آزموننظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی 1401

فهرست مطالب

منابع آزمون نظام مهندسی

هر ساله همزمان با آغاز ثبت نام آزمون نظام مهندسی، منابع مطالعاتی آزمون نیز توسط وزارت راه و شهرسازی؛ معاونت مسکن و ساختمان در سایتinbr.ir منتشر می شود. این منابع برای رشته های عمران (محاسبات، نظارت، اجرا)، مکانیک (طراحی، نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی، نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری، ترافیک و معماری (طراحی، نظارت، اجرا) ارائه می شوند که مطالعه آن ها برای شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان الزامی می باشد.

منابع رسمی آزمون نظام مهندسی 1401 رشته‌های هفتگانه در سال جاری به شرح زیر است.

مهم‌ترین تغییرات منابع نسبت به سال‌های گذشته، در نظر گرفتن ویرایش 1400 مبحث هفتم، ویرایش 1398 مبحث هشتم، ویرایش 1400 مبحث یازدهم و ویرایش 1399 مبحث نوزدهم برای آزمون ورود به حرفه مهندسان سال 1401 است.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی عمران نظارت شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)
 3. مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۶)
 4. مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۸) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)
 5. مبحث هفتم (پي و پي‌سازي)- (۱۴۰۰)
 6. مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۸)
 7. مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ۱۳۹۹
 8. مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)
 9. مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)- (۱۴۰۰)
 10. مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)
 11. مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)
 12. مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵)
 13. مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
 14. آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه وپیوست ششم آن)
 15. راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)
 16. استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي) *
 17. روشها و جزئيات اجرايي ساختمان*
 18. گودبرداري، مکانیک خاک، پی سازی و سازه هاي نگهبان*
 19. مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها *
 20. قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان مي‌باشد.

• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

• تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی عمران اجرا شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث دوم ( نظامات اداري) (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 4. مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان ) (۱۳۹۶)
 5. مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)
 6. مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان ) (۱۳۹۸) به همراه غلط‌نامه مربوطه
 7. مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي ) (۱۴۰۰)
 8. مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) (۱۳۹۸)
 9. مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) – ۱۳۹۹
 10. مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه
 11. مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها)- ( ۱۴۰۰)
 12. مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)
 13. مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 14. مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 15. مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 16. مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)
 17. مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۶ )
 18. مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي )- (۱۳۹۹)
 19. مبحث بيستم (علائم و تابلوها)- (۱۳۹۶)
 20. مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵)
 21. مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
 22. آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن)
 23. راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)
 24. مکانیک خاک، گودبرداري و پی سازی و سازه‌هاي نگهبان*
 25. روشها و مسائل اجرايي ساخت و ساز*
 26. قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها
 27. قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات*
 28. مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه*
 29. قانون كار*
 30. ماشين آلات ساختماني و آشنایی با نحوه عملکرد با بهربرداری و نگهداری ماشین آلات ساختمانی
 31. مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها *
 32. استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها و طراحی سازه های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی)
 33. ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد

– تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

– تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
– تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.
– تذكر۴: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

✔ حتما بخوانید:  ۶ نکات مهم ضوابط پارکینگ ها

– تذکر۵: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات شهریور ۱۴۰۱

 1. مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۸) به همراه غلط‌نامه مربوطه
 2. مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۴۰۰)
 3. مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۸)
 4. مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ۱۳۹۹
 5. مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه
 6. آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم (به همراه اصلاحیه مربوطه)
 7. استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات دانشگاهي) *
 8. مكانيك خاك- گودبرداري – پی سازی و سازه هاي نگهبان *

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان مي‌باشد.

تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر ۴: داشتن اطلاعات کافی از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است.

تذكر۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ي آزمون الزامي است.

تذكر۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره شده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می شود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی عمران ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی شهریور ۱۴۰۱

 1. دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود- شماره ۳۶۰- سال ۱۳۹۲
 2. راهنماي روش‌ها و شيوه‌هاي بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود و جزئيات اجرايي- شماره ۵۲۴- سال ۱۳۸۹
 3. مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) – ۱۳۹۸
 4. مبحث هفتم (پي و پي‌سازي) – ۱۴۰۰
 5. مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- ۱۳۹۸
 6. مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ۱۳۹۹
 7. مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)- ۱۳۹۲ و غلط‌نامه مربوطه
 8. آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و اصلاحیه مربوطه،
 9. استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها، مكانيك خاك، گودبرداري، پی‌سازی و سازه‌هاي نگهبان.

 

تذكر ۱: داشتن تسلط کافی بر مواد آزمون رشته عمران محاسبات شامل موارد (3-4-5-6-8-9) است.
تذكر ۲: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.

تذكر ۳: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر ۴: به‌غیراز ويرايش‌هاي یادشده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره‌شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام‌شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر ۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ آزمون الزامي است.

تذكر ۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره‌شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

تذكر ۷: درصورتی‌که در مواد آزمون به آیین‌نامه بتن ایران «آبا» اشاره شده باشد، ضوابط و مقررات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) ویرایش ۱۳۹۹ ملاک عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی عمران ارزیابی، طرح و اجرای گودبرداری شهریور ۱۴۰۱

 1. دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود- شماره ۳۶۰- سال ۱۳۹۲
 2. راهنماي روش‌ها و شيوه‌هاي بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود و جزئيات اجرايي- شماره ۵۲۴- سال ۱۳۸۹
 3. مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) – ۱۳۹۸
 4. مبحث هفتم (پي و پي‌سازي) – ۱۴۰۰
 5. مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- ۱۴۰۰
 6. مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه)- ۱۳۹۹
 7. مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي)- ۱۳۹۲ و غلط‌نامه مربوطه
 8. آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و اصلاحیه مربوطه،
 9. استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها، مكانيك خاك، گودبرداري، پی‌سازی و سازه‌هاي نگهبان.

تذكر ۱: داشتن تسلط کافی بر مواد آزمون رشته عمران محاسبات شامل موارد (3-4-5-6-7-8-9) است.
تذكر ۲: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.

تذكر ۳: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتاب‌هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

تذكر ۴: به‌غیراز ويرايش‌هاي یادشده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره‌شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام‌شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

تذكر ۵: به همراه داشتن جداول پروفيل‌هاي ساختماني در جلسه‌ آزمون الزامي است.

تذكر ۶: در صورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساختمان اشاره‌شده در موارد فوق، این راهنما هم جز مواد آزمون محسوب می‌شود.

تذكر ۷: درصورتی‌که در مواد آزمون به آیین‌نامه بتن ایران «آبا» اشاره شده باشد، ضوابط و مقررات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه) ویرایش ۱۳۹۹ ملاک عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی معماری نظارت شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان  (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث دوم (نظامات اداري)(۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 4. مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)
 5. مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)
 6. مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۴۰۰)
 7. مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۸)
 8. مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) – ۱۳۹۹
 9. مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه
 10. مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)- (۱۴۰۰)
 11. مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)
 12. مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 13. مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 14. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)
 15. مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 16. مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)-( ۱۳۸۹)
 17. مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )
 18. مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۹۹)
 19. مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 20. مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)
 21. مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)
 22. راهنماي مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) – ۱۳۹۲
 23. راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)
 24. پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 25. گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان
 26. روش ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه جزئیات اجرایی ساختمان ها
 27. مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز
 28. قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها
✔ حتما بخوانید:  چه رشته هایی بدون کنکور میتونم وارد دانشگاه بشم؟

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث دوم: ( نظامات اداري)(۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 4. مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)
 5. مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) (۱۳۹۶)
 6. مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲)
 7. مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۸)
 8. مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ۱۳۹۹
 9. مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت)
 10. مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)- (۱۴۰۰)
 11. مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (۱۳۹۲)
 12. مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵)
 13. مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 14. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)
 15. مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – (۱۳۹۶)
 16. مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)
 17. مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- (۱۳۹۶ )
 18. مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۳۹۹)
 19. مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 20. مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (۱۳۹۵)
 21. مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (۱۳۹۲)
 22. راهنماي مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) – ۱۳۹۲
 23. راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)(۱۳۹۰)
 24. پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 25. گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان *
 26. ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*
 27. روشها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه های جزئیات اجرایی ساختمان*
 28. ضوابط و مقررات مربوط به نظام فني و اجرائي کشور*
 29. مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت ساز و امور قراردادها *
 30. قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*
 31. قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد و پیمان ها *
 32. مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه*

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی تیر ۱۴۰۱

 1. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 2. مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)
 3. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)
 4. مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶ )
 5. مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) (۱۴۰۰)
 6. مباني طراحي معماري *
 7. جزئيات اجرائي ساختمان *
 8. ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر علمی و حرفه ای مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارت شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 3. مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 4. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 5. مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 6. مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
 7. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 8. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)
 9. مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 10. مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 11. کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 12. نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
 13. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر *
 14. مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *

* برای موارد ذکر شده، منابع علمی و اجرایی معتبر ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.

تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 4. مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵)
 5. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 6. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)
 7. مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 8. مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ ها (۱۳۹۲)
 9. کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 10. نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور*
 11. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر*
 12. مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها*
✔ حتما بخوانید:  کتاب و منابع و نحوه مطالعه آزمون‌ نظام مهندسی

* برای موارد ذکر شده، منابع علمی و اجرایی معتبر ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی گردد.
تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.
تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است.
تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی اجرا شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث دوم (نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
 4. مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)
 5. مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)- (۱۳۹۵)
 6. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- (۱۳۹۲)
 7. مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)
 8. مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
 9. مبحث بیست ‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
 10. کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
 11. نشریه‌های شماره ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ – مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات‌برقی ساختمان
 12. نشریه شماره ۳۹۳- نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان
 13. آئین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی (دانلود فایل)
 14. آئین‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق (دانلود فایل)
 15. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
 16. مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *
 17. قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 18. قوانين مرتبط با صنعت بيمه، ماليات و کار
 19. مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه *
 20. ماشین­ آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­ برداری و نگهداری آنها *
 21. مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها

* برای موارد ذکر شده منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.

تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.

تذکر ۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی نظارت شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث اول: تعاریف (۱۳۹۲)
 3. مبحث دوم: نظامات اداری (۱۳۸۴)
 4. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 5. مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 6. مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 7. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 8. مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۶)
 9. مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)
 10. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۹)
 11. مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 12. مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان (۱۳۹۲)
 13. کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 14. نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور*
 15. مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت*
 16. اطلاعات عمومي مهندسی مربوط به تاسيسات مكانيكي در مراجع علمي و فني معتبر بين المللی*
 17. مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات مکانیکی در ساختمان‌ها *

* برای موارد ذکر شده، منابع علمی و اجرایی معتبر ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.
تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است.

تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی طراحی شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵)
 4. مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲)
 5. مبحث چهاردهم: تاسيسات مکانيکي (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 6. مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی (۱۳۹۲)
 7. مبحث شانزدهم: تاسيسات بهداشتي (۱۳۹۶)
 8. مبحث هفدهم: لوله‌كشي گاز طبيعي (۱۳۸۹)
 9. مبحث نوزدهم: صرفه‌جویي در مصرف انرژی (۱۳۹۹)
 10. مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل (۱۳۹۵)
 11. مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ها (۱۳۹۲)
 12. کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 13. نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 14. مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت*
 15. اطلاعات عمومي مهندسی مرتبوط به تاسيسات مكانيكي در مراجع علمي و فني معتبر بين المللی*
 16. مسائل مربوط به طراحی تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *

* برای موارد ذکر شده، منابع علمی و اجرایی معتبر ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان است.

تذكر۲: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل است
تذكر۳:در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني از جمله كتاب­هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل است.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی اجرا شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث دوم (نظامات اداری)- (۱۳۸۴)
 3. مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- (۱۳۹۵)
 4. مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- (۱۳۹۲)
 5. مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی)- (۱۳۹۶) دانلود غلط‌نامه
 6. مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- (۱۳۹۲)
 7. مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)- (۱۳۹۶)
 8. مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی)- (۱۳۸۹)
 9. مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- (۱۳۹۹)
 10. مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل)- (۱۳۹۵)
 11. مبحث بیست ‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (۱۳۹۲)
 12. کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
 13. نشریه شماره ۱۲۸ – مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان
 14. نشریه شماره ۴۶۰ – راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات‌مکانیکی ساختمان
 15. نشریه شماره ۴۶۱ – راهنمای پذیرش (Commissioning) تاسیسات‌مکانیکی ساختمان
 16. مبانی ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت *
 17. اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات مکانیکی در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
 18. مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات‌مکانیکی در ساختمان‌ها *
 19. قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 20. قوانين مرتبط با صنعت بيمه، ماليات و کار
 21. مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه *
 22. ماشین ­آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­ برداری و نگهداری آنها *
 23. مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها
✔ حتما بخوانید:  منابع آزمون نظام مهندسی 1400

* برای موارد ذکر شده، منابع معتبر علمی و اجرایی ملاک عمل خواهد بود و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

تذکر ۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان است.

تذکر ۲: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک فنی از جمله کتاب‌های راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملی ساختمان ملاک عمل است.

تذکر ۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث اول ( تعاريف )- ( ۱۳۹۲ )
 3. مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴)
 4. مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲ )
 5. مبحث بیست و یکم (پدافند غير عامل )- (۱۳۹۵)
 6. دستورالعمل های تیپ و تعرفه خدمات نقشه برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور)
 7. نقشه برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه ، روش های و ابزارهای فاصله یابی، زاویه یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)
 8. نقشه برداری و پیاده سازی املاک و معابر*
 9. نقشه برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی*
 10. مدیریت پروژه و برآورد حجم و هزینه خدمات نقشه برداری*
 11. نقشه برداری ساختمانی و ثبتی و کاداستر*
 12. ژئودزی و تعیین موقعیت ماهواره ای (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه های مختصات، سیستم های تصویر،
 13. منابع خطاها، مدل ها و روش های تعیین موقعیت)*
 14. خطاها و محاسبات سرشکنی در نقشه برداری*
 15. فتوگرامتری و سنجش از دور*
 16. کارتوگرافی و سامانه های اطلاعات مکانی*

* براي موارد ذكر شده منابع و کتاب های مرجع (با تاکید بر انتشارات علمی و دانشگاهی) مربوط به برنامه درسی دوره کارشناسی مهندسی نقشه برداری مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي باشد.

• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی شهرسازی شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث اول ( تعاريف )-ويرايش( ۱۳۹۲ )
 3. مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴ )
 4. مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( ۱۳۹۶)
 5. مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲ )
 6. مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-( ۱۳۹۶ )
 7. مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل )- ( ۱۳۹۵ )
 8. مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
 9. کتاب بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری (۱۳۹۷)
 10. آئین نامه طراحی راه های شهری (۱۲جلد به استثناء بخش‌های ۲ و ۳)
 11. آئین نامه طرح هندسی راه های ایران – نشریه ۴۱۵
 12. قرارداد همسان شماره ۱۲ (تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها) – دانلود
 13. قرارداد همسان شماره ۱۹ (تهیه طرح توسعه عمران (جامع) ناحیه) – دانلود
 14. راهنمای دستورالعمل الزامات و ملاحظات دفاعی و پدافند غیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری – دانلود
 15. آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی– دانلود
 16. ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹
 17. قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی
 18. مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری (در حد اطلاعات دانشگاهی)
 19. مبانی و اصول برنامه ریزی طراحی شهری و روستایی، مفهوم شهر و شهرسازی، برنامه ریزی شهری و انواع آن، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح های شهرسازی، تحولات شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری و روستایی ( در حد اطلاعات دانشگاهی)
 20. فرآیند بررسی، تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری از مقیاس ملی تا محلی بر اساس قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه.

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.
• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی ترافیک شهریور ۱۴۰۱

 1. قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان (مندرج در همين وب‌سايت)
 2. مبحث اول ( تعاريف ) ( ۱۳۹۲ )
 3. مبحث دوم ( نظامات اداري ) (۱۳۸۴ )
 4. مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( ۱۳۹۶)
 5. مبحث بیست (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
 6. مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) (۱۳۹۵)
 7. آئین نامه طراحی راه های شهری (۱۲ جلدی)
 8. آئین نامه طرح هندسی راه های ایران – نشریه ۴۱۵
 9. آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران از سطح ملی تا محلی – دانلود
 10. قانون شهرداری ها و اصلاحات بعدی
 11. طراحي راه هاي شهري*
 12. مطالعات برنامه‌ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك*
 13. مشخصات فني و اجرائي معابر*
 14. مهندسي ترافيك و ترابري*
 15. ايمني معابر*
 16. حمل و نقل همگاني*

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا

دانلود فایل

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید.