آزموننظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی 1400

منابع آزمون نظام مهندسی

هر ساله همزمان با آغاز ثبت نام آزمون نظام مهندسی، منابع مطالعاتی آزمون نیز توسط وزارت راه و شهرسازی؛ معاونت مسکن و ساختمان در سایتinbr.ir منتشر می شود. این منابع برای رشته های عمران (محاسبات، نظارت، اجرا)، مکانیک (طراحی، نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی، نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری، ترافیک و معماری (طراحی، نظارت، اجرا) ارائه می شوند که مطالعه آن ها برای شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان الزامی می باشد.

قبل از این که به ارائه منابع در این بخش بپردازیم، تعدادی از نکاتی که داوطلبان باید از آن ها مطلع باشند را شرح می دهیم.پس در ادامه با پورتال جامع مهندسین ایران همراه باشید.

نکاتی در خصوص منابع آزمون مهندسی

  1. برای موارد بیان شده، منابع معتبر علمی و حرفه ای مد نظر می باشد و منبع خاصی معرفی نشده است.
  2. منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.
  3. چنانچه بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب های راهنمای مباحث تناقضی وجود داشته باشد، مقررات ملی ساختمان ملاک قرار می گیرد.
  4. شرکت کنندگان می بایست از مبانی محاسبات سازه به اندازه کافی مطلع بوده و بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها تسلط داشته باشند.
  5. داوطلبان باید جداول پروفیل‌های ساختمانی را در روز آزمون به همراه داشته باشند.
  6. در صورتی که برای مباحث مقررات ملی ساختمان راهنما نیز ارائه شده باشد، این راهنما نیز جزئی از مواد آزمون به شمار می رود.
  7. به جز ویرایش های ذکر شده در مواد مقررات ملی ساختمان در موارد ذیل، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده، آخرین نسخه معتبر ملاک قرار می گیرد.

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (اجرا)
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌ نامه‌ های اجرایی آن 1390 مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی) 1389
مبحث دوم (نظامات اداری) 1384 مبحث بیستم (علائم و تابلوها) 1396
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 1395 مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) 1395
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) 1396 مبحث بیستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) 1392
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) 1396 آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و  اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن 
مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) 1398 راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) 1390
مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) 1392 مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی، سازه‌های نگهبان
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) 1392 روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه ) 1399 قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) 1392 قوانین مرتبط با صنعت بیمه و مالیات و کار
مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمانها) 1392 مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1392 قانون کار
مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) 1395 ماشین آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهربرداری و نگهداری ماشین آلات ساختمانی
مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) 1396 مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها
مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) 1396 استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها و طراحی سازه های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) 1389 ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور
مبحث هجدهم (عایق‌بندی و تنظیم صدا) 1396

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (نظارت)
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه های اجرایی آن 1390 و اصلاحیه سال 94 مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) 1395
مبحث دوم ( نظامات اداری) 1384 مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) 1392
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) 1396 آئین ‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن
مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان) 1398 راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) 1390
مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) 1392 استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان ‌های با مصالح بنایی) 1392 روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌ آرمه) 1392 به همراه اصلاحیات موجود در سایت مکانیک خاک، گودبرداری، پی سازی، سازه های نگهبان
مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) 1392 مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها ویرایش چهارم به همراه اصلاحیه
مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان) 1392 قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1392
✔ حتما بخوانید:  منابع آزمون نظام مهندسی ۱۴۰۲ + تمامی رشته ها

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (محاسبات)
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) 1398 مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) 1392 به همراه اصلاحیه
مبحث هفتم (پی و پی‌ سازی) 1392 آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی) 1392 مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌ های بتن‌آرمه) 1399
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان ‌های بتن ‌آرمه) 1399 استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات دانشگاهی)
مکانیک خاک – گودبرداری – پی سازی و سازه های نگهبان
منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی)
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود 1392 مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) 1392
راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی 1389 مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان ‌های با مصالح بنایی) 1392
مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان) 1398 مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌ آرمه) 1399
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) 1392 و اصلاحیه مربوطه آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه مربوطه
استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها، مکانیک خاک، گودبرداری، پی‌سازی و سازه‌های نگهبان

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته عمران (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان)
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) 1392 مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) 1399 و اصلاحیه مربوطه
دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی 1391 مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) 1392 و اصلاحیه مربوطه
مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان) 1398 راهنمای طراحی دیوارهای حائل (ضابطه شماره ۳۰۸) 1396
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی) 1392 آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه مربوطه
استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها

منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری (طراحی)
مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) 1395
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) 1396
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) 1392
مبحث هجدهم (عایق ‌بندی و تنظیم صدا) 1396
مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) 1389
مبانی طراحی معماری
جزئیات اجرائی ساختمان 1399
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت 1399

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری (نظارت)
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث دوم (نظامات اداری) 1384 مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) 1389
مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) 1395 مبحث هجدهم (عایق‌بندی و تنظیم صدا) 1396
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) 1396 مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) 1389
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) 1396 مبحث بیستم (علائم و تابلوها) 1396
مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) 1392 مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) 1395
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی) 1392 مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) 1392
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) 1399 راهنمای مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) 1392
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی) 1392 (به همراه اصلاحیه) راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های فولادی (بخش های نظارت و اجرا) 1390
مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) 1396 (به همرا اصلاحیه) پیوست ششم آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری) ویرایش چهارم
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) 1392 گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان
مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) 1396 روش ‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌ های جزئیات اجرایی ساختمان ‌ها
مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ ها
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن 1390 و اصلاحیه 1394
✔ حتما بخوانید:  آزمون نظام مهندسی (سوالات متداول)

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری (اجرا)
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث دوم (نظامات اداری) 1384 مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) 1389
مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 1395 مبحث بیستم (علائم و تابلوها) 1396
مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان) 1396 مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) 1395
مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) 1396 مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها) 1392
مبحث هفتم (پی و پی‌ سازی) 1392 راهنمای مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) 1392
مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی) 1392 راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌ های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا) 1390
مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) 1399 پیوست ششم آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری) ویرایش چهارم
مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان ‌های فولادی) 1392 (به همراه اصلاحیه) گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان
مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها) 1392 ماشین ‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آن ها
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1392 روش‌ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان
مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) 1395 ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرائی کشور
مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) 1396 مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت ساز و امور قراردادها
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به معماری) 1392 روش ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه های جزئیات اجرایی ساختمان
مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) 1396 مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز و امور قراردادها
مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) 1389 قوانین مرتبط با صنعت بیمه و مالیات و کار
مبحث هجدهم (عایق ‌بندی و تنظیم صدا) 1396 قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد و پیمان‌ها
مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن 1390 و اصلاحیه 1394

منابع آزمون نظام مهندسی رشته نقشه برداری

 

منابع رشته نقشه برداری
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث اول (تعاریف) 1392 نقشه برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی
مبحث دوم (نظامات اداری) 1384 مدیریت پروژه و برآورد حجم و هزینه خدمات نقشه برداری
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1392  نقشه برداری ساختمانی و ثبتی و کاداستر
مبحث بیست و یکم  (پدافند غیر عامل) 1395 ژئودزی و تعیین موقعیت ماهواره ای (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه های مختصات، سیستم های تصویر، منابع خطاها، مدل ها و روش های تعیین موقعیت)
دستورالعمل های همسان و تعرفه خدمات نقشه برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور) خطاها و محاسبات سرشکنی در نقشه برداری
نقشه برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه ، روش های و ابزارهای فاصله یابی، زاویه یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت) فتوگرامتری و سنجش از دور
نقشه برداری و پیاده سازی املاک و معابر کارتوگرافی و سامانه های اطلاعات مکانی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن 1390 و اصلاحیه 1394

تذکر: برای موارد ذکر شده منابع و کتاب ‌های مرجع (با تاکید بر انتشارات علمی و دانشگاهی) مربوط به برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی نقشه ‌برداری مصوب 22 / 01 / 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌ گردد.


منابع آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی

 

منابع رشته شهرسازی
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث اول (تعاریف) ویرایش 1392 آئین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه 415
مبحث دوم (نظامات اداری) 1384 قرارداد همسان شماره ۱۲ (تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها)
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) 1396 قرارداد همسان شماره ۱۹ (تهیه طرح توسعه عمران (جامع) ناحیه) 1395
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری 1397
مبحث بیستم (علائم و تابلوها) 1396 آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی
مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) 1395 قرارداد همسان شماره ۱۹ (تهیه طرح توسعه عمران (جامع) ناحیه)
مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی
کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری 1397 ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت ویرایش سوم 1399
آئین نامه طراحی راه های شهری (۱۲جلد به استثناء بخش‌های ۲ و ۳) قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن 1390 و اصلاحیه 1394
✔ حتما بخوانید:  اطلاعیه ثبت نام و زمان برگزاری مجموعه آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان ۱۴۰۱

نکات قابل توجه جهت منابع آزمون نظام مهندسی، رشته شهرسازی

  • داوطلبان می بایست نسبت به مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری در حد مطالب دانشگاه اطلاعات داشته باشند.
  • مبانی و اصول برنامه ریزی طراحی شهری و روستایی، مفهوم شهر و شهرسازی، برنامه ریزی شهری و انواع آن، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح های شهرسازی، تحولات شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری و روستایی نیز، سطح علمی در حد اطلاعات دانشگاهی می طلبند.
  • متقاضیان لازم است برای فرآیند بررسی، تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری از مقیاس ملی تا محلی، بر اساس قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه مطالعه نمایند.

منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی (نظارت)
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث اول (تعاریف) 1392 مبحث بیست‌و‌ یکم (پدافند غیرعامل) 1395
مبحث دوم (نظامات اداری) 1384 مبحث بیست‌ و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) 1392
مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) 1395 کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1392 نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها) 1395 اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) 1392 مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها
مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) 1389 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن 1390 و اصلاحیه 1394

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی (طراحی)
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث دوم (نظامات اداری) 1384 مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) 1392
مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) 1395 کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها) 1395 نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) 1392 اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی
مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) 1389 مسائل مربوط به طراحی تاسیسات ‌برقی در ساختمان‌ها
مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل) 1395 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن 1390 و اصلاحیه 1394

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات برقی (اجرا)
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث دوم (نظامات اداری) 1384
مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) 1395
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1392 نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها) 1395
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) 1392 اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی
مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) 1389 مسائل مربوط به طراحی تاسیسات ‌برقی در ساختمان‌ها
مبحث بیست‌ و ‌یکم (پدافند غیرعامل) 1395 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن 1390 و اصلاحیه 1394
مبحث بیست ‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) 1392
کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
نشریه‌های شماره ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ – مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات‌برقی ساختمان
نشریه شماره ۳۹۳- نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان
آئین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی
آئین‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق
اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی
مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها
قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
قوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کار
مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
ماشین­ آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­ برداری و نگهداری آن ها
مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها
✔ حتما بخوانید:  ۶ نکات مهم ضوابط پارکینگ ها

منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی

 

منابع آزمون رشته تاسیسات مکانیکی (طراحی)
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث دوم (نظامات اداری) 1384 مبحث بیست‌و‌ یکم (پدافند غیرعامل) 1395
مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) 1395 مبحث بیست‌ودوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) 1392
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1392 کتاب‌ های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی) 1396 نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) 1389 مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) 1389 اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی
مسائل مربوط به طراحی تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها
قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
قوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کار
مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
ماشین ­آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­ برداری و نگهداری آن ها
مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (1390 و اصلاحیه 1394)

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی (نظارت)
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث اول (تعاریف) 1392 مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) 1389
مبحث دوم (نظامات اداری) 1384 مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل) 1395
مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) 1395 مبحث بیست‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) 1392
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1392 کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی) 1396 به همراه اصلاحیه نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) 1392 مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) 1396 اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی
مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) 1389 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن 1390 و اصلاحیه 1394
مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان‌ها

 

منابع آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی (اجرا)
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث دوم (نظامات اداری) 1384 مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل) 1395
مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق) 1395 مبحث بیست‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها) 1392
مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) 1392 کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی) 1396 به همراه اصلاحیه نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی) 1392 مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت
مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی) 1396 اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی
مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) 1389 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن 1390 و اصلاحیه 1394
مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) 1389
مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان‌ها
قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
قوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کار
مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
ماشین ­آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­ برداری و نگهداری آن ها
مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها

منابع آزمون نظام مهندسی رشته ترافیک

 

منابع رشته ترافیک
مباحث امتحانی سال چاپ مباحث امتحانی سال چاپ
مبحث اول (تعاریف) 1392 قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی
مبحث دوم (نظامات اداری) 1384 طراحی راه های شهری
مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان) 1396 مطالعات برنامه‌ریزی حمل و نقل و ساماندهی ترافیک
مبحث بیست (علائم و تابلوها) 1396 مشخصات فنی و اجرائی معابر
مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) 1395 مهندسی ترافیک و ترابری
آئین نامه طراحی راه های شهری (۱۲ جلدی) ایمنی معابر
آئین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه ۴۱۵ حمل و نقل همگانی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن 1390 و اصلاحیه 1394
آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

دانلود فایل

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.