دیوار مسلح چیست؟

اجرا، ضوابط و جزئیات دیوار مسلح برای مناطق مختلف

تعریف دیوار مسلح

از دهه ۱۹۵۰، دیوار تقویت شده با فولاد به یک روند مقاوم سازی ساختمان‌های بنایی و سازه‌های معمول شهری تبدیل شده است. این دیوار به شکل سنتی اجرا می‌شود ولی در دل دیوار از فولاد برای افزایش مقاومت فشاری و کششی دیوار در برابر بارهای ناشی از زمین لرزه، انفجار، آتش سوزی و سایر موارد استفاده می‌شود.

دیوار معمولی که با آجر یا سفال به همراه ملات ساخته می‌شود، عنصری غیر سازه‌ای است و با کوچکترین ضربه فرو می‌ریزد؛ اما دیوار مسلح با بهبود خواص مکانیکی ساختار تبدیل به عنصر سازه‌ای و باربر تبدیل می‌شود.

دیوار تقویت شده با فولاد می‌تواند هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی تقویت شود. رایج‌ترین شکل تقویت دیوار استفاده از مفتول‌های فلزی به شکل خرپا است که در بین رَج‌های آجر یا بلوک سفال گذاشته می‌شود و سپس با ملات آن را می‌پوشانند. برای ساخت این دیوار همچنین از آرماتور افقی و عمودی نیز در فواصل مختلف به کار گرفته می‌شود.

درحقیقت، میزان استفاده از فولاد به شرایط دیوار، نوع ساختمان و موقعیت بنا بستگی دارد. همچنین، فرآیند مسلح کردن معمولاً برای دیوارهای بیرونی ساختمان یا دیوار اطراف پنجره و دهانه درها استفاده می‌شود.

ساخت دیوار مسلح با تعیین موارد زیر انجام می‌شود:

اهمیت دیوار مسلح

اهمیت تقویت کردن دیوار با فولاد در دیوار مسلح به شرح زیر است:

روش ساخت دیوار مسلح

اولین کار قرار دادن آرماتورها در بین رج‌های دیوار و سپس ریختن ملات روی میلگردها است. سپس آرماتورهای عمودی در بین اتصالات بین دو آجر یا بلوک سفالی قرار می‌گیرند و توسط دوغاب احاطه می‌شوند.

به دلیل آنکه بلوک سفالی یا سیمانی توخالی هستند، امکان رد کردن میلگردهای عمودی در بین رج‌های بالاتر وجود دارد؛ اما پیشنهاد می‌شود اولین رج میلگردهای عمودی را با متصل کردن به میلگردهای افقی با مفتول، آن‌ها را در جای خود محکم نگه دارید.

برای اجرای دیوار می‌توان از شبکه خرپایی مفتول‌ها نیز به جای میلگرد استفاده کرد. این شبکه یکپارچگی کلی دیوار را در برابر نیروها افزایش می‌دهد و انسجام مصالح را بهبود می‌بخشد. در اجرای این روش نیازی به دوغاب ریزی نیست و شبکه خرپایی به خوبی با ملات و مصالح متصل می‌شود.

اجرای دیوار مسلح باید طبق ضوابط و مقررات ملی ساختمان (مبحث هشتم) انجام شود. این قوانین شامل موارد زیر هستند:

ضوابط و جزئیات دیوار مسلح برای مناطق با خطر لرزه‌ای متوسط

میلگردهای قائم

میلگردهای افقی

حداقل میلگرد افقی برای هر یک از موارد زیر با مساحت مقطع عرضی برابر با ۱۳۰ میلی‌مترمربع در نظر گرفته شود:


ضوابط و جزئیات دیوار مسلح برای مناطق با خطر لرزه‌ای شدید

خروج از نسخه موبایل