آزموننظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی 1401

فهرست مطالب

منابع آزمون نظام مهندسی

هر ساله همزمان با آغاز ثبت نام آزمون نظام مهندسی، منابع مطالعاتی آزمون نیز توسط وزارت راه و شهرسازی؛ معاونت مسکن و ساختمان در سایتinbr.ir منتشر می شود. این منابع برای رشته های عمران (محاسبات، نظارت، اجرا)، مکانیک (طراحی، نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی، نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری، ترافیک و معماری (طراحی، نظارت، اجرا) ارائه می شوند که مطالعه آن ها برای شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان الزامی می باشد.

منابع رسمی آزمون نظام مهندسی ۱۴۰۱ رشته‌های هفتگانه در سال جاری به شرح زیر است.

مهم‌ترین تغییرات منابع نسبت به سال‌های گذشته، در نظر گرفتن ویرایش ۱۴۰۰ مبحث هفتم، ویرایش ۱۳۹۸ مبحث هشتم، ویرایش ۱۴۰۰ مبحث یازدهم و ویرایش ۱۳۹۹ مبحث نوزدهم برای آزمون ورود به حرفه مهندسان سال ۱۴۰۱ است.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی عمران نظارت شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)
 2. مبحث دوم ( نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
 3. مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- (۱۳۹۶)
 4. مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۸) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
 5. مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)- (۱۴۰۰)
 6. مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- (۱۳۹۸)
 7. مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ۱۳۹۹
 8. مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
 9. مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان)- (۱۴۰۰)
 10. مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)
 11. مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)
 12. مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
 13. مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
 14. آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه وپیوست ششم آن)
 15. راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)
 16. استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی) *
 17. روشها و جزئیات اجرایی ساختمان*
 18. گودبرداری، مکانیک خاک، پی سازی و سازه های نگهبان*
 19. مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها *
 20. قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

* برای موارد ذکر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتابهای راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

• تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

• تذکر۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

• تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)
 2. مبحث دوم ( نظامات اداری) (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 4. مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان ) (۱۳۹۶)
 5. مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۹۶)
 6. مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان ) (۱۳۹۸) به همراه غلط‌نامه مربوطه
 7. مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی ) (۱۴۰۰)
 8. مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) (۱۳۹۸)
 9. مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه ) – ۱۳۹۹
 10. مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ) (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه
 11. مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها)- ( ۱۴۰۰)
 12. مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)
 13. مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 14. مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 15. مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 16. مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)
 17. مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا)- (۱۳۹۶ )
 18. مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی )- (۱۳۹۹)
 19. مبحث بیستم (علائم و تابلوها)- (۱۳۹۶)
 20. مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
 21. مبحث بیستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
 22. آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن)
 23. راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)
 24. مکانیک خاک، گودبرداری و پی سازی و سازه‌های نگهبان*
 25. روشها و مسائل اجرایی ساخت و ساز*
 26. قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها
 27. قوانین مرتبط با صنعت بیمه و مالیات*
 28. مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه*
 29. قانون کار*
 30. ماشین آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد با بهربرداری و نگهداری ماشین آلات ساختمانی
 31. مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها *
 32. استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها و طراحی سازه های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
 33. ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور

* برای موارد ذکر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد

– تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

– تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
– تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.
– تذکر۴: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

– تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات شهریور ۱۴۰۱

 1. مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۸) به همراه غلط‌نامه مربوطه
 2. مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- (۱۴۰۰)
 3. مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- (۱۳۹۸)
 4. مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ۱۳۹۹
 5. مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه
 6. آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه)
 7. استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات دانشگاهی) *
 8. مکانیک خاک- گودبرداری – پی سازی و سازه های نگهبان *

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتابهای راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

تذکر۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

تذکر ۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است.

تذکر۵: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

تذکر۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی عمران ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی شهریور ۱۴۰۱

 1. دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- شماره ۳۶۰- سال ۱۳۹۲
 2. راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی- شماره ۵۲۴- سال ۱۳۸۹
 3. مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) – ۱۳۹۸
 4. مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) – ۱۴۰۰
 5. مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- ۱۳۹۸
 6. مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ۱۳۹۹
 7. مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- ۱۳۹۲ و غلط‌نامه مربوطه
 8. آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه مربوطه،
 9. استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها، مکانیک خاک، گودبرداری، پی‌سازی و سازه‌های نگهبان.

 

تذکر ۱: داشتن تسلط کافی بر مواد آزمون رشته عمران محاسبات شامل موارد (۳-۴-۵-۶-۸-۹) است.
تذکر ۲: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.

تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

تذکر ۴: به‌غیراز ویرایش‌های یادشده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره‌شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام‌شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

تذکر ۵: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ آزمون الزامی است.

تذکر ۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره‌شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

تذکر ۷: درصورتی‌که در مواد آزمون به آیین‌نامه بتن ایران «آبا» اشاره شده باشد، ضوابط و مقررات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) ویرایش ۱۳۹۹ ملاک عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی عمران ارزیابی، طرح و اجرای گودبرداری شهریور ۱۴۰۱

 1. دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- شماره ۳۶۰- سال ۱۳۹۲
 2. راهنمای روش‌ها و شیوه‌های بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود و جزئیات اجرایی- شماره ۵۲۴- سال ۱۳۸۹
 3. مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) – ۱۳۹۸
 4. مبحث هفتم (پی و پی‌سازی) – ۱۴۰۰
 5. مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- ۱۴۰۰
 6. مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ۱۳۹۹
 7. مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- ۱۳۹۲ و غلط‌نامه مربوطه
 8. آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ویرایش چهارم و اصلاحیه مربوطه،
 9. استاتیک، مقاومت مصالح، تحلیل سازه‌ها، مکانیک خاک، گودبرداری، پی‌سازی و سازه‌های نگهبان.

تذکر ۱: داشتن تسلط کافی بر مواد آزمون رشته عمران محاسبات شامل موارد (۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹) است.
تذکر ۲: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.

تذکر ۳: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

تذکر ۴: به‌غیراز ویرایش‌های یادشده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره‌شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام‌شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

تذکر ۵: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ آزمون الزامی است.

تذکر ۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره‌شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

تذکر ۷: درصورتی‌که در مواد آزمون به آیین‌نامه بتن ایران «آبا» اشاره شده باشد، ضوابط و مقررات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) ویرایش ۱۳۹۹ ملاک عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی معماری نظارت شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همین وب‌سایت)
 2. مبحث دوم (نظامات اداری)(۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 4. مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
 5. مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۹۶)
 6. مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ( ۱۴۰۰)
 7. مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۸)
 8. مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه ) – ۱۳۹۹
 9. مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه
 10. مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)- (۱۴۰۰)
 11. مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹۲)
 12. مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 13. مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 14. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)
 15. مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 16. مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)-( ۱۳۸۹)
 17. مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) (۱۳۹۶ )
 18. مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۳۹۹)
 19. مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 20. مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)
 21. مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (۱۳۹۲)
 22. راهنمای مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۹۲
 23. راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخشهای نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)
 24. پیوست ششم آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 25. گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان
 26. روش ها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه جزئیات اجرایی ساختمان ها
 27. مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز
 28. قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)
 2. مبحث دوم: ( نظامات اداری)(۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 4. مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
 5. مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (۱۳۹۶)
 6. مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- ( ۱۳۹۲)
 7. مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( ۱۳۹۸)
 8. مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ۱۳۹۹
 9. مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)
 10. مبحث یازدهم ( اجرای صنعتی ساختمان‌ها)- (۱۴۰۰)
 11. مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (۱۳۹۲)
 12. مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 13. مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 14. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)
 15. مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 16. مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)
 17. مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا)- (۱۳۹۶ )
 18. مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۳۹۹)
 19. مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 20. مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)
 21. مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (۱۳۹۲)
 22. راهنمای مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی) – ۱۳۹۲
 23. راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)
 24. پیوست ششم آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ویرایش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 25. گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان *
 26. ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*
 27. روشها و مسائل اجرایی ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه های جزئیات اجرایی ساختمان*
 28. ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرائی کشور*
 29. مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت ساز و امور قراردادها *
 30. قوانین مرتبط با صنعت بیمه و مالیات و کار*
 31. قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد و پیمان ها *
 32. مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه*

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی تیر ۱۴۰۱

 1. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 2. مبحث چهارم( الزامات عمومی ساختمان)(۱۳۹۶)
 3. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحی) (۱۳۹۲)
 4. مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا) (۱۳۹۶ )
 5. مبحث نوزدهم ( صرفه‌جویی در مصرف انرژی) (۱۴۰۰)
 6. مبانی طراحی معماری *
 7. جزئیات اجرائی ساختمان *
 8. ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت – ویرایش سوم ۱۳۹۹

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارت شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)
 2. مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 3. مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 4. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 5. مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 6. مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
 7. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 8. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)
 9. مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 10. مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 11. کتاب­های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
 12. نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
 13. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر *
 14. مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *

* برای موارد ذکر شده، منابع علمی و اجرایی معتبر ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.

تذکر۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

تذکر۳:در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)
 2. مبحث دوم ( نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 4. مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
 5. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 6. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)
 7. مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 8. مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ ها (۱۳۹۲)
 9. کتاب­های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
 10. نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور*
 11. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر*
 12. مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها*

* برای موارد ذکر شده، منابع علمی و اجرایی معتبر ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی گردد.
تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذکر۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است.
تذکر۳:در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی اجرا شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)
 2. مبحث دوم (نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
 4. مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)
 5. مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)- (۱۳۹۵)
 6. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- (۱۳۹۲)
 7. مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)
 8. مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
 9. مبحث بیست ‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
 10. کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
 11. نشریه‌های شماره ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ – مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات‌برقی ساختمان
 12. نشریه شماره ۳۹۳- نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان
 13. آئین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی (دانلود فایل)
 14. آئین‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق (دانلود فایل)
 15. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
 16. مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *
 17. قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 18. قوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کار
 19. مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه *
 20. ماشین­ آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­ برداری و نگهداری آنها *
 21. مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.

تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.

تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)
 2. مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 3. مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 4. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 5. مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 6. مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 7. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 8. مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی (۱۳۹۶)
 9. مبحث هفدهم: لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹)
 10. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)
 11. مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 12. مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 13. کتاب­های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
 14. نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور*
 15. مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت*
 16. اطلاعات عمومی مهندسی مربوط به تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی*
 17. مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان‌ها *

* برای موارد ذکر شده، منابع علمی و اجرایی معتبر ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.
تذکر۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است.

تذکر۳:در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحی شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)
 2. مبحث دوم ( نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (۱۳۹۵)
 4. مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 5. مبحث چهاردهم: تاسیسات مکانیکی (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 6. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 7. مبحث شانزدهم: تاسیسات بهداشتی (۱۳۹۶)
 8. مبحث هفدهم: لوله‌کشی گاز طبیعی (۱۳۸۹)
 9. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)
 10. مبحث بیست و یکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 11. مبحث بیست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)
 12. کتاب­های راهنمای مباحث مقررات ملّی ساختمان
 13. نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 14. مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت*
 15. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبوط به تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین المللی*
 16. مسائل مربوط به طراحی تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *

* برای موارد ذکر شده، منابع علمی و اجرایی معتبر ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان است.

تذکر۲: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل است
تذکر۳:در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب­های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل است.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی اجرا شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)
 2. مبحث دوم (نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
 4. مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)
 5. مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)- (۱۳۹۶) دانلود غلط‌نامه
 6. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- (۱۳۹۲)
 7. مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)- (۱۳۹۶)
 8. مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)- (۱۳۸۹)
 9. مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)
 10. مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
 11. مبحث بیست ‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
 12. کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
 13. نشریه شماره ۱۲۸ – مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان
 14. نشریه شماره ۴۶۰ – راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات‌مکانیکی ساختمان
 15. نشریه شماره ۴۶۱ – راهنمای پذیرش (Commissioning) تاسیسات‌مکانیکی ساختمان
 16. مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *
 17. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
 18. مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *
 19. قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 20. قوانین مرتبط با صنعت بیمه، مالیات و کار
 21. مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه *
 22. ماشین ­آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­ برداری و نگهداری آنها *
 23. مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها

* برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.

تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.

تذکر ۳: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارک و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاک عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)
 2. مبحث اول ( تعاریف )- ( ۱۳۹۲ )
 3. مبحث دوم ( نظامات اداری )-( ۱۳۸۴)
 4. مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )-( ۱۳۹۲ )
 5. مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل )- (۱۳۹۵)
 6. دستورالعمل های تیپ و تعرفه خدمات نقشه برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور)
 7. نقشه برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه ، روش های و ابزارهای فاصله یابی، زاویه یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)
 8. نقشه برداری و پیاده سازی املاک و معابر*
 9. نقشه برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی*
 10. مدیریت پروژه و برآورد حجم و هزینه خدمات نقشه برداری*
 11. نقشه برداری ساختمانی و ثبتی و کاداستر*
 12. ژئودزی و تعیین موقعیت ماهواره ای (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه های مختصات، سیستم های تصویر،
 13. منابع خطاها، مدل ها و روش های تعیین موقعیت)*
 14. خطاها و محاسبات سرشکنی در نقشه برداری*
 15. فتوگرامتری و سنجش از دور*
 16. کارتوگرافی و سامانه های اطلاعات مکانی*

* برای موارد ذکر شده منابع و کتاب های مرجع (با تاکید بر انتشارات علمی و دانشگاهی) مربوط به برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی نقشه برداری مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می باشد.

• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.

• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)
 2. مبحث اول ( تعاریف )-ویرایش( ۱۳۹۲ )
 3. مبحث دوم ( نظامات اداری )-( ۱۳۸۴ )
 4. مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان )-( ۱۳۹۶)
 5. مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا )-( ۱۳۹۲ )
 6. مبحث بیستم (علائم و تابلوها )-( ۱۳۹۶ )
 7. مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل )- ( ۱۳۹۵ )
 8. مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 9. کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری (۱۳۹۷)
 10. آئین نامه طراحی راه های شهری (۱۲جلد به استثناء بخش‌های ۲ و ۳)
 11. آئین نامه طرح هندسی راه های ایران – نشریه ۴۱۵
 12. قرارداد همسان شماره ۱۲ (تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها) – دانلود
 13. قرارداد همسان شماره ۱۹ (تهیه طرح توسعه عمران (جامع) ناحیه) – دانلود
 14. راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری – دانلود
 15. آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی– دانلود
 16. ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت – ویرایش سوم ۱۳۹۹
 17. قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی
 18. مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری (در حد اطلاعات دانشگاهی)
 19. مبانی و اصول برنامه ریزی طراحی شهری و روستایی، مفهوم شهر و شهرسازی، برنامه ریزی شهری و انواع آن، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح های شهرسازی، تحولات شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری و روستایی ( در حد اطلاعات دانشگاهی)
 20. فرآیند بررسی، تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری از مقیاس ملی تا محلی بر اساس قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه.

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.
• تذکر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان میباشد.
• تذکر۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارک فنی و یا جمله کتابهای راهنمای مباحث، ملاک عمل مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.
• تذکر۳: آخرین نسخه معتبر مدارک و منابع فنی و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاک عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی ترافیک شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (۱۳۹۰) و تصویب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از آئین‌نامه اجرایی قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همین وب‌سایت)
 2. مبحث اول ( تعاریف ) ( ۱۳۹۲ )
 3. مبحث دوم ( نظامات اداری ) (۱۳۸۴ )
 4. مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان )-( ۱۳۹۶)
 5. مبحث بیست (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 6. مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) (۱۳۹۵)
 7. آئین نامه طراحی راه های شهری (۱۲ جلدی)
 8. آئین نامه طرح هندسی راه های ایران – نشریه ۴۱۵
 9. آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی – دانلود
 10. قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی
 11. طراحی راه های شهری*
 12. مطالعات برنامه‌ریزی حمل و نقل و ساماندهی ترافیک*
 13. مشخصات فنی و اجرائی معابر*
 14. مهندسی ترافیک و ترابری*
 15. ایمنی معابر*
 16. حمل و نقل همگانی*

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک های مفید
دکمه بازگشت به بالا

دانلود فایل

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.