فهرست بها

دانلود فهرست بها سال ۱۴۰۱

در این صفحه از سایت پورتال جامع مهندسین ایران ، تمام فهرست بهای سال ۱۴۰۱ برنامه و بودجه کشور را به صورت رایگان برای دانلود در اختیار شما مهندسین عزیز قرار می دهیم. فایل های دانلودی ما به صورت پی دی اف (PDF)  می باشند.

توجه: با توجه به اینکه فهرست بهای سال ۱۴۰۱ برنامه و بودجه کشور هنوز منتشر نشده است، لینک های دانلود غیرفعال می باشند؛ به محض انتشار، تمام لینک ها فعال خواهند شد.

فهرست بها سال ۱۴۰۱

pdf فهرست بهای سال ۱۴۰۱ 

 

ردیف نام فهرست کد ضابطه شماره بخشنامه
۱ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال ۱۴۰۱ ۰۱۰۳۰۷۳۱-۱۴۰۰/۷۰۴۹۷۱ ۱۴۰۰/۷۰۴۹۷۱
۲ فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۱ ۰۷۰۷۱۱۱۳-۱۴۰۰/۷۰۴۱۹۷ ۱۴۰۰/۷۰۴۱۹۷
۳ فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال ۱۴۰۱ ۰۷۰۷۰۷۱۵-۱۴۰۰/۷۰۴۱۳۲ ۱۴۰۰/۷۰۴۱۳۲
۴ فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداشت تجهیزات برقی، کنترلی و ابزار دقیق تاسیسات آب و فاضلاب سال ۱۴۰۱ ۰۷۰۷۰۷۶۰-۱۴۰۰/۷۰۴۱۷۴ ۱۴۰۰/۷۰۴۱۷۴
۵ فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال ۱۴۰۱ ۰۱۰۵۰۷۴۲-۱۴۰۰/۷۰۵۰۵۷ ۱۴۰۰/۷۰۵۰۵۷
۶ فهرست‌بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال ۱۴۰۱ ۰۷۰۷۰۷۴۸-۱۴۰۰/۷۰۴۳۰۱ ۱۴۰۰/۷۰۴۳۰۱
۷ فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال ۱۴۰۱ ۰۷۰۷۰۷۰۵-۱۴۰۰/۷۰۴۲۸۳ ۱۴۰۰/۷۰۴۲۸۳
۸ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال۱۴۰۱ ۰۱۰۳۰۷۱۷-۱۴۰۰/۷۰۵۱۰۴ ۱۴۰۰/۷۰۵۱۰۴
۹ فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری و تعمیرات شبکه انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۱ ۱۵۰۳۰۷۵۴-۱۴۰۰/۷۰۳۹۸۵ ۱۴۰۰/۷۰۳۹۸۵
۱۰ فهرست بهای واحد پایه رشته پست های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۱ ۱۵۰۳۰۷۵۸-۱۴۰۰/۷۰۴۰۱۶ ۱۴۰۰/۷۰۴۰۱۶
۱۱ فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال ۱۴۰۱ ۰۷۰۷۰۷۰۳-۱۴۰۰/۷۰۳۹۷۵ ۱۴۰۰/۷۰۳۹۷۵
۱۲ فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۱ ۰۳۰۳۰۷۲۷-۱۴۰۰/۷۰۴۷۱۹ ۱۴۰۰/۷۰۴۷۱۹
۱۳ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۱ ۰۳۰۳۰۷۲۳-۱۴۰۰/۷۰۴۴۶۷ ۱۴۰۰/۷۰۴۴۶۷
۱۴ فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۱ ۰۵۱۱۰۷۲۵-۱۴۰۰/۷۰۴۱۱۶ ۱۴۰۰/۷۰۴۱۱۶
۱۵ فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه ۱۴۰۱ ۰۷۰۱۰۷۰۷-۱۴۰۰/۷۰۴۱۵۳ ۱۴۰۰/۷۰۴۱۵۳
۱۶ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۱ ۰۳۰۵۰۷۰۱-۱۴۰۰/۷۰۴۵۲۱ ۱۴۰۰/۷۰۴۵۲۱
۱۷ فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال ۱۴۰۱ ۰۳۰۷۰۷۵۰-۱۴۰۰/۷۰۴۸۳۷ ۱۴۰۰/۷۰۴۸۳۷
۱۸ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۱ ۱۵۰۳۰۷۵۶-۱۴۰۰/۷۰۴۰۴۸ ۱۴۰۰/۷۰۴۰۴۸
۱۹ فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال ۱۴۰۱ ۰۷۰۵۰۷۰۹-۱۴۰۰/۷۰۴۳۸۵ ۱۴۰۰/۷۰۴۳۸۵
۲۰ فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۱ ۱۵۰۵۰۷۵۲-۱۴۰۰/۷۰۴۰۹۰ ۱۴۰۰/۷۰۴۰۹۰
۲۱ فهرست شرح ردیف رشته کارهای دریایی و ساحلی ۱۴۰۱ ۰۱۰۹۰۷۶۲-۱۴۰۰/۷۰۵۱۹۳ ۱۴۰۰/۷۰۵۱۹۳
۲۲ فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۱ ۰۷۰۷۰۷۲۹-۱۴۰۰/۷۰۳۹۴۶ ۱۴۰۰/۷۰۳۹۴۶
۲۳ فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال ۱۴۰۱ ۰۷۰۵۰۷۱۱-۱۴۰۰/۷۰۴۳۲۴ ۱۴۰۰/۷۰۴۳۲۴
۲۴ فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال ۱۴۰۱ ۰۷۰۳۰۷۱۳-۱۴۰۰/۷۰۴۳۴۹ ۱۴۰۰/۷۰۴۳۴۹
۲۵ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال ۱۴۰۱ ۰۷۰۱۰۷۲۱-۱۴۰۰/۷۰۴۰۰۹ ۱۴۰۰/۷۰۴۰۰۹
۲۶ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط زمینی انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال ۱۴۰۱ ۱۵۰۳۰۷۵۴-۱۴۰۰/۷۰۴۰۶۹ ۱۴۰۰/۷۰۴۰۶۹
۲۷ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۱ ۰۱۰۳۰۷۱۹-۱۴۰۰/۷۰۵۰۱۵ ۱۴۰۰/۷۰۵۰۱۵

 

اکسل فهرست بها ۱۴۰۱

برای دانلود فهرست بها ۱۴۰۱ با فرمت Excel هم می تونید از این صفحه دانلود کنید.

دانلود فهرست بها ۱۴۰۱ با فرمت Excel


دانلود پکیج اکسل فهرست بها ۱۴۰۱

 

مختصری از فهرست بها

پایه انجام معاملات در طرح های عمرانی، طبق ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، فهرست بها می باشد.

به عبارتی فهرست بها را می توان لیست قیمتی از مصالح و خدماتی دانست که در طرح های عمرانی مورد استفاده قرار می گیرند و طبق تبصصره ۱ ماده ۸۰ قانون محسابات عمومی مبنای تهیه برآورد اولیه می باشند.

فهارس بها معمولا در اواخر هر سال (پایان اسفند ماه) توسط سازمان برنامه و بودجه و در قالب فایل های PDF ارائه می شود.

طبق بند ۳-۲-۱ دستورالعمل ۷۱۴۰ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۷۷ سازمان برنامه و بودجه، استفاده از ارقام مندرج در فهارس بها الزامی است.

مبنای تهیه فهرست بها

از آنجا که تورم سالیانه در کشور ما امری رایج به حساب می آید و این تورم بر روی نرخ مصالح، هزینه ماشین آلات، دستمزد کارگران و در نتیجه هزینه تمام شده پروژه های عمرانی اثرگذار است،هزینه های مندرج در فهارس بها بایستی در فواصل زمانی مشخص به روز شوند؛ در نتیجه سازمان برنامه و بودجه هر سال فهرست بهای جدیدی را عرضه می کند.

قیمت های مندرج در فهارس بهای هر سال مطابق با هزینه های رایج در فصل زمستان سال قبل خواهد بود که به این ۳ ماه، سه ماهه مبنا می گویند (برای مثال ۳ ماهه مبنای فهرست بهای ۱۴۰۱، هزینه های رایج در ماه های دی، بهمن و اسفند سال ۱۴۰۰ می باشد).

در برآورد بهای هر واحد مندرج در فهارس بها از قیمت های عرف بازار، منطبق بر گزارشات مرکز آمار، استفاده می شود،و به همین علت ارقام مندرج در فهارس بها دقیق می باشد و توسط پیمانکاران قابل استفاده است.

همانطور که اشاره شد، استفاده از ارقام مندرج در فهارس بها الزامی است و سازمان ها و دستگاه های اجرایی موظف به استفاده از فهارس بها می باشند.

قیمت های مندرج در فهارس بها، میانگین قیمت تمام شده برای هر فعالیت و یا مصالح مصرفی است و در نتیجه تمامی عملیات های لازم راتحت پوشش قرار می دهد.

دانلود فهرست بها سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

دانلود فایل

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.