مهندسی عمران

سقف کوبیاکس Cobiax

سقف کوبیاکس (cobiax) چیست؟

سقف کوبیاکس (cobiax) یک نوع سقف جدید است که از نظر سازه ای بر مبنای سقف های دال بتنی دوطرفه اما متفاوت با آنهاست. که در ادامه به معرفی این سقف نوین و بررسی مزایا و روش های اجرایی آن می پردازیم.پس با پورتال جامع مهندسین ایران همراه باشید.

کوبیاکس به انگلیسی (Cobiax) یکی از روشهای اجرای سقف با استفاده از گویهای پلاستیکی توخالی از جنس پلی اتیلن است.

مجموعه شرکتهای اقماری صاحب فناوری های Cobiax با مقر اصلی آن در تسوگ (Zug) سوئیس و شرکت های اروپایی تابعه آن متخصص طراحی و ساخت دالهای تخت دومحوره سبک با استفاده از بتن مسلح و گوی های توخالی هستند.

در حال حاضر شرکت Cobiax با ارائه دالهای تخت و سبک دومحوره که دارای قابلیتهای مدولار و انعطافپذیری میباشد فناوری و اقتصاد ساخت و ساز ارائه کرده است.

با استفاده از دالهای تخت و سبک کوبیاکس بهینه سازی قابل توجهی را در زمینه به جای دالهای بتنی توپر و یا دیگر دالهای سبک موجود میتوانید ارزش بالایی به ساختمان خود و فرایند ساخت و ساز دهید.

مفهوم کوبیاکس مبنی است بر سقف سازهای با ویژگی (سقف دال دوطرفه) مشابه سقف های Cobiax اساس طراحی تکنولوژی بتنی دال دوطرفه مرسوم با این تفاوت که هسته بتن مرکزی در محلهایی که کاربرد سازهای ندارد با گویهای توخالی جایگزین میگردد.

سقف کوبیاکس

دلایل انتخاب و ورود تکنولوژی کوبیاکس به کشور 

 • صنعتی سازی
 • عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد برای احداث کارخانجات مواد اولیه
 • عدم نیاز به نیروی کار خیلی متخصص و امکان استفاده از نیروهای موجود
 • امکان احداث کارخانجات تولیدی در اقصی نقاط کشور
 • عدم وابستگی به خارج از کشور سازگاری با مباحث و مقررات ملی ساختمانی کشور
 • اقتصادی بودن تکنولوژی و امکان رقابت با سیستم های رایج
 • انعطاف پذیری سیستم در ارتباط با مسآله معماری و سازه ای
 • تکنولوژی دوستدار محیط زیست

سیستم سقف کوبیاکس Cobiax

مزایای سقف کوبیاکس در مقایسه با سقف های دیگر

در سیستم Cobiax اعضای دال سقف شامل بتن، آرماتور، توپی های توخالی پلاستیکی، و قفسه مسلح می باشد. توپی های توخالی در هسته مرکزی قفسه مسلح قرار گرفته و یک قفسه مدولار مسلح ایجاد می کند. این کیج مسلح مابین ۲ لایه آرماتور زیرین و رویین دال قرار گرفته و با حذف بتن غیرباربر از درون دال موجب سبک سازی آن می 
شود. در این سازه سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی سازه شامل ترکیب دال و  ستون (تقریباً قاب ساده) و دیوار برشی بتنی با شکل پذیری متوسط می باشد.

مزایای فنی سیستم کوبیاکس عبارتند از:

 • باربری دومحوره
 • بهینه سازی المانهای عمودی مانند ستونها و دیوارهای برشی (ستونهای لاغرتر، کاهش ۴۰ درصدی حجمی و عددی ستونها(
 • بهینه سازی دال و فونداسیون (کاهش بارهای وارد بر پی، دالهای تا ۳۰ درصد سبکتر)
 • بهینه سازی المانهای سخت کننده (کاهش بارهای افقی)
 • کاهش ارتفاع کلی سازه (بهینه سازی ارتفاع سقف)
 • و…

قابلیت های دیگر سقف کوبیاکس

کوبیاکس قابلیت انطباق با هر گونه معماری را داراست. نحوه چیدمان گوی های توخالی، اندازه و شکل دال بتنی بر اساس مقتضیات پروژه تعیین می گردند. کوبیاکس را می توان همراه با تکنیک های ساختمانی از قبیل پس کشیدگی و یا سازه های مرکب در دهانه بلندتر از ۱۸ متر مورد استفاده قرار داد.

سیستم سقف کوبیاکس Cobiax

جدول برآورد کوبیاکس

 

تعداد طبقات مصرف
مصالح
وزن
(kg/m۲)
ضخامت
(cm)
کاربری دهانه
(m)
۱۱ ۹ ۷ ۵
۰،۴۵ ۰،۴۲ ۰،۳۸ ۰،۳۵ بتن ۳۹۰ ۲۰ مسکونی ۵
۴۵ ۴۲ ۳۸ ۳۵ میلگرد
۰،۴۵ ۰،۴۲ ۰،۳۸ ۰،۳۵ بتن ۳۹۰ ۲۰ تجاری
۴۸ ۴۵ ۴۲ ۳۸ میلگرد
۰،۴۸ ۰،۴۵ ۰،۴۲ ۰،۳۸ بتن ۴۵۰ ۲۴ مسکونی ۷
۴۸ ۴۵ ۴۲ ۳۸ میلگرد
۰،۵ ۰،۴۸ ۰،۴۴ ۰،۴ بتن ۵۰۰ ۲۶ تجاری
۵۲ ۴۸ ۴۵ ۴۲ میلگرد
۰،۵۲ ۰،۴۸ ۰،۴۵ ۰،۴۲ بتن ۵۱۵ ۲۸ مسکونی ۹
۵۲ ۴۸ ۴۵ ۴۲ میلگرد
۰،۵۵ ۰،۵ ۰،۴۸ ۰،۴۵ بتن ۵۶۵ ۳۰ تجاری
۵۵ ۵۰ ۴۸ ۴۵ میلگرد
۰،۵۵ ۰،۵ ۰،۴۸ ۰،۴۵ بتن ۶۳۰ ۳۳ مسکونی ۱۱
۵۵ ۵۰ ۴۸ ۴۵ میلگرد
۰،۵۵ ۰،۵ ۰،۵۲ ۰،۴۸ بتن ۷۲۰ ۳۸ تجاری
۵۸ ۵۳ ۵۲ ۴۸ میلگرد

 مزایای اقتصادی سیستم کوبیاکس

 • کاهش مصرف بتن
 • کاهش المان های سازه ای
 • کاهش مصرف آرماتور
 • کاهش زمان ساخت
 • کاهش هزینه های اجرای تأسیسات (حذف تیرها و مشکلات ناشی از آویز تیرها)
 • کاهش ارتفاع کلی سازه به دلیل بهینه سازی ارتفاع سقف

مراحل اجرای سقف کوبیاکس

مراحل اجرای سقف مجوف کوبیاکس به شرح زیر می باشد:

قالب بندی

قالب بندی این سقف به صورت یکپارچه در اطراف تیرهای بتنی صورت می گیرد. زیرسازی قالب ها نیز باید با کمی خیز به سمت بالا توسط جک، چهارپایه و یا داربست انجام شود تا وزن بتنی که در مرحله بتن ریزی ریخته می شود بتواند تحت بارهای مرده یا بارهای اجرا قالب ها را تراز کند.

آرماتوربندی شبکه تحتانی و تیرها

در این مرحله آرماتوربندی های شبکه زیرین طبق نقشه های اجرایی از طرف مهندسین اجرا می شود. آرماتورهای تحتانی قطر بیشتری نسبت به آرماتورهای فوقانی دارند، در نتیجه فاصله بین آن ها کمتر است. آرماتوربندی تحتانی با رعایت پوشش لازم میلگردها و تیرها بسته می شود.

جاگذاری قالب ها

قالب های بیضی و توپی شکل کوبیاکس بر اساس فاصله بین دو شبکه آرماتوربندی انتخاب می شوند. ساختار قالب های کوبیاکس باعث می شود تا به منظور جلوگیری از نشست آن ها روی آرماتور تحتانی و امکان تردد کارگران در حین عملیات اجرایی، برای آن ها یکسری پایه با استفاده از میلگرد تولید شود. این پایه ها اطراف قالب ها را احاطه کرده و نشیمن آرماتورهای فوقانی را ایجاد می نمایند.

آرماتوربندی شبکه فوقانی

پس از آن که قالب بندی به پایان رسید، طبق نقشه اجرایی، شبکه فوقانی میلگردها روی سقف قرار می گیرد و توسط سیم های آرماتوربندی و میلگردهای سنجاقی به شبکه زیرین متصل می شود.

بتن ریزی

بتنی که در اجرای سقف کوبیاکس مورد استفاده قرار می گیرد بتن معمولی است و بتن ریزی در دو مرحله انجام می شود.

شکل کروی گوی های کوبیاکس عملیات بتن ریزی را آسان می کند و میزان ویبره لازم را کاهش می دهد؛ به صورتی که نیازی به انجام عمل ویبره در جهات مختلف مابین گوی ها نیست.

مدول های سقف کوبیاکس میزان بتن مصرفی را کاهش می دهند و حرکت بتن در عملیات بتن ریزی را آسان می کند.

قالب های کوبیاکس به دلیل شکل ظاهری خود به راحتی بتن را زیر قالب ها و زیر آرماتورهای شبکه تحتانی هدایت می کنند. در حین بتن ریزی عملیات ویبره انجام می شود تا بتن متراکم شود و متخلخل نگردد.

نکات اجرایی سقف کوبیاکس

 • بتنی که در این نوع سقف مورد استفاده قرار می گیرد، از نوع بتن معمولی و با اسلامپ حدود ۱۰ تا ۱۱ سانتی متر می باشد.
 • در اجرای سقف کوبیاکس می توان از روان کننده ها استفاده نکرد، زیرا شکل کروی گوی ها به بتن ریزی را آسان می کند.
 • گوی های کوبیاکس درون قفسه های نگهدارنده ای به نام کیج قرار می گیرند تا هنگام بتن ریزی از جای خود تکان نخورند و حرکت نکنند.
 • حداقل ضخامت بتن پوششی که در بین گوی های بالا و پایین قرار می گیرد، ۵ سانتی متر درنظرگرفته شود.
 • قبل از بتن ریزی باید محل داکت های تاسیساتی و بازشوها بر روی سقف مشخص و آرماتورهای تقویتی موربی در اطراف بازشوهای بزرگ نصب شود.
 • بهتر است بعد از باز کردن قالب های سقف، تعدادی از جک ها در زیر سقف باقی بماند تا از فشار ناگهانی و احتمالی سقف بکاهد.
 • از سقف کوبیاکس تنها می توان در ساختمان ها تا سه طبقه استفاده کرد. در صورتی که تعداد طبقات زیادتر باشد، باید در کنار کوبیاکس از دیوارهای برشی نیز استفاده شود.

 


سوالات متداول سقف کوبیاکس

✔ کوبیاکس یا Cobiax چیست؟

کوبیاکس یا Cobiax نوعی سقف سبک محسوب می شود که بر اساس ایجاد فضاهای تو خالی درون دال بتنی مسلح طراحی شده است. مدول های سقف کوبیاکس در دو نوع گوی تخت و گوی کروی شکل طراحی و اجرا می شوند. این گوی ها از پلی اتیلن یا پلی پروپیلن تولید می شوند و دوستدار محیط زیست هستند.

✔ کاربرد کوبیاکس در ساختمان چیست؟

سیستم کوبیاکس در ساخت عضوهای سازه‌ای نظیر سقف، دیوار، ستون و فونداسیون قابل استفاده است. این سیستم قابلیت اجرا در تمام ساختمان‌ها را دارد. با این وجود، به دلیل مسائل اقتصادی و بهره‌وری، کوبیاکس اغلب برای اجرای دال‌های دو طرفه با دهانه‌های بلند در ساختمان‌های عمومی (ادارات، بیمارستان‌ها، مدارس، پارکینگ‌ها)، برج‌های تجاری و ساختمان‌های مسکونی چند طبقه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مفهوم کوبیاکس چیست؟

مفهوم کوبیاکس مبنی است بر سقف سازهای با ویژگی (سقف دال دوطرفه) مشابه سقف های Cobiax اساس طراحی تکنولوژی بتنی دال دوطرفه مرسوم با این تفاوت که هسته بتن مرکزی در محلهایی که کاربرد سازهای ندارد با گویهای توخالی جایگزین میگردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک های مفید
دکمه بازگشت به بالا

دانلود فایل

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.