مهندسین ایران و مهندسی به طور کلی یکی از فعالیت های پیشرو در کشور و یکی از جانب های مهم بزرگ علم و فناوری است. با توجه به اینکه این حوزه تا کنون در ایران سرعت زیادی رشد نشان داده است، دانش مهندسی در این کشور در دسترس قرار گرفته است.

در ایران هنوز هم با بیش از ۵۰ دانشگاه و مؤسسه علمی و فناوری، مهندس و مهندسی با بروز رسانی های جدید، مواد و روش های توسعه و بهره وری فعالیت های توسعه ای را در حوزه های مختلف جهت بهبود عملکرد انجام می دهند.

مهندسان ایران در حال حاضر در هر یک از پروژه های انفورماتیک، محاسباتی، ارتباطات، مدارهای ابزار، برق و الکترونیک، نرم افزار، تجهیزات پزشکی، مخابرات، موتورسازی، مهندسی مکانیک، مهندسی ساختمان، مواد، نظارت فنی و ایمنی، پخش برق، تولید و تجهیز، نفت و گاز و … فعالیت می کنند. این حوزه دارای بخش های مختلفی از جمله مهندسی معماری، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مهندسی نقشه برداری، مهندسی پزشکی، مهندسی شهرسازی، مهندسی هوافضا، مهندسی مواد، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک است و این حوزه ها توسط مهندسان ایران به طور مستقل و متفاوت توسعه و تحقیق می یابند.

دکمه بازگشت به بالا