاد 11,011 8,204 6,805 5 17
33 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشگاه آزاد 10,992 8,449 6,057 6 31
34 دانشگاه رازی دانشگاه دولتی 10,908 7,747 5,255 8 14
35 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد دانشگاه آزاد 10,541 7,391 5,720 8 19
36 دانشگاه زنجان دانشگاه دولتی 10,005 7,389 5,082 4 22
37 دانشگاه سمنان دانشگاه دولتی 9,945 7,533 4,871 11 19
38 دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه دولتی 9,805 6,639 5,555 5 29
39 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران علوم پزشکی 9,726 5,205 8,652 31 56
40 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دانشگاه آزاد 9,610 6,647 7,008 13 5
41 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دانشگاه دولتی 9,257 5,838 5,222 13 12
42 دانشگاه بیرجند دانشگاه دولتی 9,128 6,844 4,202 8 39
43 دانشگاه صنعتی شاهرود دانشگاه دولتی 8,778 6,467 4,482 9 23
44 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشگاه آزاد 8,695 5,755 6,820 9 2
45 دانشگاه علوم پزشکی مشهد علوم پزشکی 8,363 6,020 4,446 30 39
46 دانشگاه شهرکرد دانشگاه دولتی 8,199 6,117 3,824 6 22
47 دانشگاه الزهرا دانشگاه دولتی 8,011 5,873 4,425 24 18
48 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه دانشگاه آزاد 7,912 6,051 4,064 1 13
49 دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاج قاسم سلیمانی (کرمان) دانشگاه آزاد 7,895 6,016 4,386 0 5
50 دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشگاه دولتی 7,893 5,653 4,220 11 21
51 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشگاه آزاد 7,849 6,177 4,441 2 27
52 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز دانشگاه آزاد 7,679 5,427 4,297 7 8
53 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشگاه دولتی 7,638 5,181 3,979 7 15
54 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشگاه آزاد 7,518 5,167 4,889 8 4
55 دانشگاه زابل دانشگاه دولتی 7,388 5,572 3,762 2 12
56 دانشگاه لرستان دانشگاه دولتی 7,262 5,258 4,347 6 6
57 دانشگاه کاشان دانشگاه دولتی 7,128 5,352 3,256 12 10
58 جهاد دانشگاهی پژوهشگاه دولتی 7,113 4,373 5,222 15 59
59 دانشگاه جامع علمی کاربردی موسسه غیرانتفاعی 6,678 4,145 4,540 5 46
60 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشگاه آزاد 6,626 4,587 4,190 3 5
61 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل دانشگاه دولتی 6,366 4,595 3,165 2 9
62 دانشگاه کردستان دانشگاه دولتی 6,311 4,379 3,495 12 27
63 دانشگاه جامع امام حسین دانشگاه دولتی 6,236 4,397 3,491 32 20
64 دانشگاه فنی و حرفه ای دانشگاه دولتی 5,942 4,415 2,976 1 31
65 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دانشگاه آزاد 5,893 4,108 3,621 11 2
66 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل دانشگاه آزاد 5,877 4,158 3,563 1 9
67 دانشگاه قم دانشگاه دولتی 5,808 4,204 2,934 7 5
68 دانشگاه شاهد دانشگاه دولتی 5,762 3,878 3,698 13 4
69 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دانشگاه دولتی 5,714 4,077 2,929 8 25
70 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی علوم پزشکی 5,551 3,128 4,895 24 49
71 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان دانشگاه آزاد 5,341 3,932 2,893 2 7
72 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشگاه آزاد 5,228 3,948 3,152 4 10
73 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دانشگاه آزاد 5,140 3,715 3,520 3 2
74 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشگاه آزاد 4,931 3,633 2,870 3 10
75 دانشگاه حکیم سبزواری دانشگاه دولتی 4,907 3,563 2,336 5 12
76 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری دانشگاه آزاد 4,804 3,412 3,229 3 0
77 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری دانشگاه آزاد 4,727 3,398 2,877 5 11
78 دانشگاه ایلام دانشگاه دولتی 4,715 3,165 2,988 3 4
79 دانشگاه علوم پزشکی ایران علوم پزشکی 4,688 2,488 4,604 9 31
80 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه آزاد 4,680 3,665 2,711 3 5
81 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان علوم پزشکی 4,660 2,811 3,393 5 22
82 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول دانشگاه آزاد 4,612 3,378 2,880 2 12
83 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر دانشگاه آزاد 4,555 3,490 2,928 5 4
84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشگاه آزاد 4,547 3,340 2,555 1 26
85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس دانشگاه آزاد 4,360 3,216 2,010 3 3
86 دانشگاه صنعتی سهند دانشگاه دولتی 4,319 3,252 1,682 1 9
87 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشگاه آزاد 4,299 2,807 3,000 4 3
88 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان دانشگاه آزاد 4,270 3,290 2,135 2 9
89 دانشگاه اراک دانشگاه دولتی 4,246 3,042 2,234 10 7
90 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دانشگاه آزاد 4,089 2,857 2,458 6 6
91 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دانشگاه آزاد 4,080 3,147 2,661 1 12
92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر دانشگاه آزاد 3,997 2,420 2,931 1 5
93 دانشگاه خلیج فارس دانشگاه دولتی 3,915 2,729 2,031 0 8
94 دانشگاه هرمزگان دانشگاه دولتی 3,890 2,608 2,704 2 8
95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشگاه آزاد 3,779 2,916 2,293 1 1
96 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان دانشگاه دولتی 3,761 2,623 1,571 1 9
97 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه دانشگاه آزاد 3,743 2,824 2,040 1 2
98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد دانشگاه آزاد 3,726 2,692 2,227 2 2
99 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی دانشگاه آزاد 3,693 2,750 2,457 1 2
100 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان دانشگاه دولتی 3,670 2,654 1,897 4 22
101 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور دانشگاه آزاد 3,605 2,697 2,144 0 0
102 دانشگاه یاسوج دانشگاه دولتی 3,549 2,306 1,928 3 12
103 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز علوم پزشکی 3,541 2,320 2,369 6 12
104 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان دانشگاه دولتی 3,507 2,556 1,896 0 2
105 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد علوم پزشکی 3,497 2,406 2,431 19 5
106 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد دانشگاه آزاد 3,491 2,706 1,585 1 23
107 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز علوم پزشکی 3,453 2,054 2,732 6 8
108 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان دانشگاه آزاد 3,437 2,647 1,971 1 11
109 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دانشگاه آزاد 3,314 2,491 2,070 2 3
110 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان دانشگاه آزاد 3,305 2,301 2,155 3 15
111 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علوم پزشکی 3,272 2,411 2,043 15 7
112 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دانشگاه آزاد 3,218 2,081 2,180 2 5
113 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد 3,190 2,127 2,153 3 22
114 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب دانشگاه آزاد 3,182 2,468 1,872 2 2
115 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول دانشگاه آزاد 3,180 2,446 1,525 0 28
116 سازمان انرژی اتمی پژوهشگاه دولتی 3,180 1,703 2,332 1 1
117 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر دانشگاه آزاد 3,178 2,472 1,483 2 6
118 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشگاه آزاد 3,163 2,547 1,894 2 9
119 دانشگاه امام صادق دانشگاه دولتی 3,063 2,282 1,447 18 9
120 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد دانشگاه آزاد 3,056 2,158 1,971 1 3
121 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام دانشگاه آزاد 2,998 2,099 1,886 0 2
122 دانشگاه گلستان دانشگاه دولتی 2,967 1,727 2,047 3 7
123 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دانشگاه آزاد 2,862 1,884 2,014 3 2
124 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته دانشگاه دولتی 2,856 1,963 1,906 1 6
125 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل دانشگاه آزاد 2,854 1,994 1,688 2 4
126 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند دانشگاه آزاد 2,807 2,084 1,662 0 4
127 دانشگاه هنر اصفهان دانشگاه دولتی 2,770 1,935 1,571 3 2
128 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر دانشگاه آزاد 2,703 2,087 1,278 1 13
129 دانشگاه ملایر دانشگاه دولتی 2,627 1,889 1,659 0 7
130 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن دانشگاه آزاد 2,613 1,821 1,537 4 2
131 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس علوم پزشکی 2,594 1,626 1,853 13 29
132 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دانشگاه آزاد 2,574 1,867 1,814 1 3
133 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا دانشگاه آزاد 2,509 1,815 1,615 3 3
134 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان دانشگاه آزاد 2,429 1,975 1,477 0 0
135 دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد 2,426 1,804 1,904 0 0
136 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار دانشگاه آزاد 2,418 1,643 1,698 7 0
137 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر دانشگاه آزاد 2,377 1,717 1,332 0 3
138 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه دانشگاه آزاد 2,373 1,876 1,310 3 14
139 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور دانشگاه آزاد 2,361 1,722 1,420 1 3
140 دانشگاه صنعتی شیراز دانشگاه دولتی 2,351 1,729 987 0 3
141 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه دولتی 2,328 1,539 1,174 4 7
142 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه دولتی 2,316 1,301 1,382 2 11
143 پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشگاه دولتی 2,262 1,116 1,527 2 1
144 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دانشگاه آزاد 2,252 1,433 1,742 2 5
145 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد دانشگاه آزاد 2,182 1,648 1,085 0 0
146 دانشگاه علوم پزشکی کرمان علوم پزشکی 2,173 1,258 1,854 10 7
147 دانشگاه امام رضا موسسه غیرانتفاعی 2,170 1,435 1,658 0 6
148 دانشگاه صنعت نفت دانشگاه دولتی 2,138 1,311 1,102 2 6
149 دانشگاه گنبد کاووس دانشگاه دولتی 2,125 1,657 1,096 3 5
150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه آزاد 2,086 1,552 1,144 0 9
151 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران علوم پزشکی 2,074 1,438 1,281 6 9
152 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سازمان تحقیقات کشاورزی 2,065 530 2,297 2 0
153 دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاه دولتی 2,029 1,604 900 3 11
154 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب دانشگاه آزاد 2,006 1,472 1,094 0 5
155 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه علوم پزشکی 1,992 1,276 1,527 5 2
156 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی سازمان تحقیقات کشاورزی 1,986 1,018 1,599 1 3
157 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور سازمان تحقیقات کشاورزی 1,982 762 1,803 8 1
158 پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری سازمان تحقیقات کشاورزی 1,937 767 1,590 1 3
159 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد 1,932 1,413 998 2 0
160 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار دانشگاه آزاد 1,931 1,429 1,200 0 1
161 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد دانشگاه آزاد 1,920 1,381 1,224 1 6
162 دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه دانشگاه دولتی 1,890 1,509 559 51 2
163 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دانشگاه آزاد 1,857 1,203 1,292 3 1
164 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم دانشگاه دولتی 1,798 1,414 553 8 10
165 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم دانشگاه آزاد 1,777 1,260 1,431 1 0
166 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند دانشگاه آزاد 1,777 1,331 1,050 0 3
167 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه دانشگاه آزاد 1,744 1,414 841 0 0
168 دانشگاه مراغه دانشگاه دولتی 1,741 1,216 1,031 2 4
169 دانشگاه علم و فرهنگ موسسه غیرانتفاعی 1,738 1,214 1,239 6 21
170 دانشگاه دامغان دانشگاه دولتی 1,727 1,290 836 3 5
171 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق دانشگاه آزاد 1,727 1,168 1,140 1 7
172 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان دانشگاه آزاد 1,723 1,159 1,390 4 3
173 دانشکده محیط زیست دانشگاه دولتی 1,717 1,016 1,218 0 2
174 دانشگاه علم و هنر یزد موسسه غیرانتفاعی 1,686 1,110 1,231 1 0
175 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پژوهشگاه دولتی 1,656 835 1,240 6 6
176 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان سازمان تحقیقات کشاورزی 1,640 976 1,128 0 1
177 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند دانشگاه آزاد 1,633 1,132 1,183 0 1
178 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله علوم پزشکی 1,633 816 1,596 7 4
179 دانشگاه جیرفت دانشگاه دولتی 1,626 1,212 960 0 11
180 دانشگاه هنر تهران دانشگاه دولتی 1,624 1,016 1,040 1 2
181 دانشگاه بجنورد دانشگاه دولتی 1,618 1,185 925 1 5
182 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه دولتی 1,603 881 1,506 3 11
183 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشگاه آزاد 1,600 1,116 845 0 13
184 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه دانشگاه آزاد 1,575 1,409 735 1 7
185 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین دانشگاه آزاد 1,570 1,224 921 0 6
186 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا دانشگاه آزاد 1,559 1,177 901 3 5
187 دانشگاه اردکان دانشگاه دولتی 1,542 1,164 883 0 2
188 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاه دولتی 1,536 1,232 664 39 3
189 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان دانشگاه آزاد 1,512 1,157 811 3 2
190 پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه دولتی 1,497 1,161 569 2 13
191 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون دانشگاه آزاد 1,496 1,101 803 0 10
192 دانشگاه شمال موسسه غیرانتفاعی 1,495 946 1,037 0 2
193 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان علوم پزشکی 1,470 955 1,080 4 6
194 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس دانشگاه آزاد 1,467 1,021 907 0 0
195 دانشگاه علوم پزشکی کاشان علوم پزشکی 1,442 1,087 830 3 2
196 موسسه تحقیقات خاک و آب سازمان تحقیقات کشاورزی 1,433 491 1,517 4 3
197 پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا پژوهشگاه دولتی 1,427 898 962 2 0
198 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان دانشگاه آزاد 1,421 1,124 701 2 1
199 پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشگاه دولتی 1,395 998 793 4 9
200 دانشگاه صنعتی ارومیه دانشگاه دولتی 1,382 1,014 783 0 0
201 دانشگاه آیت ا… العظمی بروجردی دانشگاه دولتی 1,374 966 708 0 9
202 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر دانشگاه دولتی 1,359 966 796 1 5
203 موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز موسسه غیرانتفاعی 1,353 1,202 474 15 17
204 دانشگاه علوم و فنون مازندران موسسه غیرانتفاعی 1,352 1,000 946 0 4
205 دانشگاه عالی دفاع ملی دانشگاه دولتی 1,348 868 1,018 9 1
206 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش دانشگاه آزاد 1,338 1,013 1,290 0 0
207 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند دانشگاه آزاد 1,329 896 832 1 2
208 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد علوم پزشکی 1,327 849 1,056 4 1
209 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان دانشگاه آزاد 1,326 948 797 0 2
210 دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان دانشگاه آزاد 1,313 987 765 0 2
211 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران دانشگاه آزاد 1,287 845 706 0 6
212 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی 1,281 766 933 2 2
213 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر دانشگاه آزاد 1,280 948 668 2 2
214 دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشگاه دولتی 1,269 852 685 0 3
215 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس سازمان تحقیقات کشاورزی 1,251 640 1,140 0 0
216 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان علوم پزشکی 1,248 817 816 5 7
217 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانشگاه آزاد 1,242 870 857 0 2
218 دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوان کی موسسه غیرانتفاعی 1,233 932 489 0 6
219 دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران دانشگاه آزاد 1,224 779 1,119 1 2
220 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دانشگاه دولتی 1,221 755 871 2 4
221 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشگاه دولتی 1,205 962 507 2 3
222 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری پژوهشگاه دولتی 1,196 572 1,087 2 3
223 دانشگاه علوم پزشکی ارتش علوم پزشکی 1,195 859 790 8 8
224 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان دانشگاه دولتی 1,189 877 681 0 1
225 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پژوهشگاه دولتی 1,167 440 1,139 1 4
226 موسسه آموزش عالی خاوران موسسه غیرانتفاعی 1,165 715 692 0 35
227 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم دانشگاه آزاد 1,150 703 779 1 3
228 دانشگاه علوم پزشکی زنجان علوم پزشکی 1,130 746 865 3 4
229 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند علوم پزشکی 1,107 709 828 3 2
230 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل علوم پزشکی 1,105 667 795 5 8
231 موسسه آموزش عالی روزبهان موسسه غیرانتفاعی 1,099 845 653 0 2
232 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد دانشگاه آزاد 1,079 869 449 1 1
233 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی سازمان تحقیقات کشاورزی 1,065 559 830 0 1
234 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان دانشگاه آزاد 1,061 757 757 1 1
235 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا دانشگاه آزاد 1,057 802 709 0 0
236 پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران سازمان تحقیقات کشاورزی 1,038 271 1,158 0 0
237 دانشگاه علوم پزشکی قزوین علوم پزشکی 1,033 724 716 1 3
238 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان علوم پزشکی 1,014 700 712 1 6
239 انستیتو پاستور ایران پژوهشگاه دولتی 1,011 363 1,048 3 1
240 دانشگاه علوم پزشکی البرز علوم پزشکی 1,006 670 751 2 6
241 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی دانشگاه آزاد 1,005 706 556 1 0
242 دانشگاه ادیان و مذاهب دانشگاه دولتی 1,003 750 468 14 0
243 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا دانشگاه آزاد 996 738 491 1 1
244 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات دانشگاه آزاد 986 771 666 1 3
245 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان دانشگاه آزاد 966 657 596 0 0
246 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان علوم پزشکی 947 618 777 5 1
247 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان علوم پزشکی 945 621 699 6 5
248 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی سازمان تحقیقات کشاورزی 913 444 753 1 0
249 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان علوم پزشکی 899 549 795 0 2
250 دانشگاه ولایت دانشگاه دولتی 889 656 452 0 1
251 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد دانشگاه آزاد 886 583 563 1 3
252 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی پژوهشگاه دولتی 878 464 633 3 19
253 مؤسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات کشاورزی 871 267 879 0 0
254 دانشگاه صنعتی قم دانشگاه دولتی 870 597 470 1 2
255 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه دانشگاه آزاد 870 613 534 0 1
256 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران سازمان تحقیقات کشاورزی 869 435 728 0 0
257 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان علوم پزشکی 868 489 794 4 5
258 دانشگاه صنعتی سجاد موسسه غیرانتفاعی 863 634 451 0 6
259 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی 860 236 917 3 0
260 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه دانشگاه آزاد 854 571 528 1 6
261 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه دانشگاه آزاد 853 633 481 0 6
262 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی سازمان تحقیقات کشاورزی 846 523 596 0 1
263 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان دانشگاه آزاد 845 592 503 0 5
264 دانشگاه میبد دانشگاه دولتی 840 528 656 1 0
265 دانشگاه صنعتی سیرجان دانشگاه دولتی 831 647 374 0 0
266 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت دانشگاه آزاد 819 552 777 0 0
267 دانشگاه مفید موسسه غیرانتفاعی 816 541 453 7 1
268 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان سازمان تحقیقات کشاورزی 816 374 764 0 2
269 دانشگاه صنعتی اراک دانشگاه دولتی 812 600 400 0 6
270 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی 812 314 708 2 2
271 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی دانشگاه آزاد 791 570 564 0 0
272 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم دانشگاه آزاد 788 598 345 0 0
273 دانشگاه علوم پزشکی گناباد علوم پزشکی 786 558 607 2 5
274 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام دانشگاه آزاد 784 533 480 0 3
275 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان دانشگاه آزاد 783 576 546 2 1
276 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی خرمشهر دانشگاه آزاد 778 572 513 0 0
277 دانشگاه صنعتی بیرجند دانشگاه دولتی 755 543 420 0 0
278 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام علوم پزشکی 755 401 773 2 5
279 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد دانشگاه آزاد 753 559 396 0 6
280 دانشگاه صدا و سیما دانشگاه دولتی 751 549 352 2 3
281 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام دانشگاه دولتی 750 572 290 8 16
282 دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه دولتی 739 552 421 2 25
283 سازمان ملی استاندارد – پژوهشگاه استاندارد پژوهشگاه دولتی 739 467 452 0 0
284 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دانشگاه آزاد 733 477 456 1 1
285 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل سازمان تحقیقات کشاورزی 727 343 635 0 0
286 دانشگاه افسری امام علی دانشگاه دولتی 723 442 604 1 3
287 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان سازمان تحقیقات کشاورزی 718 304 605 0 0
288 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر دانشگاه آزاد 715 471 443 0 0
289 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا دانشگاه آزاد 710 512 415 1 0
290 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان دانشگاه آزاد 707 513 462 0 3
291 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس دانشگاه آزاد 705 504 494 0 9
292 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده دانشگاه آزاد 699 572 233 0 2
293 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی دانشگاه آزاد 697 498 481 4 14
294 موسسه تحقیقات آب پژوهشگاه دولتی 693 297 579 0 2
295 موسسه آموزش عالی اشراق موسسه غیرانتفاعی 691 495 337 0 0
296 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار علوم پزشکی 689 446 573 1 2
297 دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی موسسه غیرانتفاعی 688 441 441 0 1
298 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه دولتی 680 373 454 1 2
299 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز دانشگاه آزاد 675 414 488 0 15
300 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر علوم پزشکی 674 430 524 0 0
301 دانشگاه تفرش دانشگاه دولتی 673 386 442 0 0
302 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال دانشگاه آزاد 669 474 446 1 1
303 موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی 663 318 546 1 0
304 دانشگاه علوم پزشکی اراک علوم پزشکی 661 394 630 3 1
305 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی 659 349 532 0 0
306 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات دانشگاه آزاد 651 446 459 0 1
307 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود دانشگاه آزاد 645 482 357 0 5
308 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا دانشگاه آزاد 641 488 341 0 0
309 دانشگاه صنعتی همدان دانشگاه دولتی 639 421 388 0 0
310 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس دانشگاه آزاد 636 418 442 0 0
311 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان دانشگاه آزاد 613 342 496 0 0
312 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه دولتی 610 532 116 14 2
313 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر دانشگاه آزاد 609 453 351 0 0
314 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه علوم پزشکی 609 426 436 2 3
315 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل علوم پزشکی 609 357 526 2 3
316 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه دولتی 609 426 359 6 1
317 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی علوم پزشکی 603 338 560 1 1
318 دانشگاه فسا دانشگاه دولتی 601 398 412 0 2
319 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه دانشگاه آزاد 601 325 420 0 1
320 دانشگاه علوم پزشکی قم علوم پزشکی 601 404 435 1 1
321 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز دانشگاه آزاد 599 405 391 0 2
322 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین دانشگاه آزاد 599 441 252 0 4
323 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان سازمان تحقیقات کشاورزی 592 313 546 0 1
324 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دانشگاه دولتی 579 439 266 0 0
325 دانشگاه شیخ بهائی موسسه غیرانتفاعی 573 472 215 1 4
326 دانشگاه صنعتی کرمانشاه دانشگاه دولتی 572 386 333 0 1
327 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی 572 192 607 0 0
328 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد 567 417 542 0 0
329 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری سازمان تحقیقات کشاورزی 566 344 382 0 0
330 موسسه آموزش عالی مهرالبرز موسسه غیرانتفاعی 558 429 355 1 1
331 پژوهشگاه رنگ پژوهشگاه دولتی 553 304 384 2 5
332 دانشگاه صنعتی قوچان دانشگاه دولتی 552 395 270 0 2
333 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان دانشگاه آزاد 550 412 300 0 3
334 موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی پژوهشگاه دولتی 547 266 491 1 2
335 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل دانشگاه آزاد 544 330 328 0 1
336 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز دانشگاه آزاد 540 472 314 0 19
337 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دانشگاه آزاد 539 358 399 0 2
338 موسسه آموزش عالی فارابی موسسه غیرانتفاعی 538 352 283 0 0
339 دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر دانشگاه آزاد 536 387 412 0 0
340 دانشگاه علوم اسلامی رضوی دانشگاه دولتی 533 428 170 10 0
341 دانشگاه رجا دانشگاه دولتی 531 291 437 2 0
342 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر دانشگاه آزاد 526 331 374 0 2
343 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان دانشگاه آزاد 525 373 321 0 0
344 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان دانشگاه دولتی 519 322 318 0 0
345 دانشگاه بناب دانشگاه دولتی 519 385 326 0 1
346 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان علوم پزشکی 514 316 433 2 2
347 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان دانشگاه آزاد 513 355 314 0 7
348 موسسه آموزش عالی طبری بابل موسسه غیرانتفاعی 508 335 475 0 0
349 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق دانشگاه آزاد 508 393 345 0 1
350 موسسه آموزش عالی باختر موسسه غیرانتفاعی 508 324 303 0 1
351 دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل دانشگاه دولتی 507 357 344 0 5
352 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند سازمان تحقیقات کشاورزی 504 238 430 1 0
353 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب دانشگاه آزاد 499 337 320 0 0
354 دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویان موسسه غیرانتفاعی 497 368 309 0 1
355 دانشگاه قرآن و حدیث موسسه غیرانتفاعی 496 331 271 3 0
356 دانشگاه باقرالعلوم دانشگاه دولتی 495 340 242 1 0
357 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دانشگاه آزاد 494 348 331 0 0
358 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی پژوهشگاه دولتی 493 324 302 1 0
359 مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین دانشگاه دولتی 486 363 321 0 7
360 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان سازمان تحقیقات کشاورزی 482 264 353 0 0
361 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر دانشگاه آزاد 479 346 273 0 0
362 موسسه آموزش عالی زند شیراز موسسه غیرانتفاعی 477 304 331 0 3
363 دانشگاه خاتم موسسه غیرانتفاعی 477 307 394 0 0
364 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان دانشگاه آزاد 475 337 282 0 3
365 سازمان مدیریت صنعتی پژوهشگاه دولتی 465 257 379 0 2
366 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان سازمان تحقیقات کشاورزی 462 263 383 0 1
367 دانشگاه خیام موسسه غیرانتفاعی 460 337 290 0 0
368 دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز دانشگاه آزاد 455 331 332 0 2
369 دانشگاه کوثر دانشگاه دولتی 452 337 239 0 2
370 دانشگاه صنایع و معادن ایران دانشگاه دولتی 451 315 366 0 0
371 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج علوم پزشکی 448 243 395 0 0
372 موسسه آموزش عالی دیلمان موسسه غیرانتفاعی 447 318 393 0 0
373 موسسه آموزش عالی مهرآستان موسسه غیرانتفاعی 444 365 301 0 3
374 موسسه آموزش عالی دانش پژوهان موسسه غیرانتفاعی 443 337 245 0 16
375 موسسه آموزش عالی بینالود موسسه غیرانتفاعی 440 317 248 0 6
376 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد دانشگاه آزاد 439 328 240 0 0
377 موسسه آموزش عالی سراج موسسه غیرانتفاعی 438 339 190 0 1
378 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه سازمان تحقیقات کشاورزی 435 171 432 0 0
379 دانشگاه جهرم دانشگاه دولتی 435 279 318 0 0
380 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد سازمان تحقیقات کشاورزی 433 227 419 0 0
381 دانشگاه شهاب دانش موسسه غیرانتفاعی 432 322 229 0 1
382 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت دانشگاه آزاد 430 285 348 0 1
383 مجتمع آموزش عالی گناباد دانشگاه دولتی 426 299 289 0 2
384 موسسه آموزش عالی فردوس مشهد موسسه غیرانتفاعی 425 345 221 2 7
385 دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) دانشگاه دولتی 423 245 327 6 0
386 مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی سازمان تحقیقات کشاورزی 422 229 352 0 0
387 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پژوهشگاه دولتی 421 237 236 1 1
388 دانشگاه سوره موسسه غیرانتفاعی 421 277 222 1 2
389 موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی موسسه غیرانتفاعی 419 304 281 0 0
390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس دانشگاه آزاد 416 294 277 0 0
391 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پژوهشگاه دولتی 415 198 348 1 2
392 مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال سازمان تحقیقات کشاورزی 415 234 340 0 0
393 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد سازمان تحقیقات کشاورزی 405 191 389 0 0
394 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی دانشگاه آزاد 404 292 270 0 4
395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه دانشگاه آزاد 404 322 303 0 11
396 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پژوهشگاه دولتی 404 262 241 1 0
397 پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری پژوهشگاه دولتی 403 241 251 0 2
398 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان دانشگاه دولتی 401 311 204 0 0
399 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء دانشگاه آزاد 400 242 317 0 1
400 موسسه آموزش عالی آیندگان موسسه غیرانتفاعی 398 314 242 5 0
401 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود علوم پزشکی 398 234 342 2 2
402 موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد موسسه غیرانتفاعی 397 300 262 0 2
403 پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشگاه دولتی 395 241 267 0 0
404 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر دانشگاه آزاد 393 331 139 0 1
405 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل علوم پزشکی 393 267 316 3 1
406 مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا دانشگاه دولتی 390 294 210 0 2
407 دانشگاه حضرت معصومه (س) دانشگاه دولتی 388 285 211 1 2
408 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان دانشگاه آزاد 386 261 305 0 0
409 موسسه آموزش عالی فروردین موسسه غیرانتفاعی 384 291 160 0 3
410 موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان موسسه غیرانتفاعی 380 277 225 0 2
411 موسسه آموزش عالی راهبرد شمال موسسه غیرانتفاعی 378 213 391 1 0
412 مجتمع آموزش عالی سراوان دانشگاه دولتی 375 289 196 0 5
413 پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی پژوهشگاه دولتی 373 187 316 0 5
414 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب دانشگاه آزاد 373 201 295 0 1
415 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه دولتی 366 283 154 3 0
416 مرکز ملی تحقیقات شوری سازمان تحقیقات کشاورزی 365 174 337 0 1
417 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی سازمان تحقیقات کشاورزی 362 227 309 0 1
418 موسسه آموزش عالی مارلیک نوشهر موسسه غیرانتفاعی 362 251 180 0 0
419 موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار موسسه غیرانتفاعی 361 281 180 1 6
420 موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی) موسسه غیرانتفاعی 357 288 272 0 2
421 موسسه آموزش عالی آبا موسسه غیرانتفاعی 356 246 285 0 0
422 موسسه آموزش عالی امام جواد موسسه غیرانتفاعی 354 226 282 0 0
423 دانشگاه بزرگمهر قائنات دانشگاه دولتی 353 268 247 0 0
424 دانشگاه سلمان فارسی کازرون دانشگاه دولتی 353 290 162 0 0
425 موسسه آموزش عالی شمس گنبد موسسه غیرانتفاعی 348 220 232 0 0
426 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج دانشگاه آزاد 347 271 172 0 1
427 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب دانشگاه آزاد 347 220 221 0 0
428 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا دانشگاه دولتی 347 211 265 2 0
429 دانشگاه علوم پزشکی جهرم علوم پزشکی 346 213 290 0 2
430 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار دانشگاه آزاد 345 165 314 0 8
431 موسسه آموزش عالی کمال الملک موسسه غیرانتفاعی 344 251 210 0 0
432 موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی موسسه غیرانتفاعی 341 287 164 0 0
433 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان علوم پزشکی 337 204 338 0 2
434 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا دانشگاه آزاد 337 205 250 0 0
435 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان دانشگاه آزاد 334 257 243 0 0
436 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید دانشگاه آزاد 332 152 253 0 0
437 دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات دانشگاه آزاد 332 259 387 0 4
438 موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس موسسه غیرانتفاعی 332 251 239 0 0
439 دانشگاه نیشابور دانشگاه دولتی 331 246 168 0 2
440 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش دانشگاه آزاد 328 234 191 0 0
441 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار دانشگاه آزاد 326 212 271 0 0
442 موسسه آموزش عالی هاتف موسسه غیرانتفاعی 326 224 200 0 0
443 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان سازمان تحقیقات کشاورزی 323 166 294 0 0
444 موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر) موسسه غیرانتفاعی 321 251 120 0 3
445 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک دانشگاه آزاد 320 193 231 0 0
446 موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه موسسه غیرانتفاعی 319 285 91 0 4
447 مجتمع آموزش عالی بم دانشگاه دولتی 316 225 167 0 3
448 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان سازمان تحقیقات کشاورزی 312 200 271 0 0
449 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) موسسه غیرانتفاعی 310 232 127 19 1
450 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون دانشگاه آزاد 310 206 203 0 0
451 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی پژوهشگاه دولتی 310 124 424 7 2
452 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد دانشگاه آزاد 309 253 180 0 0
453 پژوهشکده پولی و بانکی پژوهشگاه دولتی 308 241 136 1 35
454 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول علوم پزشکی 305 180 313 0 0
455 موسسه آموزش عالی کار موسسه غیرانتفاعی 302 143 298 0 0
456 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد دانشگاه آزاد 296 209 246 0 0
457 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت دانشگاه آزاد 296 152 280 0 0
458 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دانشگاه آزاد 296 188 213 0 4
459 سازمان نقشه برداری کشور پژوهشگاه دولتی 292 157 191 0 13
460 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر دانشگاه دولتی 291 263 79 0 1
461 موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه موسسه غیرانتفاعی 290 228 203 0 6
462 دانشگاه علامه محدث نوری موسسه غیرانتفاعی 290 201 213 0 3
463 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران سازمان تحقیقات کشاورزی 287 173 199 0 0
464 موسسه آموزش عالی پردیسان موسسه غیرانتفاعی 284 157 308 0 1
465 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه دانشگاه آزاد 282 226 137 0 1
466 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه علوم پزشکی 282 156 292 1 0
467 موسسه غیرانتفاعی خزر موسسه غیرانتفاعی 281 163 226 0 0
468 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور علوم پزشکی 280 149 282 1 1
469 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر دانشگاه آزاد 279 202 150 0 0
470 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش دانشگاه آزاد 279 184 190 0 1
471 موسسه آموزش عالی عمران و توسعه موسسه غیرانتفاعی 277 212 197 0 1
472 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی پژوهشگاه دولتی 277 136 213 2 0
473 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین سازمان تحقیقات کشاورزی 275 170 190 0 0
474 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان دانشگاه آزاد 275 194 182 0 0
475 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی پژوهشگاه دولتی 275 184 161 2 0
476 دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) دانشگاه دولتی 273 203 155 0 0
477 پژوهشکده پسته سازمان تحقیقات کشاورزی 271 70 252 0 0
478 موسسه آموزش عالی گلستان موسسه غیرانتفاعی 268 171 215 4 1
479 پژوهشگاه هوافضا پژوهشگاه دولتی 267 183 184 3 6
480 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر دانشگاه آزاد 267 152 197 0 0
481 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان سازمان تحقیقات کشاورزی 267 156 209 0 0
482 موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد موسسه غیرانتفاعی 266 189 161 0 4
483 موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان موسسه غیرانتفاعی 266 227 138 5 3
484 دانشگاه دانش البرز موسسه غیرانتفاعی 265 197 159 0 0
485 دانشگاه علم و فناوری مازندران دانشگاه دولتی 262 166 206 0 2
486 سازمان پزشکی قانونی علوم پزشکی 261 135 208 0 0
487 دانشگاه مذاهب اسلامی دانشگاه دولتی 255 160 170 2 2
488 موسسه آموزش عالی سناباد موسسه غیرانتفاعی 254 186 162 0 2
489 پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی دانشگاه دولتی 253 177 127 1 0
490 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند دانشگاه آزاد 252 167 195 1 0
491 موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران بابل موسسه غیرانتفاعی 252 159 251 0 0
492 دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه دانشگاه دولتی 252 163 152 0 0
493 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب دانشگاه آزاد 250 136 177 0 0
494 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان سازمان تحقیقات کشاورزی 248 175 189 0 0
495 دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار دانشگاه آزاد 248 188 167 0 1
496 پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی 248 70 245 0 0
497 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان سازمان تحقیقات کشاورزی 247 135 238 0 0
498 سازمان نظام مهندسی ساختمان موسسه غیرانتفاعی 247 157 150 0 2
499 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت دانشگاه آزاد 244 153 172 0 0
500 موسسه آموزش عالی شفق موسسه غیرانتفاعی 243 179 141 0 4
501 موسسه آموزش عالی کوشیار موسسه غیرانتفاعی 242 81 292 0 0
502 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان دانشگاه آزاد 240 167 141 0 1
503 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد دانشگاه آزاد 239 177 132 0 1
504 موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان موسسه غیرانتفاعی 239 157 300 0 3
505 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دانشگاه آزاد 238 164 157 0 0
506 موسسه آموزش عالی ادیبان موسسه غیرانتفاعی 235 196 107 0 11
507 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود دانشگاه آزاد 235 161 162 0 1
508 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی 234 154 147 0 1
509 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو دانشگاه آزاد 233 169 143 0 0
510 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر دانشگاه آزاد 233 137 159 0 1
511 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه دولتی 232 164 135 2 0
512 موسسه آموزش عالی طبرستان موسسه غیرانتفاعی 231 171 100 0 0
513 موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند موسسه غیرانتفاعی 230 147 181 0 0
514 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز دانشگاه آزاد 228 146 136 0 0
515 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج دانشگاه آزاد 225 164 161 0 3
516 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر دانشگاه آزاد 224 149 120 0 0
517 موسسه آموزش عالی آل طه موسسه غیرانتفاعی 223 146 169 0 12
518 موسسه آموزش عالی رشدیه موسسه غیرانتفاعی 223 192 67 0 0
519 سازمان انتقال خون – موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون علوم پزشکی 222 103 193 0 0
520 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان دانشگاه آزاد 219 153 182 0 0
521 موسسه آموزش عالی نوین اردبیل موسسه غیرانتفاعی 219 168 135 0 0
522 دانشگاه آزاد اسلامی واحد محمودآباد دانشگاه آزاد 218 145 140 0 0
523 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم دانشگاه آزاد 217 133 176 0 1
524 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان دانشگاه آزاد 217 163 135 0 0
525 موسسه آموزش عالی عطار موسسه غیرانتفاعی 217 128 141 0 1
526 موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان موسسه غیرانتفاعی 215 163 163 0 5
527 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان دانشگاه آزاد 214 139 139 0 2
528 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر دانشگاه آزاد 211 146 114 0 3
529 پژوهشکده سوانح طبیعی پژوهشگاه دولتی 209 138 115 1 0
530 دانشگاه علوم انتظامی امین دانشگاه دولتی 209 141 111 3 2
531 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) پژوهشگاه دولتی 208 114 181 1 3
532 مؤسسه تحقیقات پنبه کشور سازمان تحقیقات کشاورزی 207 87 175 0 0
533 موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) موسسه غیرانتفاعی 207 150 134 0 0
534 موسسه آموزش عالی بعثت کرمان موسسه غیرانتفاعی 207 154 189 0 0
535 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشگاه آزاد 206 160 160 0 0
536 موسسه آموزش عالی پویش موسسه غیرانتفاعی 205 147 129 0 0
537 دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس دانشگاه آزاد 205 143 137 0 1
538 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان دانشگاه آزاد 205 130 152 0 4
539 مرکز آموزش عالی امام خمینی سازمان تحقیقات کشاورزی 204 131 145 0 1
540 دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی دانشگاه دولتی 204 150 134 0 2
541 موسسه آموزش عالی بصیر آبیک موسسه غیرانتفاعی 203 165 79 0 1
542 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان دانشگاه آزاد 200 120 145 0 0
543 موسسه آموزش عالی مهر اروند موسسه غیرانتفاعی 199 159 93 0 34
544 دانشکده اصول دین موسسه غیرانتفاعی 197 152 91 1 0
545 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) پژوهشگاه دولتی 197 112 162 2 0
546 دانشگاه گرمسار دانشگاه دولتی 196 112 128 0 0
547 موسسه آموزش عالی مجازی فاران مهر دانش موسسه غیرانتفاعی 196 174 39 0 0
548 مجتمع آموزش عالی زرند دانشگاه دولتی 195 120 127 0 0
549 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر سازمان تحقیقات کشاورزی 194 142 110 0 0
550 موسسه آموزش عالی علم و فن آوری شمس موسسه غیرانتفاعی 193 150 87 0 2
551 موسسه آموزش عالی خراسان موسسه غیرانتفاعی 193 161 83 0 0
552 دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار دانشگاه آزاد 190 132 129 0 1
553 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان دانشگاه آزاد 188 122 119 0 2
554 موسسه آموزش عالی روزبه موسسه غیرانتفاعی 188 133 136 0 0
555 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز دانشگاه آزاد 186 124 117 0 0
556 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان سازمان تحقیقات کشاورزی 186 107 141 0 0
557 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز دانشگاه آزاد 186 131 118 1 14
558 سازمان بهره وری انرژی ایران پژوهشگاه دولتی 184 144 47 0 2
559 موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد موسسه غیرانتفاعی 182 116 157 0 2
560 موسسه آموزش عالی ادیب مازندران موسسه غیرانتفاعی 182 87 135 0 10
561 موسسه آموزش عالی تابران موسسه غیرانتفاعی 182 130 103 2 1
562 موسسه آموزش عالی حکمت رضوی موسسه غیرانتفاعی 181 131 171 0 2
563 موسسه آموزش عالی خرد بوشهر موسسه غیرانتفاعی 180 143 153 0 0
564 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو دانشگاه آزاد 177 154 96 0 1
565 موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی موسسه غیرانتفاعی 177 126 90 0 0
566 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران پژوهشگاه دولتی 177 127 70 0 0
567 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار دانشگاه آزاد 176 102 101 0 0
568 موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز موسسه غیرانتفاعی 175 145 62 0 1
569 موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد موسسه غیرانتفاعی 175 77 119 0 0
570 سازمان انرژیهای نو ایران پژوهشگاه دولتی 173 113 65 0 0
571 موسسه آموزش عالی حافظ شیراز موسسه غیرانتفاعی 172 149 63 0 1
572 موسسه آموزش عالی صوفی رازی موسسه غیرانتفاعی 172 56 155 0 0
573 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس دانشگاه آزاد 171 116 98 0 0
574 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان تحقیقات کشاورزی 168 88 128 0 0
575 مجتمع آموزش عالی شیروان دانشگاه دولتی 167 116 91 0 0
576 موسسه آموزش عالی انرژی ساوه موسسه غیرانتفاعی 166 120 87 0 1
577 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان دانشگاه آزاد 165 113 118 0 0
578 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پژوهشگاه دولتی 164 98 130 1 1
579 موسسه آموزش عالی کارون موسسه غیرانتفاعی 163 139 95 0 1
580 موسسه آموزش عالی ارم شیراز موسسه غیرانتفاعی 162 126 72 0 0
581 سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور پژوهشگاه دولتی 162 98 104 0 0
582 مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر موسسه غیرانتفاعی 162 119 89 1 0
583 موسسه آموزش عالی پرندک موسسه غیرانتفاعی 162 126 74 0 0
584 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه موسسه غیرانتفاعی 161 101 145 0 0
585 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه دانشگاه آزاد 159 110 102 0 0
586 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا علوم پزشکی 159 111 114 1 1
587 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور دانشگاه آزاد 158 104 108 0 0
588 موسسه تحقیقات بینالمللی تاسماهیان دریای خزر سازمان تحقیقات کشاورزی 158 70 151 0 0
589 موسسه آموزش عالی تابناک موسسه غیرانتفاعی 158 122 56 0 0
590 موسسه آموزش عالی نقش جهان موسسه غیرانتفاعی 158 110 104 0 1
591 موسسه آموزش عالی لامعی گرگانی موسسه غیرانتفاعی 158 117 118 0 0
592 موسسه غیرانتفاعی آموزش عالی شهریار موسسه غیرانتفاعی 156 127 66 0 0
593 سازمان اسناد و کتابخانه ملی پژوهشگاه دولتی 152 130 39 1 0
594 موسسه آموزش عالی صفاهان موسسه غیرانتفاعی 151 131 124 0 0
595 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن دانشگاه آزاد 150 63 144 0 0
596 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه دانشگاه آزاد 149 99 124 0 0
597 موسسه آموزش عالی رسام موسسه غیرانتفاعی 148 98 96 0 0
598 پژوهشکده بیمه پژوهشگاه دولتی 147 106 81 3 29
599 موسسه آموزش عالی کاویان موسسه غیرانتفاعی 147 100 76 0 3
600 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران دانشگاه آزاد 147 105 118 0 0
601 موسسه آموزش عالی الغدیر موسسه غیرانتفاعی 147 74 150 0 0
602 موسسه آموزش عالی صبا موسسه غیرانتفاعی 145 135 104 0 0
603 موسسه آموزش عالی پارسیان موسسه غیرانتفاعی 144 117 66 0 0
604 پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی 143 77 105 0 0
605 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه علوم پزشکی 141 86 126 0 0
606 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم علوم پزشکی 141 70 176 0 0
607 موسسه آموزش عالی اسوه موسسه غیرانتفاعی 140 90 82 0 2
608 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام سازمان تحقیقات کشاورزی 139 85 141 0 0
609 موسسه آموزش عالی مولانا موسسه غیرانتفاعی 139 102 96 1 0
610 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان موسسه غیرانتفاعی 137 98 63 0 0
611 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر دانشگاه آزاد 137 97 80 0 0
612 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان سازمان تحقیقات کشاورزی 137 70 111 0 1
613 دانشگاه بین المللی چابهار دانشگاه دولتی 136 81 115 1 5
614 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه دولتی 136 86 116 7 0
615 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب دانشگاه آزاد 136 69 119 0 0
616 موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان موسسه غیرانتفاعی 135 105 87 0 0
617 موسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزوین موسسه غیرانتفاعی 135 101 58 0 0
618 موسسه آموزش عالی نیما موسسه غیرانتفاعی 134 73 96 0 0
619 موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر موسسه غیرانتفاعی 132 86 82 0 0
620 دانشگاه معارف اسلامی دانشگاه دولتی 132 87 67 0 0
621 پژوهشگاه دانش های بنیادی پژوهشگاه دولتی 131 63 102 0 1
622 موسسه آموزش هالی بهمنیار کرمان موسسه غیرانتفاعی 130 118 89 0 0
623 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک دانشگاه آزاد 129 49 109 0 0
624 موسسه آموزش عالی علامه قزوینی موسسه غیرانتفاعی 129 81 109 0 0
625 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان دانشگاه آزاد 128 79 97 0 0
626 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت علوم پزشکی 127 80 113 0 3
627 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشاء – زیباکنار دانشگاه آزاد 125 104 59 0 0
628 موسسه آموزش عالی لیان بوشهر موسسه غیرانتفاعی 125 97 72 0 0
629 موسسه آموزش عالی آفرینش بروجرد موسسه غیرانتفاعی 124 90 99 0 0
630 موسسه آموزش عالی پردیسان موسسه غیرانتفاعی 124 58 154 0 0
631 موسسه آموزش عالی نوردانش موسسه غیرانتفاعی 124 87 113 0 0
632 موسسه آموزش عالی راه دانش بابل موسسه غیرانتفاعی 124 76 117 0 3
633 موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) موسسه غیرانتفاعی 124 76 96 0 0
634 موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام موسسه غیرانتفاعی 122 88 82 0 4
635 موسسه آموزش عالی هشت بهشت موسسه غیرانتفاعی 121 89 59 0 0
636 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران پژوهشگاه دولتی 120 81 67 1 0
637 مرکز تحقیقات توتون پژوهشگاه دولتی 119 73 88 0 0
638 مرکز پژوهشهای مجلس پژوهشگاه دولتی 119 58 94 1 0
639 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت دانشگاه آزاد 118 84 82 0 14
640 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده دانشگاه آزاد 118 66 102 0 0
641 موسسه آموزش عالی سنا موسسه غیرانتفاعی 117 88 110 0 0
642 موسسه آموزش عالی پویندگان دانش موسسه غیرانتفاعی 117 74 97 0 0
643 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند دانشگاه آزاد 115 62 76 0 0
644 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین دانشگاه آزاد 115 76 77 0 0
645 موسسه آموزش عالی صائب موسسه غیرانتفاعی 114 99 30 0 0
646 موسسه آموزش عالی شرق گلستان موسسه غیرانتفاعی 113 82 73 0 0
647 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار مغان دانشگاه آزاد 113 74 61 0 1
648 موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان موسسه غیرانتفاعی 111 86 53 0 2
649 موسسه آموزش عالی سلمان مشهد موسسه غیرانتفاعی 111 65 90 0 0
650 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان دانشگاه آزاد 110 81 76 0 2
651 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان دانشگاه آزاد 110 76 73 0 0
652 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر دانشگاه آزاد 110 64 81 0 0
653 دانشگاه هنر شیراز دانشگاه دولتی 109 76 68 0 0
654 موسسه آموزش عالی سبحان موسسه غیرانتفاعی 109 95 92 0 0
655 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی سازمان تحقیقات کشاورزی 106 60 101 0 0
656 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان علوم پزشکی 106 81 80 0 0
657 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش علوم پزشکی 106 76 76 0 2
658 موسسه عالی آموزش بانکداری ایران پژوهشگاه دولتی 106 49 93 1 5
659 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران دانشگاه آزاد 105 65 71 0 0
660 موسسه آموزش عالی میزان موسسه غیرانتفاعی 105 61 80 0 2
661 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه علوم پزشکی 105 66 119 0 0
662 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر دانشگاه آزاد 104 58 99 0 0
663 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه دانشگاه آزاد 104 70 68 0 0
664 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر دانشگاه آزاد 103 55 91 0 0
665 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا دانشگاه آزاد 102 74 92 0 0
666 موسسه آموزش عالی رحمان رامسر موسسه غیرانتفاعی 102 70 71 1 1
667 پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پژوهشگاه دولتی 100 86 43 1 0
668 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان آباد دانشگاه آزاد 99 57 80 0 0
669 موسسه آموزش عالی جامی موسسه غیرانتفاعی 99 72 80 1 7
670 موسسه آموزش عالی جاوید جیرفت موسسه غیرانتفاعی 98 67 69 0 0
671 موسسه آموزش عالی سپهر موسسه غیرانتفاعی 98 72 76 0 1
672 مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران پژوهشگاه دولتی 97 0 44 0 0
673 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان علوم پزشکی 97 65 63 1 1
674 موسسه آموزش عالی سمنگان موسسه غیرانتفاعی 96 47 76 0 0
675 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی سازمان تحقیقات کشاورزی 95 69 56 0 0
676 موسسه آموزش عالی زاگرس دانشگاه دولتی 95 78 76 0 0
677 موسسه آموزش عالی قشم موسسه غیرانتفاعی 94 49 94 1 0
678 موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی موسسه غیرانتفاعی 94 57 72 0 1
679 موسسه آموزش عالی هدف موسسه غیرانتفاعی 94 67 81 0 0
680 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان دانشگاه آزاد 94 52 69 0 0
681 مجتمع آموزش عالی لارستان دانشگاه دولتی 93 74 37 0 1
682 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان دانشگاه آزاد 92 54 88 0 0
683 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر علوم پزشکی 92 47 105 0 2
684 موسسه آموزش عالی هنر شیراز موسسه غیرانتفاعی 92 78 16 0 2
685 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش دانشگاه آزاد 91 64 64 0 0
686 موسسه آموزش عالی کرمان موسسه غیرانتفاعی 89 70 66 0 4
687 پژوهشکده چای سازمان تحقیقات کشاورزی 89 55 67 0 0
688 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین دانشگاه دولتی 89 68 72 0 0
689 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم سازمان تحقیقات کشاورزی 88 57 59 0 0
690 موسسه آموزش عالی سهروردی موسسه غیرانتفاعی 88 41 119 0 0
691 دانشگاه صنعتی شهدای هویزه دانشگاه دولتی 87 76 28 0 1
692 موسسه آموزش عالی آمل موسسه غیرانتفاعی 87 62 84 0 0
693 موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود موسسه غیرانتفاعی 85 31 79 0 0
694 موسسه آموزش عالی آیین کمال ارومیه موسسه غیرانتفاعی 85 63 55 0 0
695 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج دانشگاه آزاد 84 57 61 0 0
696 پژوهشکده میگوی کشور سازمان تحقیقات کشاورزی 83 46 58 0 1
697 موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه موسسه غیرانتفاعی 83 65 54 0 0
698 موسسه آموزش عالی سارویه موسسه غیرانتفاعی 83 41 95 0 0
699 موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری موسسه غیرانتفاعی 83 61 45 0 0
700 موسسه آموزش عالی ربع رشید تبریز موسسه غیرانتفاعی 82 47 79 0 0
701 موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم موسسه غیرانتفاعی 82 62 31 0 0
702 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده دانشگاه آزاد 81 45 64 0 0
703 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه دانشگاه آزاد 81 47 67 0 0
704 موسسه آموزش عالی ایرانمهر موسسه غیرانتفاعی 81 35 67 0 0
705 موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم موسسه غیرانتفاعی 81 58 75 0 0
706 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم دانشگاه آزاد 80 70 46 0 0
707 موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند موسسه غیرانتفاعی 80 50 79 0 0
708 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان علوم پزشکی 79 45 66 0 2
709 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ دانشگاه آزاد 79 62 40 0 0
710 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی کسری رامسر موسسه غیرانتفاعی 78 31 69 0 0
711 موسسه آموزش عالی غزالی موسسه غیرانتفاعی 78 40 66 0 0
712 موسسه آموزش عالی آبان هراز موسسه غیرانتفاعی 76 51 88 0 0
713 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرم دانشگاه آزاد 75 53 36 0 0
714 موسسه آموزش عالی توس موسسه غیرانتفاعی 75 60 37 0 1
715 موسسه آموزش عالی نور هدایت موسسه غیرانتفاعی 75 52 62 0 0
716 موسسه آموزش عالی تجن موسسه غیرانتفاعی 75 62 59 0 1
717 پژوهشکده مطالعات فناوری پژوهشگاه دولتی 74 52 64 0 0
718 موسسه آموزش عالی ارس موسسه غیرانتفاعی 73 21 95 0 0
719 موسسه آموزش عالی اسرار موسسه غیرانتفاعی 73 48 55 0 0
720 دانشگاه نهاوند دانشگاه دولتی 73 36 56 0 6
721 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارگ دانشگاه آزاد 72 55 36 0 0
722 مرکز آموزش عالی لامرد دانشگاه دولتی 72 52 44 0 0
723 موسسه آموزش عالی پاسارگاد موسسه غیرانتفاعی 71 46 59 0 0
724 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر دانشگاه آزاد 69 34 59 0 0
725 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان دانشگاه آزاد 69 39 48 0 0
726 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود دانشگاه آزاد 69 46 54 0 0
727 موسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان موسسه غیرانتفاعی 68 45 47 0 0
728 موسسه آموزش عالی علامه امینی موسسه غیرانتفاعی 68 52 40 0 1
729 موسسه آموزش عالی پارسا موسسه غیرانتفاعی 68 36 53 0 0
730 موسسه آموزش عالی کادوس موسسه غیرانتفاعی 67 46 42 0 0
731 موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط موسسه غیرانتفاعی 66 37 59 0 0
732 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور سازمان تحقیقات کشاورزی 65 41 38 0 0
733 موسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان موسسه غیرانتفاعی 65 48 42 0 1
734 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیان دانشگاه آزاد 64 33 51 0 0
735 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیشه دانشگاه آزاد 63 55 22 0 1
736 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان دانشگاه آزاد 63 42 46 0 0
737 مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین پژوهشگاه دولتی 63 52 31 0 0
738 موسسه آموزش عالی صالحان موسسه غیرانتفاعی 63 48 59 0 11
739 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان علوم پزشکی 63 33 87 0 1
740 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت دانشگاه آزاد 62 43 64 0 0
741 موسسه آموزش عالی کاوش موسسه غیرانتفاعی 61 36 51 0 0
742 موسسه آموزش عالی مهرگان محلات موسسه غیرانتفاعی 59 45 48 0 0
743 مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز سازمان تحقیقات کشاورزی 57 30 33 0 0
744 موسسه آموزش عالی دانشوران موسسه غیرانتفاعی 57 45 38 0 0
745 موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز موسسه غیرانتفاعی 57 50 33 0 1
746 موسسه آموزش عالی عقیق موسسه غیرانتفاعی 56 49 35 0 0
747 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش دانشگاه آزاد 55 38 30 0 0
748 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام علوم پزشکی 54 40 43 0 0
749 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان سازمان تحقیقات کشاورزی 53 34 56 0 0
750 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان علوم پزشکی 53 29 52 0 0
751 دانشگاه فناوری های نوین سبزوار دانشگاه دولتی 52 23 48 0 0
752 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب دانشگاه آزاد 51 35 52 0 0
753 مرکز آموزش عالی محلات دانشگاه دولتی 51 39 31 0 0
754 موسسه آموزش عالی دانا یاسوج موسسه غیرانتفاعی 49 40 40 0 0
755 دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغملک دانشگاه آزاد 48 17 46 0 0
756 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریز دانشگاه آزاد 48 32 37 0 0
757 موسسه آموزش عالی کاسپین موسسه غیرانتفاعی 47 35 40 0 0
758 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی دانشگاه آزاد 47 21 34 0 0
759 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد دانشگاه آزاد 46 28 30 0 0
760 موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) موسسه غیرانتفاعی 45 21 40 0 0
761 موسسه آموزش عالی مهرآیین بندرانزلی موسسه غیرانتفاعی 45 33 25 0 0
762 دانشگاه شهرضا دانشگاه دولتی 45 29 27 0 0
763 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار دانشگاه آزاد 44 31 30 0 0
764 موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن موسسه غیرانتفاعی 43 29 33 0 1
765 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردرود دانشگاه آزاد 43 32 21 0 0
766 موسسه آموزش عالی سبز آمل موسسه غیرانتفاعی 43 33 20 0 0
767 دانشگاه حضرت نرجس (س) دانشگاه دولتی 42 35 17 0 0
768 مجتمع آموزش عالی تربت جام دانشگاه دولتی 41 29 28 0 0
769 مرکز تحقیقات ماهیان سردابی سازمان تحقیقات کشاورزی 41 20 41 0 0
770 موسسه آموزش عالی فخر رازی ساوه موسسه غیرانتفاعی 41 20 34 0 1
771 مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی سازمان تحقیقات کشاورزی 40 30 27 0 0
772 موسسه آموزش عالی شمس تبریزی موسسه غیرانتفاعی 40 25 23 0 0
773 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهق دانشگاه آزاد 39 20 34 0 0
774 دانشگاه ابرار موسسه غیرانتفاعی 39 33 12 0 2
775 موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان پژوهشگاه دولتی 38 27 32 0 0
776 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد علوم پزشکی 38 16 51 0 0
777 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشت دانشگاه آزاد 37 30 17 0 0
778 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرسین دانشگاه آزاد 36 19 37 0 0
779 موسسه آموزش عالی چهل ستون موسسه غیرانتفاعی 35 32 9 0 0
780 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه دانشگاه آزاد 34 26 32 0 0
781 مرکز آموزش عالی اقلید دانشگاه دولتی 34 25 22 0 0
782 موسسه آموزش عالی دارالعلم یزد موسسه غیرانتفاعی 34 20 31 0 0
783 موسسه آموزش عالی میعاد موسسه غیرانتفاعی 34 23 20 0 0
784 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور سازمان تحقیقات کشاورزی 33 24 16 0 0
785 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعین دانشگاه آزاد 33 22 22 0 0
786 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی علوم پزشکی 33 23 32 0 0
787 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود) سازمان تحقیقات کشاورزی 32 17 24 0 0
788 پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری سازمان تحقیقات کشاورزی 32 7 38 0 0
789 دانشگاه آزاداسلامی واحد فارسان دانشگاه آزاد 32 20 32 0 0
790 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفان دانشگاه آزاد 30 0 8 0 0
791 موسسه آموزش عالی علامه رفیعی موسسه غیرانتفاعی 30 25 27 0 0
792 موسسه آموزش عالی پرتو موسسه غیرانتفاعی 29 23 31 0 0
793 پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت پژوهشگاه دولتی 29 16 24 6 0
794 موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت موسسه غیرانتفاعی 27 16 23 0 0
795 دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد دانشگاه آزاد 27 13 22 0 0
796 موسسه آموزش عالی پارس رضوی موسسه غیرانتفاعی 25 20 22 0 0
797 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان دانشگاه آزاد 22 11 19 0 0
798 پژوهشکده گل و گیاهان زینتی سازمان تحقیقات کشاورزی 22 9 24 1 0
799 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال علوم پزشکی 22 12 22 0 0
800 موسسه آموزش عالی شاهرود موسسه غیرانتفاعی 21 19 10 0 0
801 موسسه آموزش عالی عرفان موسسه غیرانتفاعی 21 18 14 0 0
802 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنج دانشگاه آزاد 21 11 17 0 0
803 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی دانشگاه آزاد 20 10 22 0 0
804 مرکزآموزش عالی استهبان دانشگاه دولتی 20 13 12 0 0
805 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب علوم پزشکی 20 11 15 0 0
806 پژوهشگاه علوم وحیانی معارج پژوهشگاه دولتی 20 13 5 3 0
807 موسسه آموزش عالی اوج آبیک موسسه غیرانتفاعی 19 15 7 0 2
808 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد دانشگاه آزاد 19 13 13 0 0
809 مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور سازمان تحقیقات کشاورزی 18 8 19 0 0
810 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین علوم پزشکی 18 10 18 0 0
811 موسسه آموزش عالی مولوی موسسه غیرانتفاعی 18 16 4 0 0
812 مرکز ملی فضای مجازی پژوهشگاه دولتی 18 4 20 0 0
813 موسسه غیرانتفاعی هیرکانیا موسسه غیرانتفاعی 17 7 22 0 0
814 موسسه آموزش عالی صنعتی مراغه موسسه غیرانتفاعی 15 9 11 0 3
815 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار دانشگاه آزاد 15 9 11 0 0
816 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسال دانشگاه آزاد 15 10 12 0 0
817 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف دانشگاه آزاد 13 7 15 0 0
818 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباد دانشگاه آزاد 13 7 11 0 0
819 مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری سازمان تحقیقات کشاورزی 13 7 20 0 0
820 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند دانشگاه آزاد 12 8 9 0 0
821 دانشگاه علوم پزشکی مجازی علوم پزشکی 12 4 18 0 0
822 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاد دانشگاه آزاد 11 4 9 0 0
823 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گمیشان دانشگاه آزاد 10 2 9 0 0
824 موسسه آموزش عالی ابن یمین موسسه غیرانتفاعی 9 6 6 0 0
825 مرکز آموزش عالی شهید رجایی بابل دانشگاه دولتی 8 6 3 0 0
826 پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری سازمان تحقیقات کشاورزی 8 5 6 0 0
827 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند دانشگاه آزاد 8 4 9 0 0
828 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان پژوهشگاه دولتی 8 1 11 0 0
829 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گراش دانشگاه آزاد 6 3 4 0 0
830 مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری پژوهشگاه دولتی 6 5 6 1 0
831 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گتوند دانشگاه آزاد 5 1 7 0 0
832 دانشگاه آزاد اسلامی واحد هوراند دانشگاه آزاد 5 4 6 0 0
833 مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور سازمان تحقیقات کشاورزی 5 2 4 0 0
834 مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم) سازمان تحقیقات کشاورزی 4 2 3 0 0
835 مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازرون دانشگاه دولتی 3 2 1 0 0
836 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی پژوهشگاه دولتی 3 1 2 3 1
837 مرکز تحقیقات ابریشم کشور سازمان تحقیقات کشاورزی 2 0 2 0 0
838 دانشگاه فرزانگان سمنان دانشگاه دولتی 1 0 1 0 0
839 دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار دانشگاه دولتی 1 0 1 0 0
840 مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات کشاورزی 1 0 0 0 0
841 پژوهشکده سبزی صیفی سازمان تحقیقات کشاورزی 0 0 0 0 0

 

منبع: civilica

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا